Psykologer

Her finder du en beskrivelse af alle Wattar Gruppens kognitive psykologer, deres ekspertise områder og faglige profil. 

Wattar Gruppen er højt specialiserede i kognitiv teori og metode. Hos os vil du møde et team af erfarne og kompetente psykologer med en solid og stærk faglighed, der står klar til at hjælpe dig med din problematik.

Hos Wattar Gruppen ønsker vi at udføre vores faglige arbejde med høj kvalitet og tillægger det stor vigtighed at holde vores kompetencer ved lige og videreudvikle vores metoder. Derfor kan du altid regne med at blive mødt med en høj professionalisme, imødekommenhed og et fagligt fundament, der kan støtte dig i den problematik, du står med.

Ulla Wattar Psykolog hos Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter

Ulla Wattar Direktør. Aut. psykolog Specialist og supervisor i psykoterapi MSc (oxon), Oxford University Ekstern lektor, Københavns Universitet.

Profil

Uddannelse

Cand. Psych. 1981. MSc (oxon) Advanced Cognitive Therapy Studies, Oxford University, England, 2007. Specialist og supervisor i Psykoterapi, Dansk Psykologforening. Supervisor i Dansk Psykiatrisk Selskab. Bestyrelsesmedlem i SAKT (Selskabet for Adfærdskognitiv terapi) 1998 – nu; Formand for SAKT 2007-2008

Erhvervserfaring

Direktør for Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter. Uddannelseschef for Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenters kognitive coachinguddannelse, 1-årige grunduddannelse og 3-årige overbygningsuddannelse til kognitiv psykoterapeut. Ekstern Lektor ved København Universitet i Klinisk Psykologi, Kognitiv terapi.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Psykoterapi, undervisning, supervision, sparring, coaching og forskning. Kognitivt arbejde i grupper, coaching af personer med stress- og livsstilsproblemer. Arbejder med personer med usædvanlige og komplekse problematikker.

Prisoversigt

Autoriseret psykolog, Specialist og/eller mere end 8 års erfaring: 1185 kr. pr. session

Karen Karkov Østergaard Psykolog hos Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter

Karen Karkov Østergaard Aut. psykolog, på barselsorlov

Jeg møder mennesker i et ligeværdigt samarbejde med respekt, varme og engagement. Jeg er ægte optaget af at hjælpe med at udforske, forstå og forandre i en tryg og tillidsfuld relation. Jeg møder verden med et smil på læben og en hjertevarme, der giver grobund for en meningsfuld samtale.

Profil

 

Jeg har været ansat som psykolog hos Wattar Gruppen siden 2007. Både som klinisk psykolog med kognitiv adfærdsterapi, og i beskæftigelsesindsatsen med at udrede, motivere og støtte borgere i at nærme sig arbejdsmarkedet.

Jeg har medvirket som behandler i metodeudviklingsprojektet, ”Genfind Dine Styrker” – et forskningssamarbejde mellem Kognitivt Psykologcenter og Københavns Kommune under puljen ”Fra Udsat Til Ansat” (2009-2010). Projektets målgruppe var kontanthjælpsmodtagere, der på grund af angst, fobi, panik og depressionsproblemer ikke kunne finde beskæftigelse.

Efter projektets afslutning havde 91 % af deltagerne opnået tilknytning til arbejdsmarkedet i form af uddannelse, praktik eller deltidsarbejde. Resultaterne viste tilmed at deltagerne oplevede en nedgang i angst- og depressionstilstande og en forbedring af deres livskvalitet.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Da jeg har lang erfaring som psykolog, arbejder jeg med en bred vifte af problematikker. Dog har jeg særligt speciale inden for depression, angst (herunder OCD), søvnløshed og belastningsreaktioner.

Derudover interesserer det mig meget at arbejde med behandling af børn og unge samt familieterapi. Dertil kommer mere specifikke områder såsom fødselsdepression, graviditet og fødsel, forældreskab, parforhold (herunder fysisk og psykisk vold), eksistentielle emner og religion/tro. Når jeg arbejder med samtale terapi integrerer jeg i vidt omfang Compassion Focused Therapy (CFT).

