Besøg af Nick Grey

Den 13.-14. marts 2017 havde Wattar Gruppen besøg af den britiske psykolog Nick Grey som gæsteunderviser på Wattar Gruppens 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi. Grey er specialiseret inden for PTSD, posttraumatisk stress syndrom. En psykisk tilstand, som opstår på baggrund af én eller flere traumatiske hændelser. En tilstand som har store konsekvenser for den udsatte.

Nick Grey er en af de toneangivende personer indenfor PTSD. Vi stillede ham et par spørgsmål om hans arbejde med PTSD og om hans syn på det at arbejde med PTSD inden for kognitiv adfærdsterapi.

Læs hele artiklen her.

Besøg af Ross White

Den 24. januar havde Wattar Gruppen besøg af den britiske psykolog Ross White som gæsteunderviser på Wattar Gruppens 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi. White er specialiseret inden for Acceptance and Commitment Therapy, forkortet ACT – en behandlingsmetode inden for den 3. bølge af kognitiv adfærdsterapi.

Vi stillede Ross White et par spørgsmål vedrørende hans syn på ACT og på den udvikling, behandlingsmetoden i disse år er ved at gennemgå.

Læs hele artiklen her

Et ressourceforløb – set fra to perspektiver

For 4,5 år siden kom Jane ud for en ulykke: Hun faldt på en uheldig måde og ødelagde sit venstre knæ og fik derudover en nerve i klemme. Siden da har hun været besværet i sin gang, ligesom hun skal undgå tunge løft og uhensigtsmæssige vred. Ulykken betød samtidig, at Jane blev opsagt på det job, hun havde haft i 13 år i et flyselskab – et job, hvor hun gjorde rent i flyene.

”Da jeg havde gået hjemme i et års tid, uden at kunne sige hvornår jeg kunne komme tilbage, blev de nødt til at opsige mig. Det kan jeg jo godt forstå, selvom jeg blev rigtig ked af det. Det var mit drømmejob at være derinde,” fortæller Jane.

Læs hele artiklen her

På vej væk fra angsten – en fortælling om et virksomheds- og mentorforløb

Sofie har agorafobi – en angst for at få angstanfald forskellige steder. Hun fik første gang et panikanfald, da hun var 17 år. Her oplevede hun det som om, hendes angst overtog hende, og hun fik en følelse af at miste fornemmelsen for tid og sted. Siden da har hun haft flere lignende panikanfald.

Læs hele artiklen her

Når man må leve med smerter

Anjas dagligdag er præget af konstante fysiske smerter. Denne tilstand har gjort, at hun gennem flere år har været sygemeldt og således stået uden job. Hun fik derfor via Roskilde Kommune bevilget et ressourceforløb, der havde til formål at støtte hende i hendes vanskelige situation. Som et led i ressourceforløbet har Anja gennem halvandet år – fra efteråret 2014 til foråret 2016 – været tilknyttet Wattar Gruppen, hvor hun blandt andet har haft samtaler med en af Wattar Gruppens psykologer. Disse samtaler, der som oftest fandt sted på ugebasis, fik en vigtig betydning for Anjas tilværelse.

Læs hele artiklen her

Den færdiguddannede kognitive psykoterapeut

Hver sommer uddannes et hold nye kognitive psykoterapeuter efter at have afsluttet Wattar Gruppens 4-årige kognitive psykoterapeutuddannelse. Nu på torsdag den 16. juni fejrer vi dimissionen af ni kognitive psykoterapeuter. Vi glæder os til at fejre dem og uddele diplom, kappe og hat. Kognitiv psykoterapeut Lene Vittrup, som afsluttede uddannelsen i 2009, fortæller i denne artikel, hvordan hun integrerer det kognitive i sit arbejde.

Læs hele artiklen her

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet

Hvordan vender man tilbage til hverdagen efter at have fået en depression? Og hvordan bliver man i stand til at komme tilbage på det arbejdsmarked, man før plejede at være en del af? Disse spørgsmål har Lena haft tæt inde på livet gennem det seneste års tid.

Læs hele artiklen her

At screene med kognitive briller

Læs interviewet med Henrik Skovsen, som valgte at tage vores 4-årige uddannelse til kognitiv psykoterapeut. Han fortæller om, hvad han synes om undervisningen, hvad der var det bedste ved at tage uddannelsen, hvad han bruger uddannelsen til i dag og meget mere…

Læs artiklen her

Om konflikthåndtering

Louise Arnfeldt er psykolog hos Wattar Gruppen, hvor hun både varetager en lang række undervisningsopgaver og ser klienter. Med forskelligartede opgavetyper og en mangfoldighed af personer, som hun enten underviser eller behandler, trækker Louise på et bredt repertoire af begreber og teorier inden for psykologiens virkefelt.

Læs resten af artiklen her

Ny 2-årig specialistuddannelse

Wattar Gruppen opstarter i foråret 2016 en ny 2-årig specialistuddannelse i kognitiv psykoterapi. Uddannelsen er primært rettet mod psykologer og læger, men den har også et optag på 25 % for andre relevante, ikke-akademiske faggrupper. Hvad det er, som adskiller Wattar Gruppens uddannelse fra lignende uddannelser, vil de to stiftere af uddannelsen, direktør Ulla Wattar og psykolog Antonia Sumbundu, fortælle om her.

Læs resten af artiklen her