Jobcenter Frederiksberg

Wattar Gruppen varetager fra februar 2015 mentorfunktion i Frederiksberg Kommunes beskæftigelsesindsats. Mentorerne arbejder med at understøtte forandringsprocesser, som medvirker til at fremme borgernes beskæftigelsespotentiale, således at de bliver i stand til at indgå i job, uddannelse eller støttet beskæftigelse.

Målgruppe
Wattar Gruppens mentorfunktion i Frederiksberg omfatter alle jobcentrets målgrupper.

Formål
Det overordnede formål med mentorindsatsen er at understøtte forandringsprocesser, som medvirker til at fremme borgernes beskæftigelsespotentiale, således at de bliver i stand til at indgå i job, uddannelse eller støttet beskæftigelse.

Mentorordningens indhold
Mentorindsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, styrker og værdier. Borgeren guides til at finde en indre motivation til forandring, som gør det muligt for personen selv at overveje og beslutte at prøve noget nyt, i stedet for at blive overtalt til at ændre sig. I mentorindsatsen arbejdes der med en trinvis forandring baseret på forandringscirklen som er rettet mod at gøre borgeren motiveret for og i stand til at søge og gennemføre uddannelse, beskæftigelse eller beskæftigelsesfremmende tilbud.

Mentorindsatsen udføres fortrinsvis som individuelle forandringsfokuserede mentorsamtaler. En del af mentorarbejdet kan også udføres som gruppeaktivitet.

Henvisning
Henvisning foregår ved at jobcentret sender et henvisningsskema til eksternt mentorforløb til Wattar Gruppen.

Mentormøderne afholdes i Wattar Gruppens lokaler i Holbergsgade 14, København K.