Supervision

 Jeg er praktikvejleder for psykologistuderende, intern supervisor for yngre psykologer på vej mod autorisation, samt supervisor på Wattar Gruppens 4-årige psykoterapeutuddannelse.

Selvrefleksion

 Jeg arbejde med selvudvikling og egenomsorg på Wattar Gruppen psykoterapeutuddannelse, år 3 og 4.

Uddannelse

Autoriseret psykolog. Cand.psych. fra Københavns Universitet, 2005. 2-årig specialist uddannelse i kognitiv terapi.

Løbende opdatering gennem videreuddannelse ved interne kurser, og internationale konferencer.

Jeg har deltaget i Compassion Focused Therapy (CFT) konference i Manchester i 2015.

Senest har jeg deltaget ved følgende EABCT konferencer:

2016 – Stockholm, Sverige

2014 – Haag, Holland

2013 – Marrakech, Marokko

2011 – Reykjavik, Island

2010 – Boston, USA

Prisoversigt

Autoriseret psykolog, Specialist og/eller mere end 8 års erfaring: 1185 kr. pr. session

Kristian Østergaard Melby Psykolog hos Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter

Kristian Østergaard Melby Aut. psykolog, Ekstern lektor, Københavns Universitet

Jeg er glad for at formidle. Dette kommer til udtryk både ved mine samtaler med klienter, men også gennem min undervisning. Jeg kan godt lide at komme ud og være i kontakt med verden, og de mennesker det handler om. Jeg holder meget af formidling til psykologer, andre faggrupper og personer i det hele taget.

Profil

 

Jeg har arbejdet som klinisk psykolog og underviser hos Wattar Gruppen i mere end 10 år og har siden 2007 arbejdet sideløbende som ekstern Lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Som medforfatter til to bøger, har jeg kunne arbejde med min store interesse for formidling. Bøgerne er henholdsvis ”Bariatri i et Tværfagligt Perspektiv” om forskning og terapi for ekstrem overvægt samt ”Sår og Sårbehandling”, som omhandler kognitiv terapi for smertepatienter.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Jeg har lang erfaring med individuelle terapeutiske samtaler, som primært omhandler angst, depression, lavt selvværd, autisme, ADHD, selvskade og borderline. Jeg interesserer mig derudover meget for terapeutiskbehandling af personer med overvægt, vægtreducerende operationer samt spiseforstyrrelserne anoreksi og bulimi.

Som underviser på næsten alle Wattar Gruppens uddannelser, og er glad for også at tage ud af huset og undervise på andre institutioner eller hos virksomheder, fx kriminalforsorgen, og jobcentre. Jeg brænder for både supervision og undervisning af blandede faggrupper med den kognitive metode, som både er kreativ, målrettet og læringsfokuseret.

Supervision

 Jeg superviserer på misbrugsområdet, indenfor autismeområdet, socialpsykiatri og i jobcenterregi – lige såvel som på Wattar Gruppens uddannelser.

Uddannelse

Autoriseret psykolog. Cand.psych. fra Københavns Universitet, 2010. 2-årig specialist uddannelse i kognitiv terapi.

Jeg finder det vigtigt at være opdateret på den nyeste viden indenfor feltet, derfor videreuddanner jeg mig gennem kurser og konferencer. Blandt andet har jeg deltaget ved flere interne kurser ved internationale eksperter – med emner som anoreksi, motivationsskabende interviewing samt compassion-focused therapy.

Samtidigt har jeg deltaget i flere internationale konferencer i kognitiv terapi med workshops og kursusdage hos blandt andet Judith Beck, Jeffrey Young, Marsha Linehan og Paul Gilbert.

Jeg har blandt andet deltaget ved følgende EABCT konferencer:

2016 – Stockholm, Sverige

2014 – Haag, Holland

2013 – Marrakech, Marokko

2011 – Reykjavik, Island

Derudover har jeg taget en supervisor-uddannelse ved socialstyrelsen i projekt ”Forebyg vold” i 2017 i forbindelse med supervisor-rolle i socialpsykiatrien.

