Jobcenter Roskilde

Wattar-Gruppen samarbejder med Jobcenter Roskilde, hvor vi tilbyder et skræddersyet projekt ”Motivation til forandring”. Her yder vi en helhedsorienteret indsats for personer med psykiske udfordringer for at hjælpe dem nærmere arbejdsmarked eller uddannelse.

Derudover varetager vi individuelle mentorforløb i Roskilde kommunes beskæftigelsesindsats og løser opgaver i forbindelse med ressourceforløb.

Målgruppe

Målgruppen består af borgere i matchgruppe 2 og 3 med psykiske, fysiske og/eller sociale barrierer. Det kan være borgere med psykiske vanskeligheder, som:

  • Angst- og depressionslidelser
  • ADHD/ADD
  • Stress, vredesproblematikker og lavt selvværd

Eller borgere, der:

  • mangler motivation og tro på, at de kan få tilknytning til arbejdsmarkedet
  • har begrænsede faglige, personlige eller sociale kompetencer

Formål

Indsatsen retter sig mod:

  • At borgerne udvikler sig ved at reducere deres psykiske barrierer og får tændt håbet og får livsmod tilbage
  • Motiverende, udviklende og støttende forløb med det formål at bevæge borgerne i retning af uddannelse og/eller opkvalificering/praktik

Indhold

I alle indsatser tages der udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og problemstillinger i en håndholdt, koordineret og helhedsorienteret indsats rettet mod at formindske eller fjerne de psykiske barrierer der står hindrende i vejen for en udvikling mod beskæftigelse eller uddannelse. Alle kontakter gennemføres i tæt samarbejde med den enkelte borger. I vores arbejde med borgerne fokuserer vi på ressourcer og kompetencer ud fra kognitiv metode, positiv psykologi og coaching. I disse metoder arbejder vi med specifikke målsætninger på baggrund af den enkeltes motivation og evner.

Aktiviteter

Der anvendes følgende dialogbaserede aktiviteter: individuelle samtaler, psykoedukationskurser samt gruppeforløb med fokus på praktik.

Adresse i Roskilde

Forløb afholdes på adressen: Hersegade 28, 1., 4000 Roskilde