2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi

Lær kognitiv terapi, mindfulness, Compassion Focused Therapy og ACT.Få mere information

Genveje

Ansøgningsskema
Pris
Startdato

Uddannelsen

Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter tilbyder en 2-årig specialistuddannelse. På den 2-årige uddannelse kan du tilegne dig den nyeste viden om kognitiv terapi og metode, både med fokus på klassisk CBT og nogle af de nyere retninger, der hører under den kognitive paraply: Compassion Focused Therapy (CFT), mindfulness og ACT

På uddannelsen sættes terapeutens udvikling i centrum. Vi har sammensat et stærkt og inspirerende team af førende internationale og nationale psykologer; klinikere, undervisere og forskere. På uddannelsen vil der ud over kognitiv supervision også være supervision baseret på mindfulness, ACT og Compassion Focused Therapy.

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening som en del af specialistuddannelse.

Ønsker du mere information om uddannelsens opbygning, indhold og formål, så sender vi gerne den fulde studiebeskrivelse.

Målgruppe

Den 2-årige specialistuddannelse henvender sig primært til psykologer og læger, men personer med anden relevant faglig uddannelse er velkomne og vil kunne optages efter gældende regler. Den vigtigste forudsætning for at søge uddannelsen er stor motivation til at arbejde psykoterapeutisk og til at opbygge teoretisk viden og praktiske færdigheder. Uanset om du lige er blevet færdig med studiet og har brug for kognitive redskaber, er under specialistuddannelse eller ønsker at opkvalificere din viden og færdigheder på området, så er denne uddannelse noget for dig.

Uddannelsens opbygning

Den 2-årige uddannelse består af 90 timers undervisning fordelt på 15 dage à 6 timers undervisning, 60 timers gruppesupervision, samt mulighed for deltagelse i arbejds- og netværksgrupper. Det vil være muligt at deltage i supervision via videotransmission.

Uddannelsessted

Wattar Gruppen er et kognitivt psykologcenter beliggende i centrum af København, som står for høj faglighed og kvalitet. Wattar Gruppen har mange års erfaring med at udbyde uddannelser og kurser med udgangspunkt i kognitiv terapi. Vi tilbyder uddannelse og supervision af forskellige faggrupper, gruppe- og individuelle forløb til private klienter og klienter med sygesikringshenvisning, og vi arbejder inden for beskæftigelsesindsatsen. I Wattar Gruppen er vi tro mod klassisk kognitiv adfærdsterapi (CBT) og tager samtidig del i udviklingen på feltet, så vi har opbygget betydelig erfaring med mindfulness, Compassion Focused Therapy og andre af de nyere evidensbaserede retninger. Vi er engagerede i faglig udvikling, deltager i forskningsprojekter og har et tæt internationalt samarbejde med anerkendte kollegaer inden for både forskning og praksis.

Undervisere

Antonia Sumbundu - underviser på -2årig specialist uddannelseAntonia Sumbundu
Underviser, supervisor og metodespecifik supervisor
Antonia Sumbundu er klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision og hun har en MSt i MBCT fra universitet i Oxford.
Klik her for at læse mere:

Antonia Sumbundu er klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision, og hun har en MSt i MBCT fra Oxford Universitet (oxon). I to år rejste hun frem og tilbage mellem København og Oxford for at uddanne sig. Antonia afsluttede sin uddannelse cum laude, og det er imponerende. Antonia har gjort det til en dyd at være top uddannet inden for sit felt.
I sit danske virke har Antonia en privat praksis, er tilknyttet Wattar Gruppen som faglig konsulent, og i det engelske arbejder hun for Oxford Mindfulness Centre som ekstern underviser, træner og supervisor. Denne tilknytning bringer Antonia vidt omkring i verden, hvor hun netop har været i Hongkong, Ungarn og Italien. Antonia færdes de steder, hvor mindfulness er på dagsordenen. Gennem sin uddannelse og fortsatte virke har Antonia adgang til verdens ledende mindfulnessforskere og -klinikere som fx Mark Williams i Oxford og Richard Davidson i Wisconcin.
Antonia bygger bro mellem den kognitive terapi og den terapeutiske anvendelse af meditation. Hertil kommer, at Antonia har 30 års personlig erfaring med meditation.

Ross WhiteRoss White
Underviser og metodespecifik supervisor
Ross White, PhD, er klinisk psykolog og ansat ved universitetet i Glasgow og NHS Greater Glasgow and Clyde.
Klik her for at læse mere:

Ross White, PhD, er klinisk psykolog og ansat ved universitetet i Glasgow og NHS Greater Glasgow and Clyde.
Det er første gang, vi inviterer Ross White til Danmark. Vi har fået Ross anbefalet som en dygtig underviser, kliniker og forsker – så vi glæder os til at møde ham.
Ross underviser i ACT. For os i Wattar Gruppen har det været helt centralt at kunne invitere en topdygtig ACT-underviser, som er villig til at relatere sin teori og metode til den kognitive tradition. Vi ser ACT som en velkommen tilføjelse til den kognitive terapi og vil gerne integrere den i vores praksis. Vi vil gerne være kompetente i CBT såvel som ACT. Det er denne gensidighed, vi er interesseret i at formidle som en del af kursets ånd.
Ross’s kliniske arbejde fokuserer på individer med psykose, og han har både arbejdet med forståelse og behandling af tidlig indsats ved psykose og post-psykose-depression. Forskningsmæssigt undersøger Ross effekten af Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i forhold til emotionel dysfunktion som følgevirkning ved psykose. Men undervisningen på uddannelsen handler om ACT bredt set – og om de færdigheder, vi kan lære fra ACT som kognitive terapeuter for at optimere vores behandling.