Prisoversigt

Autoriseret psykolog, Specialist og/eller mere end 8 års erfaring: 1185 kr. pr. session

Laila Wattar Psykolog hos Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter

 Laila Wattar Aut. psykolog

 Profil

Jeg er klinisk psykolog hos Wattar Gruppen. Jeg arbejde både med klienter i Holbergsgade, men arbejder også som specialiseret mentor i flere kommuner.

Jeg har tidligere arbejdet med terapi, rådgivning og forskning i USA, og kan derfor også tilbyde terapi på engelsk.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

I mit arbejde med individuel terapi behandling, tager jeg altid afsæt i kognitiv terapi, med input fra Compassion Focused Therapy og Mindfulness. Jeg er særligt optaget af at arbejde med personer der lider af depression, står i en livskrise, er ramt af angst, stress, lavt selvværd, eller står overfor sorg- og traumerelaterede problemstillinger..

Uddannelse

Autoriseret psykolog. Cand.psych. fra Københavns Universitet, 2009. 2-årig specialist uddannelse i kognitiv terapi.

Jeg deltager i alle Wattar Gruppens interne kurser ved internationale eksperter, som tidligere har omhandlet alt fra anoreksi, motivationsskabende interviewing til compassion-focused therapy.

Udover vores interne kurser, deltager jeg meget gerne i konferencer og anden form for uddannelse. Jeg har blandt andet deltaget ved følgende EABCT konferencer:

2016 – Stockholm, Sverige

2014 – Haag, Holland

2013 – Marrakech, Marokko

2011 – Reykjavik, Island

Prisoversigt

Autoriseret psykolog: 1085 kr. pr. session

Finn-Bo Rüscher Psykolog hos Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter

Finn Bo Rüscher Aut. psykolog

 Profil

Jeg er ansat som psykolog hos Wattar Gruppen, og har arbejdet her siden 2012, som henholdsvis praksiskandidat (samtaleterapi med klienter med lægehenvisning (2015-2016) og Studentermedhjælper (2012-2014).

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Jeg arbejder både med samtaleterapi, undervisning og som specialiseret mentor.

Jeg tilbyder psykoterapi for både individuelle, par- og grupper. Dertil kan jeg forestå udredning, afklaring og vurderinger.

Er du tysktalende, kan jeg tilbyde samtaleterapi på tysk.

Samtaleforløb med fokus på depression og livskriser, angst inkl. specifikke fobier, stress, selvværdsproblematikker, selvudvikling, sorg- og traumerelaterede problemstillinger, samt personlighedsforstyrrelser, har særligt min interesse.

Undervisning

Undervisning af sundhedsfagligt personale, undervisning og supervision på Wattar Gruppens psykoterapeutuddannelse, samt mestringskurser for borgere henvist af samarbejdende kommuner.

Undervisningsemner: Kognitiv teori og metode, medfølelsesbaseret terapi (CFT), positiv psykologi og assertiv kommunikation.

Supervision

Jeg superviserer på psykoterapeutuddannelsen og mentorerne ansat hos Wattar Gruppen.

Mentorstøtte

Specialiserede mentorforløb for borgere via beskæftigelsesindsatsen.

Uddannelse

Autoriseret psykolog. Cand.psych. fra Københavns Universitet, 2014.

Har desuden studeret i udlandet, ved henholdsvis York University, Toronto (2008) og Freie Universität, Berlin (2012).

2-årig specialist uddannelse i kognitiv terapi.

Samtidigt har jeg deltaget i flere internationale konferencer i kognitiv terapi, blandt andet har jeg i 2016 deltaget ved EABCT konferencen i Stockholm, Sverige.

Prisoversigt

Autoriseret psykolog: 1085 kr. pr. session

Mette Albertsen Psykolog hos Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter

Mette Albertsen Aut. psykolog Specialist og supervisor i psykoterapi

Profil

Uddannelse

Cand. Psych. (1989). Autoriseret. Voksenunderviseruddannelsen modul 1, Roskilde Universitet (1993). Specialist i psykoterapi (2003). Supervisor i psykoterapi (2007). Løbende vedligeholdelse af efteruddannelse med kurser, deltagelse i konferencer m.m.

