Børnepsykolog

Kognitiv terapi og rådgivning for børn, unge og familier

Wattar Gruppen tilbyder samtaler med børnepsykolog og familierådgivning.

Vores børnepsykolog arbejder med kognitiv adfærdsterapi i sin indsats og inddrager også den systemisk-narrative metode som supplement, når det er relevant for at kunne en løse en opgave på bedste vis for barn, forældre og familie.

 

Vores fremgangsmåde er altid tilpasset problemets art og barnets alder. I nogle tilfælde tilbyder vi terapisamtaler med barnet alene. I andre tilfælde, særligt ved yngre børn, anbefaler vi, at forældrene er til stede ved samtalerne, så de bedre forstår, hvad der sker med barnet og om nødvendigt kan støtte det i det hjemmearbejde, som foregår mellem samtalerne. Ved nogle problemstillinger anbefaler vi familiesamtaler, hvor der arbejdes med relationerne i familien. Endeligt kan det i nogle tilfælde være tilstrækkeligt at rådgive forældrene om, hvordan de bedst støtter barnet.

Vi har i Wattar Gruppen erfaring med at rådgive og behandle børn, unge og familier inden for en lang række områder. Vi har specielt haft fokus på følgende problematikker:

 

 • ✔ Angst – f.eks. angst for adskillelse fra forældrene eller angst i sociale situationer.
 • ✔ Tvangshandlinger og tvangstanker (OCD)
 • ✔ Tristhed og modløshed.
 • ✔ Vanskeligheder i omgangen med kammeraterne.
 • ✔ Højt konfliktniveau mellem børn og forældre.
 • ✔ Generel dårlig trivsel.
 • ✔ Børn, der har det svært i forbindelse med forældrenes skilsmisse.

Forældrerådgivning

 

Forældre kan have tvivlsspørgsmål angående, hvordan de skal forholde sig til deres barn. Her kan det ofte hjælpe med nogle enkelte rådgivende samtaler.

 

Temaerne kan fx være:

 • Hvad gør jeg, når mit barn er ængsteligt?
 • Skal jeg sætte flere grænser?
 • Hvorfor skal jeg altid blive så vred, før barnet gør, hvad jeg beder om?
 • Hvad stiller jeg op med børnenes indbyrdes konflikter?
 • Har mit barns problemer sådan en karakter, at der er brug for behandling?
 •  

For aftale: ring på tlf. 3311 2284 eller skriv til info@wattar-gruppen.dk

Pris

Individuel samtale (børn, unge og voksne):  kr. 1085,- eller 1185,-


Forældre- og familie-samtaler: kr. 1085,- eller 1185,-


Prisen afhænger af, hvilken psykolog du vælger at benytte dig af. Hvis du følger linket, finder du en mere udvidet prisliste for psykologsamtaler og muligheder for tilskud.

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609