Jobcentre - Wattar Gruppen samarbejder med

Jobcentre

Hos Wattar Gruppen tilbyder vi beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb til ledige borgere. Det sker gennem en håndholdt, koordineret og helhedsorienteret indsats rettet mod at formindske eller fjerne de psykiske barrierer, der står i vejen for en udvikling mod beskæftigelse eller uddannelse. I vores arbejde med borgerne fokuserer vi på ressourcer og kompetencer ud fra kognitiv metode, positiv psykologi og coaching og baner derfra vejen til arbejde og uddannelse.