Erhvervserfaring

Psykolog for Erhvervscenter Espelunden samt Center for forebyggelse af selvmord, Bispebjerg Hospital.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Psykoterapi: individuel behandling af mennesker med angstlidelser, depression og selvværdsproblematikker. Fokus på arbejdsevneafklaring, sundhedspsykologiske problemstillinger, medfølelsesfokuseret terapi, eksistentielle problemstillinger og trichotillomani. Coaching: livscoaching og coaching af mentorer. Undervisning: underviser på Wattar Gruppens 1-årige grunduddannelse i kognitiv terapi, den 3-årige overbygningsuddannelse til kognitiv psykoterapeut samt den kognitive coachinguddannelse. Supervision og egenterapi af psykologer og andre faggrupper.

Prisoversigt

Autoriseret psykolog, Specialist og/eller mere end 8 års erfaring: 1185 kr. pr. session

Kai Evan Petersen Psykolog hos Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter

Kai Evan Pedersen Seniorkonsulent. Aut. psykolog, klinisk psykolog. Specialist i psykoterapi og sundhedspsykologi med supervisorkompetence i begge specialer.

Profil

Uddannelse

Cand. Psych. Klinisk psykolog. Aut. specialist i psykoterapi og sundhedspsykologi med supervisorkompetence i begge specialer. Toårig lederuddannelse i organisations- og personaleledelse.

Erhvervserfaring

Individuelle-, par-, og familiesamtaler. Eksistentielle kriser, livskriser. Samarbejdsproblemer på arbejdspladsen. Problemafklarende samtaler. Aggressionsforvaltning. Ledelsesproblematikker. Supervision af psykologer i videreuddannelse til  autorisation samt specialister inden for psykoterapi og sundhedspsykologi.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Psykoterapi: individuel behandling af stress, angst, depression, manglende selvværd. Alvorlig sygdom, dødsfald, sorg og krisebehandling. Specialviden inden for psykosocial kræftbehandling.

Prisoversigt

Autoriseret psykolog, Specialist og/eller mere end 8 års erfaring: 1185 kr. pr. session

Meri Jensen Psykolog hos Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter

 Meri Jensen Cand.psych.

Jeg møder mine klienter med nysgerrighed, respekt, ligeværdighed og bruger min faglighed til at støtte dem i deres udvikling. Jeg forsøger også at inspirere en mere medfølende og støttende tilgang til sig selv, ved at møde mine klienter med en oprigtig medfølelse og venlighed.

Profil

Jeg har været ansat hos Wattar Gruppen siden 2013, og blev i 2015, efter jeg blev færdig med min uddannelse som cand.psych, ansat som psykolog.

Arbejdsområde hos Wattar Gruppen:

Jeg arbejder med individuel behandling med Kognitiv Adfærdsterapi, hvor jeg integrerer elementer af Medfølelsesfokuseret terapi. Jeg interesser mig særligt for og har erfaring i samtaleforløb med fokus på angst, depression, stress, selvværdsproblematikker, søvnproblematikker, livskriser, sorg mm.

Inden for beskæftigelsesområdet, tilbyder jeg individuel specialiseret mentorstøtte, arbejdsevneafklaringsforløb, psykoedukerende forløb, samt gruppeforløb til borgere, som af diverse årsager har brug for støtte til at mestre sine udfordringer og komme tættere på sine mål, herunder uddannelse og arbejde. Der tager jeg udgangspunkt i emner såsom egenomsorg, trivsel, forandring, selvværd og selvtillid, kommunikation mm.

Jeg underviser også på Stress- og Trivselsvejleder uddannelsen, Mentoruddannelsen og på Bliv beskæftigelseskonsulentuddannelsen, som er opkvalificerende uddannelser hovedsageligt for ledige.

Uddannelse

Cand.psych. 2015 fra Københavns Universitet. Tæt på autorisation.

Dertil har jeg taget den 2-årige Specialistuddannelse i Kognitiv Terapi, 2018, Wattar Gruppen. Uddannelsen består af omfattende supervision og præsentation af viden, inden for såvel klassisk CBT som nogle af de nyere retninger under den kognitive paraply, fra førende forskere og specialister.

