Angst- og fobikursus

Angst- og fobikurset er for dig, som har vedvarende angst- og fobiproblemer eller som i mange situationer er præget af ængstelighed, og derfor undgår situationer, der vækker ubehagelige følelser.

Formål

Formålet med kurset er at afhjælpe angsten, så du efterfølgende kan vende tilbage til enten arbejde eller uddannelse og i øvrigt leve et almindeligt liv. Kurset giver dig også træning i at møde dagligt, at strukturere din uge, at være i grupper og at fastholde og gennemføre et forløb.

Kursets indhold

Kurset består af undervisning på holdet suppleret med individuelle psykologsamtaler. Du opnår forståelse for, hvordan dine angst- og panikanfald har forbindelse med din nuværende situation og din livshistorie i øvrigt, så du kan forebygge og forhindre at du får angst i fremtiden. Der undervises i fag og emner indenfor psykologien som giver dig forøgede handlemuligheder til at bekæmpe angsten, og du får undervisning i strategier og teknikker til håndtering af angst, panik og fobi. Der suppleres også med afspænding og socialrådgiverbistand.

Du kan læse mere om kurset ved at downloade brochuren (PDF-format)