Stephen BartonStephen Barton
Underviser
Stephen Barton, Ph.D., er klinisk psykolog og forsker ved universitetet i Newcastle.
Klik her for at læse mere:

Hans arbejde fokusere på dybere forståelse af de kognitive mekanismer bag depression og de forandrende faktorer i terapi. Aktuelt forsker han i første depressionsepisoder, og behandling og forebyggelse af disse. Han er fortaler for individualiserede sagsformuleringer, der tager udgangspunkt i de kognitive modeller for forskellige psykologiske problemer og psykopatologier. Han leder efteruddannelsen i CBT på psykologi og har bred undervisningserfaring

Norman B. Epstein
Underviser
Norman B. Epstein, Ph.D., er professor ved University of Maryland, og en af de internationalt set førende klinikere og forskere inden for par- og familieterapi.
Klik her for at læse mere:

Han er anerkendt som en pioner i udviklingen af CBT for par og familier. Hans forskning og formidling har blandt andet fokuseret på forståelse af de kognitive processer i relationer, assessment af nære relationer, hvordan par og familier håndterer stress samt udvikling og evaluering af behandlingstilbud til par og familier. Emner af særlig interesse er tværkulturelle studier af par og familier, angst og depression set i relationel kontekst, og fysisk og psykisk aggression i parforhold. Norman har skrevet flere bøger indenfor området og har publiceret en lang række videnskabelige artikler. Han har bred erfaring med at undervise internationalt og underviser på flere kontinenter.

Paul Salkovskis

Paul Salkovskis
Underviser
Paul Salkovskis, Ph.D., er professor og leder af Ph.D uddannelsen i klinisk psykologi ved universitetet i Bath, UK
Klik her for at læse mere:

Han er anerkendt som en pioner i udviklingen af CBT for par og familier. Han er tidligere professor ved Institute of Psychiatry, King’s College, London samt universitet i Oxford. Paul har ydet adskillige centrale bidrag til kognitiv terapi, som vi kender det i dag, bl.a. ved at videreudvikle de kognitive modeller for OCD, agorafobi og sygdomsangst. Han har også formuleret begrebet ”sikkerhedsadfærd”, som er afgørende for den psykologiske forståelse for de vedligeholdende faktorer i angstlidelser og dermed også for behandlingen. Han har skrevet mere end 200 videnskabelige artikler og bogkapitler. Paul er en yderst erfaren og dygtig underviser.

Mette Albertsen: Underviser på 2-årig specialistuddannelseMette Albertsen
Underviser, supervisor og selvrefleksionsfacilitator
Mette Albertsen er klinisk psykolog og specialist i psykoterapi og supervision
Klik her for at læse mere:

Mette har en efteruddannelse i voksenundervisning. Mette er ansat i Wattar Gruppen, hvor hun underviser og superviserer i kognitiv adfærdsterapi. Mette arbejder i klinikken med mennesker med angstlidelser, depression og selvværdsproblematikker og hun tilbyder CBT og medfølelsesfokuseret terapi (CFT). Mette har særlig kompetence i forhold til arbejdsevneafklaring, sundhedspsykologiske og eksistentielle problemstillinger. Hendes øvrige specialer er kognitiv gruppeterapi og facillitering af kognitive selvrefleksionsforløb. Mette underviser på Københavns Universitet i faget: Praksishold – Kognitiv Terapi.

Tina Holm Nyland - psykologTina Holm Nyland
Underviser
Tina Holm Nyland er specialist i psykoterapi og er privatpraktiserende psykolog.
Klik her for at læse mere:

Tina Holm Nyland har flere års erfaring som klinisk psykolog i børne- og ungdomspsykiatrien og i voksenpsykiatrien. Hun er nu privatpraktiserende med specialeområde i spiseforstyrrelser og kognitiv adfærdsterapi. Tina Holm Nyland har skrevet en fagbog om kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af spiseforstyrrelser og desuden bidraget til andre udgivelser.

Lise Andersen
Underviser
Lise Andersen er Privatpraktiserende Psykolog og Specialist i Børnepsykologi
Klik her for at læse mere:

Mange års terapi med børn, unge og familier har givet Lise et dybdegående kendskab til og erfaring med de problematikker, man møder på området. Hun har gennem flere år undervist i kognitiv terapi med børn og unge og benytter ofte videoer af egne sessioner i undervisningen.

Information følger:

Gillian Butler

Elizabeth Ekman

Pris

2-årig kognitiv psykoterapeutisk uddannelse: kr. 44.000 for begge år

inklusiv supervision og delvis forplejning (frugt/kage/kaffe/the).

Startdato

Efteråret 2019

Undervisere og datoer

 • Gillian Butler (UK): 5.-6. februar 2018
 • Norman B. Epstein (US): 28.-29. maj 2018
 • Mette Albertsen (DK): 17. september 2018
 • Ross White (UK): 19.-20. november 2018
 • Antonia Sumbundu (DK): 26. februar 2019
 • Tina Nyland (DK): 6. maj 2019
 • Paul Salkovskis (UK): 25.-26- september 2019
 • Elizabeth Ekman (SE): 19. november 2019
 • Stephen Barton (UK): 24.-25. februar 2020
 • Lise Andersen (DK): 23. marts 2020

Kursusledelse

Ulla Wattar og Antonia Sumbundu

Ansøgningsskema

Løbende ansøgning og optag.

Ansøgningsskema

Få mere information