Jeg deltager også løbende i interne og internationale workshops og kongresser.

I 2016, deltog jeg sammen med Wattar Gruppen i EABCT konferencen i Stockholm, Sverige. Denne konference handlede om Kognitiv Terapis rødder, og nye grene.

Prisoversigt

Psykolog, tæt på autorisation: 985 kr. pr. session

Antonia Sumbundu Psykolog hos Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter

Antonia Sumbundu Cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi

Profil

Jeg ønsker at bygge bro mellem den kognitive terapi og den terapeutiske anvendelse af meditation. 

Udover at arbejde for Wattar Gruppen,  arbejder jeg også for Oxford Mindfulness Centre som ekstern underviser, træner og supervisor. Denne tilknytning bringer mig vidt omkring i verden, fx har jeg været i Hongkong, Ungarn og Italien. Jeg forsøger at færdes de steder, hvor mindfulness er på dagsordenen. Gennem min uddannelse og fortsatte tilknytning til Oxford har jeg kontakt til verdens ledende mindfulnessforskere og -klinikere.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Hos Wattar Gruppen arbejder jeg som klinisk psykolog, faglig konsulent og derudover som Uddannelsesleder på den 2-årige specialistuddannelse, hvor jeg også underviser, og fungerer som supervisor og metodespecifik supervisor. 

Uddannelse

Jeg er klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision, og har en MSt i MBCT fra Oxford Universitet (oxon).  Jeg mener det er vigtigt at dygtiggøre sig indenfor sit felt, og forsøger derfor at uddanne mig løbende.

Prisoversigt

Autoriseret psykolog, Specialist og/eller mere end 8 års erfaring: 1185 kr. pr. session

Mariann Lagesen Pettersen Psykolog hos Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter

Mariann Lagesen Pettersen Cand.psych.Aut.

Jeg finder det interessant at arbejde med værdier, motivation til forandring, og generelt se på hele menneskets livsstil og livsførelse. Dertil kommer sundhed, krop, motion, stress, angst og selvværd.

Jeg er god til at skabe relationer til de mennesker, som jeg møder. Jeg oplever, at jeg er tillidsvækkende og tryghedskabende. Jeg har en genuin interesse i og empati for de mennesker jeg møder.

 Profil

Jeg er klinisk psykolog og specialiseret mentor hos Wattar Gruppen, og har været ansat siden 2016. Jeg har tidligere arbejdet med misbrug og afhængighed, og i den forbindelse Minnesota modellen.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Udover at arbejde som specialiseret mentor og psykolog, underviser og supervisere jeg også.

Jeg underviser på Wattar Gruppens beskæftigelsesrettede Mestringsforløb, der er skabt til sygemeldte borgere, som har angst, stress, depression eller fysiske lidelser.

Derudover underviser jeg på Stress- og Trivselsvejleder uddannelsen, som er en opkvalificerende uddannelse, særligt til ledige.

Supervision

 Jeg superviserer på År 1 af Wattar Gruppens 4-årige Psykoterapeutuddannelse.

Uddannelse

Autoriseret psykolog. Cand.psych. fra Københavns Universitet, 2013. 2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi fra Wattar Gruppen.

For at føle mig opdateret på nye retninger indenfor feltet, er det vigtigt for mig at deltage i videreuddannelse, igennem interne og eksterne foredrag og kurser. Jeg har blandt andet sammen med resten af Wattar Gruppen deltaget ved EABCT konferencen i 2016, som foregik i Stockholm, Sverige.

Prisoversigt

Autoriseret psykolog: 1085 kr. pr. session

Marcus Andersen Psykolog hos Wattar Gruppen

Marcus Andersen Cand.psych., eMBA, Ingeniør 

Profil

Uddannelse

Cand. psych. (2017), eMBA i forretningsudvikling, innovation og lederskab (2009), ingeniør (1994).

Erhvervserfaring

Gennem de seneste 3 år har Marcus været tilknyttet som mentor hos Wattar Gruppen. Marcus har over 20 års bred erhvervserfaring indenfor ledelse, projektleder i det private erhvervsliv samt som selvstændig konsulent.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Ansat som psykolog siden 2016, hvor jeg har arbejdet som specialiseret mentor og psykolog.

