Jobcenter Høje-Taastrup

Wattar Gruppen varetager mentorstøttefunktion i Høje-Taastrup kommunes beskæftigelsesindsats. Mentorerne arbejder med at understøtte forandringsprocesser, som medvirker til, at ledige bliver parate til at starte i ordinær uddannelse, ordinært arbejde eller til at deltage i beskæftigelsesfremmende tilbud.

Målgruppe

Målgruppen består primært af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og i mindre grad matchgruppe 3 og eventuelt jobcentrets øvrige målgrupper.

Målgruppen forventes som udgangspunkt at have en ledighedsperiode på mere end et år med diverse psykiske, fysiske eller sociale udfordringer.

Formål

Formålet med mentorordningen er at hjælpe borgerne til at få struktur på hverdagen og til at blive parate til at starte i ordinær uddannelse, ordinært job eller til at deltage i aktiveringstilbud. Hensigten er at, at borgeren efter en periode med mentorstøtte, selv skal kunne varetage hverdagen og et job eller uddannelse.

Mentorordningens indhold

Overordnet er det mentors rolle at være med til at opmuntre og skabe betingelser for at en borger kan få mod til, og nå, en hurtig og internt motiveret forandring baseret på egne ressourcer mod opnåelse og fastholdelse i praktik, arbejde eller uddannelse. Mentors rolle er helhedsorienteret og omfatter også støtte til praktiske, sociale og sundhedsmæssige problemområder, som er hindrende for borgers progression imod beskæftigelse.

Mentor og borger opstiller i samarbejde og fællesskab en forandringsplan, som er rettet mod at gøre en borger motiveret for og i stand til at søge og gennemføre uddannelse, job eller aktivering. Forandringsplanen følger en trinvis udvikling kaldet “forandringscirklen”. Hvert trin følger og støtter borgerens gradvise udvikling hen i mod forandring, og forøger borgerens bevidsthed omkring muligheder og overvindelse af eventuelle barrierer.

Med udgangspunkt i beskæftigelsesmæssige mål kan mentorsamtalerne eksempelvis dreje sig om at motivere borgeren til forandring; at skabe struktur i hverdagen; at forbedre jobsøgning; at skrive ansøgninger; at øge viden om uddannelser og jobmuligheder og øge bevidsthed om egne kompetencer. At få støtte til at overholde aftaler; møde til tiden; få hjælp i andet regi, og andet.

Henvisning

Henvisningen foregår ved at Jobcentret fremsender en krypteret e-mail til leverandøren med oplysning om bevilling (periode, antal timer etc.), jobplan og samtykkeerklæring fra borgeren.

Leverandøren tager herefter kontakt til borgeren med henblik på opstart.

Mentorsamtalerne afholdes centralt i Høje-Taastrup.