Jobcenter København

Booking

Kontakt visitationen for vejledning til booking: 33 11 22 84

Wattar Gruppen er underleverandør til Incita i udbudsområde 3:

  • Inklusionspakke (Projektnummer 2700, Opera ID 836032)
  • Den helhedsorienterede mentorpakke (Projektnummer 2690, Opera ID  1182257)
  • Den helhedsorienterede fastholdelsesmentorpakke (Projektnummer 2690, Opera ID  1182253)

Alle kommuner i Region Hovedstaden kan henvise til de nye tilbud.

Inklusionspakke

Men inklusionspakken tilbyder vi en grundig kvalitativ indsats til borgere med psykiske vanskeligheder. Potentiale for job og uddannelse afklares og udvikles i en beskæftigelsesindsats under hensyn til borgerens helbred.

Helhedsorienteret mentorpakke

I den helhedsorienterede mentorpakke tilbyder vi støttende coachingsamtaler med psykolog. Formålet er, at fastholde borgeren i uddannelses- eller praktikforløb og mindske barrierer. Mentoren vejleder også uddannelsesstedet eller arbejdspladsen i forhold til at støtte borgeren.

Målgruppe

Vores forløb gennem Incita retter sig mod borgere med psykiske vanskeligheder, som f.eks.:

  • Komplekse angst- og depressionslidelser
  • ADHD/ADD og Asperger
  • andre psykiske udfordringer som stress, vredesproblematikker og lavt selvværd

Wattar Gruppen har særlige kompetencer i forhold til borgere med alvorlige psykiske handicap, ADHD og Asperger.

Metoder

I vores arbejde med borgerne fokuserer vi på ressourcer og kompetencer ud fra kognitiv metode, positiv psykologi og coaching. I disse metoder arbejder vi med specifikke målsætninger på baggrund af den enkeltes motivation og evner.

Udredning, forløb og kurser

Wattar Gruppen udfører en specifik udredning og afklaring, og på baggrund af dette en særlig træning af borgers problematikker, så disse kompenseres i forhold til borgers jobmæssige fremtid. Forløbene sammensættes individuelt og tager højde for de udfordringer, borgeren har.

Forløb i Inklusionspakke starter med en grundig udredningsfase med psykologisk testning og individuelle, afklarende samtaler. Forløbene kan derefter indeholde en kombination af individuelle coachingsamtaler med psykolog, psykologisk testning, opkvalificerende praktikforløb, psykoedukation/kursus, socialrådgivning, psykiatersamtaler, afspænding, fysisk træning og etablering af relevant behandling i det ordinære system, alt efter den enkeltes behov.

Eksempler på kursusforløb:

ADHD/ADD-kursus Fedme/overvægt
Angst- og fobikursus Mindfulness meditation
Afspænding Praktikkursus
Assertionstræning Selvværdskursus
Depressionskursus Vredeshåndtering

 

Opstart

Jobcentre kan henvise i op til 52 uger ad gangen. Efter henvisning indkalder vi til start indenfor fem dage.

Booking

Kontakt visitationen for vejledning til booking: 33 11 22 84

Wattar Gruppen er underleverandør til Incita i udbudsområde 3:

  • Inklusionspakke (Projektnummer 2700, Opera ID 836032)
  • Den helhedsorienterede mentorpakke (Projektnummer 2690, Opera ID  1182257)
  • Den helhedsorienterede fastholdelsesmentorpakke (Projektnummer 2690, Opera ID  1182253)

Alle kommuner i Region Hovedstaden kan henvise til de nye tilbud.

Wattar Gruppen har særlige kompetencer i forhold til borgere med alvorlige psykiske handicap som fx komplekse angst- og depressionslidelser, ADHD og Asperger.