Supervision: Supervisor for År 1 på Kognitivt Psykologcenters psykoterapeutuddannelse.

Yder mentorstøtte til borgere herunder social- og specialiseret mentorforløb. Beskæftigelsesrettet indsats for borgere med behov for støtte til at komme tættere på arbejde eller uddannelse samt at få en mere velfungerende hverdag. Der arbejdes især med temaer fra hverdagen, selvværdsproblematikker, angst og depression. Desuden arbejder Marcus med virksomhedskonsulentforløb med fokus på at skaffe borger praktikplads samt at sikre, at praktikken forløber optimalt.

Prisoversigt

Psykolog, tæt på autorisation: 985 kr. pr. session

Signe Søs Mehlsen psykolog hos Wattar gruppen

Signe Søs Mehlsen, Cand.psych.

Profil

Jeg har været ansat i Wattar Gruppen som psykolog og projektleder siden 2018.

Jeg har erfaring med medarbejdertrivsel og -udvikling og at højne trivsel blandt medarbejdere, blandt andet igennem udviklingssamtaler, rådgivning af ledergruppen, interviews og statistiske analyser.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Hos Wattar Gruppen arbejder jeg som Mentor i den beskæftigelsesrettede indsats. Her afholder jeg mentorsamtaler med borgere, der har behov for støtte til at komme tættere på arbejde eller uddannelse samt at få en mere velfungerende hverdag.

Som psykolog varetager jeg individuelle psykoterapeutiske samtaleforløb med personer hovedsageligt med depression og livskriser, alle angstformer, stress, samt lavt selvværd.

Derudover er jeg projektleder på Wattar Gruppens Kognitivt Psykolognetværk (KPN) og samarbejdsaftaler omkring leverance af psykologydelser.

Uddannelse

Jeg er uddannet cand.psych fra Københavns Universitet i 2017.

Jeg deltagere løbende i kurser og foredrag for at holde mig opdateret på nyeste viden indenfor psykologi og kognitiv terapi.

Prisoversigt

Psykolog, tæt på autorisation: 985 kr. pr. session

Jacob Rantzau-Meyer, Cand.psych.

Jeg forsøger at møde mennesket i øjenhøjde og med en oprigtig interesse. Jeg lægger stor vægt på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor det enkelte forløb er skræddersyet efter den individuelles behov.  Jeg oplever, at jeg er god til at få øje på den udvikling, der sker og at støtte i at holde fast i den.

Profil

Jeg har en stor interesse for og erfaring med at arbejde med unge og voksne, der oplever problemer i hverdagen bl.a. i form af stress, angst, depression og lavt selvværd. Jeg har ligeledes erfaring fra socialpsykiatrien og har i forskellige regi arbejdet med børn og unge med en autismediagnose.

Jeg har tidligere arbejdet med gamification, præstationspsykologi og kompleksitetsteori med særlig fokus på lederens betydning for medarbejderne.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Hos Wattar Gruppen yder jeg primært mentorstøtte til unge mennesker og hjælper dem til at få en mere velfungerende hverdag og støtter dem med redskaber, så de får lettere ved at overkomme barrierer, der forhindrer dem i at fastholde job eller uddannelse. Mange af de unge, jeg arbejder med, har misbrugsproblemer og har en autisme-diagnose.

Jeg arbejder ud fra den kognitiv adfærdsterapi, og henter værktøjer fra acceptance and commitment therapy (ACT) og narrativ terapi.

Uddannelse

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet, 2016.

Jeg kan godt lide at lære nyt, og videreuddanner mig derfor løbende gennem både interne og eksterne kurser, foredrag, konferencer og så videre.

Jeg deltog blandt andet i COKreation-konferencen i 2015, hvor jeg blandt andet hørte Ralph Stacey holde foredraget ”Complexity and Paradoxes” om teorien om komplekse interaktioner, om paradokser i organisationer og om vigtigheden af at tage sine erfaringer alvorligt.

