Jobcentre

Hos Wattar Gruppen tilbyder vi beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb til ledige borgere. Det sker gennem en håndholdt, koordineret og helhedsorienteret indsats rettet mod at formindske eller fjerne de psykiske barrierer, der står i vejen for en udvikling mod beskæftigelse eller uddannelse. I vores arbejde med borgerne fokuserer vi på ressourcer og kompetencer ud fra kognitiv metode, positiv psykologi og coaching og baner derfra vejen til arbejde og uddannelse.

Wattar Gruppen samarbejder med en række jobcentre om at få borgere nærmere uddannelse eller arbejdsmarkedet. Du kan læse mere om de forskellige forløb og samarbejdsaftaler, som vi bl.a. har med: