Kognitiv terapi og rådgivning for børn, unge og familier

Bliv kontaktet

Genveje

Forældrerådgivning  
Pris

Wattar Gruppen tilbyder kognitiv terapi og rådgivning for børn, unge og familier.

Vores børnepsykolog Birthe Engelbrecht arbejder med kognitiv adfærdsterapi i sin indsats og inddrager også den systematisk-narrative metode som supplement, når det er relevant for at kunne en løse en opgave på bedste vis for barn, forældre og familie.

Vores fremgangsmåde er altid tilpasset problemets art og barnets alder. I nogle tilfælde tilbyder vi terapisamtaler med barnet alene. I andre tilfælde, særligt ved yngre børn, anbefaler vi, at forældrene er tilstede ved samtalerne, så de bedre forstår, hvad der sker med barnet og om nødvendigt kan støtte det i det hjemmearbejde, som foregår mellem samtalerne. Ved nogle problemstillinger anbefaler vi familiesamtaler, hvor der arbejdes med relationerne i familien. Endeligt kan det i nogle tilfælde være tilstrækkeligt at rådgive forældrene om, hvordan de bedst støtter barnet.

Vi har i Wattar Gruppen bred erfaring med at rådgive og behandle børn, unge og familier inden for en lang række af områder.

I vores praksis ser vi fx ofte børn og unge, som kommer hjem fra en lang skoledag med øgede præstationskrav, hvilket kan udløse stresstristhed, depression, angst eller konflikter i hjemmet.

En anden problematik er de kommunikationsvanskeligheder, som opstår i moderne skilsmissefamilier med sammenbragte børn.

Forældrerådgivning

Forældre kan have tvivlsspørgsmål angående, hvordan de skal forholde sig til deres barn. Her kan det ofte hjælpe med nogle enkelte rådgivende samtaler. Temaerne kan fx være:

  • Hvad gør jeg, når mit barn er ængsteligt?
  • Skal jeg sætte flere grænser?
  • Hvorfor skal jeg altid blive så vred, før barnet gør, hvad jeg beder om?
  • Hvad stiller jeg op med børnenes indbyrdes konflikter?
  • Har mit barns problemer sådan en karakter, at der er brug for behandling?

På den følgende underside kan du læse om vores erfarne børnepsykolog Birthe Engelbrecht.

For aftale: ring på tlf. 3311 2284 eller skriv til info@wattar-gruppen.dk

Pris

Individuel samtale (børn, unge og voksne): kr. 985,-

Forældre- og familie-samtaler: kr. 985,-

Forældre- og familie-samtaler à 1½ time: kr. 1.400,-