Stress

Stress kan opstå, når en person stilles overfor uoverskuelige belastninger og krav. Hvis stresstilstanden fortsætter over længere tid, kan det føre til udbrændthed og sygemelding. Det kan derfor betale sig – både menneskeligt og økonomisk – at gøre noget for at forebygge, at stress udvikler sig.

Der tales om akut stress, når ubalancen forholdsvis hurtigt kan genoprettes gennem handling. Når organismen aktiveres kan den akutte stress fornemmes fysisk. Fornemmelsen vil forsvinde, når problemet er løst og kravet er indfriet. Denne akutte stress betegnes som den positive stress.

Den negative stress er en kronisk stress, som følger af vedvarende uløste krav, som opleves som umulige at indfri. Også denne stress mærkes fysisk. Efterhånden udvikles træthed, manglende evne til koncentration, tristhed og muligvis angst. Heldigvis er stresstilstanden vendbar, men for at blive fri for den negative stress, må man foretage ændringer i sine tanke- og handlemønstre.