Besøg af Ross White

Den 24. januar havde Wattar Gruppen besøg af den britiske psykolog Ross White som gæsteunderviser på Wattar Gruppens 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi. White er specialiseret inden for Acceptance and Commitment Therapy, forkortet ACT – en behandlingsmetode inden for den 3. bølge af kognitiv adfærdsterapi.

Vi stillede Ross White et par spørgsmål vedrørende hans syn på ACT og på den udvikling, behandlingsmetoden i disse år er ved at gennemgå.

Læs hele artiklen her