Prisoversigt

Psykolog, tæt på autorisation: 985 kr. pr. session

Psykolog hos Wattar Gruppen

Nele Marie Wittorf, Cand.psych.

Jeg er udadvendt og omgængelig, og det er vigtigt for mig at møde min omverden med en positiv livsholdning og ydmyghed.

Profil

Jeg er klinisk psykolog og underviser hos Wattar Gruppen. Jeg har særlig erfaring med at arbejde med mennesker med komplekse kroniske smerter, og med fokus på psykosociale følgevirkninger. Derudover har jeg arbejdet som rådgiver indenfor kræftområdet.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Hos Wattar Gruppen arbejder jeg med individuel psykoterapi for personer med stress, livskriser, angst, depression og lavt selvværd.

Derudover arbejder jeg indenfor den beskæftigelsesrettede indsats for borgere i mentorforløb. I denne forbindelse arbejder jeg med at støtte og hjælpe borgerne til at få en mere velfungerende hverdag og komme nærmere arbejde, uddannelse og/eller praktik. 

Jeg er desuden underviser på flere af Wattar Gruppens beskæftigelsesrettede kurser, fx kurserne Mestring af Stress med Mindfulness, og Mestring af smerter og fysisk lidelse.

Uddannelse

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet, 2016.

Jeg bestræber mig på altid at holde mig opdateret på den nyeste viden indenfor feltet, og deltagere i både kurser og konferencer for løbende at videreuddanne mig.

Prisoversigt

Psykolog, tæt på autorisation: 985 kr. pr. session

Rikke Munkholm Jensen - psykolog ved Wattar Gruppen

Rikke Munkholm Jensen, Cand.psych. og socialpædagog

Jeg brænder for at støtte mennesker i deres udvikling og hjælpe dem med at overvinde de psykiske udfordringer, som står i vejen for at de kan leve et liv, som er i harmoni med deres værdier og ønsker.

Profil

Hos Wattar Gruppen arbejder jeg som psykolog og specialiseret mentor.

I mit arbejde møder jeg mennesker i øjenhøjde med oprigtig interesse.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Mit faglige fundament er kognitiv teori og metode. Derudover inddrager jeg elementer fra CFT og ACT.

Når jeg arbejder som specialiseret mentor i den beskæftigelsesrettede indsats, hjælper og støtter jeg borgere i deres udvikling hen imod uddannelse, arbejde og/eller praktik. I samarbejde med borgeren arbejder vi med deres motivation og har fokus på at give den enkelte borger redskaber til at overvinde sine udfordringer. 

Uddannelse og tidligere erfaring

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 2019 og socialpædagog i 2014.

Jeg har været tilknyttet Wattar Gruppen som mentor siden 2017.

Tidligere har jeg arbejdet med modtagelse af asylansøgere hos AWAS Agency for the Welfare of Asylum Seekers og har desuden beskæftiget mig med rådgivning af børn og unge i forskellige organisationer.

Som socialpædagog har jeg arbejdet ved et observations- og behandlingshjem, hvor jeg primært havde fokus på relationsarbejde og den personlighedsstøttende indsats.

Prisoversigt

Psykolog: 985 kr. pr. session

Prisoversigt

  • Autoriseret psykolog, Specialist og/eller mere end 8 års erfaring: 1185 kr. pr. session
  • Autoriseret psykolog: 1085 kr. pr. session
  • Psykolog, tæt på autorisation: 985 kr. pr. session

Du kan finde mere information om vores individuelle psykologsamtaler her 

Tilskudsmuligheder:

Husk, at der findes forskellige tilskudsordninger, der kan give dig tilskud til psykologhjælp. Det kan fx ske gennem dit forsikringsselskab, sygeforsikring Danmark eller ved lægehenvisning.

Sygeforsikring Danmark: 300 kr. i tilskud, kun ved autoriseret psykolog

Forsikringskonsulation: Iht. Forsikringspolice

Session med lægehenvisning: 1. session: 410,06 kr., efterfølgende sessioner: 341,92 kr. pr. session af 50 min. (NB: Der er i øjeblikket lukket for tilgang med lægehenvisning.) 

Du kan læse mere om tilskudsmulighederne for psykologsamtaler her