24-ugers kursus

Vores 24-ugers kursus er til dig, som ønsker at komme i arbejde igen eller som ønsker at gå i gang med et uddannelsesforløb, men som har psykiske barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, så som depression, angst eller en oplevelse af at være mentalt slået ud. Kurset giver dig motivation og ekstra støtte til at komme tilbage til arbejdsmarkedet eller til at fortsætte med en uddannelse.

Formål

Formålet med kurset er, at du genfinder håb og motivation samt får praktisk støtte til at komme tilbage til arbejdsmarkedet eller påbegynde/forsætte en uddannelse gennem en kombination af praktik, undervisning og samtaler.

Kursets indhold

24-ugers kurset omfatter virksomhedspraktik, vejledning, opkvalificering, erhvervsafklaring, og afklaring af arbejdsevne suppleret med undervisning og samtaler med en psykolog.

Virksomhedspraktik
Du tilbringer 3-4 dage om ugen på et praktik- eller uddannelsessted. Praktikken tilrettelægges individuelt i forhold til dine mål, ønsker, behov og formåen, for at få det optimale udbytte. Du har f.eks. mulighed for selv at vælge, hvorvidt du vil tilbringe hele perioden på en enkelt arbejdsplads, eller prøver flere forskellige arbejdsområder.  Ved start kan det ugentlige timetal f.eks. være 6 timer og efterhånden justeres ift. din fremgang.

Undervisning
I undervisningen diskuteres temaer og emner som støtter op omkring praktikforløbet i forhold til dine problematikker og behov, egne mål og værdier. Undervisningen er baseret på den kognitive teori og metode. Du mødes sammen med de andre kursister en dag om ugen på Fobiskolen til undervisning, som er baseret på den kognitive teori og metode. Der er åben optagelse, således at du møder andre kursister som alle er forskellige steder i kursusforløb og praktik. De giver mulighed for at man kan støtte, opmuntre og inspirere nytilkomne og få mulighed for at give erfaring videre.

Individuelle samtaler
I de individuelle psykologsamtaler fårdu mulighed for at fortsætte med at arbejde videre med sig selv og forholdet til omverdenen.

Du kan læse mere om kurset ved at downloade brochuren (PDF-format)