Psykologer

Ulla Wattar

Ulla Wattar Direktør. Aut. psykolog Specialist og supervisor i psykoterapi MSc (oxon), Oxford University Ekstern lektor, Københavns Universitet. Profil

Uddannelse

Cand. Psych. 1981. MSc (oxon) Advanced Cognitive Therapy Studies, Oxford University, England, 2007. Specialist og supervisor i Psykoterapi, Dansk Psykologforening. Supervisor i Dansk Psykiatrisk Selskab. Bestyrelsesmedlem i SAKT (Selskabet for Adfærdskognitiv terapi) 1998 – nu; Formand for SAKT 2007-2008

Erhvervserfaring

Direktør for Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter. Uddannelseschef for Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenters kognitive coachinguddannelse, 1-årige grunduddannelse og 3-årige overbygningsuddannelse til kognitiv psykoterapeut. Ekstern Lektor ved København Universitet i Klinisk Psykologi, Kognitiv terapi.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Psykoterapi, undervisning, supervision, sparring, coaching og forskning. Kognitivt arbejde i grupper, coaching af personer med stress- og livsstilsproblemer. Arbejder med personer med usædvanlige og komplekse problematikker.

Karen Karkov Østergaard

Karen Karkov Østergaard Aut. psykolog Profil

Uddannelse

Cand. Psych. 2005. Autoriseret psykolog. SAKTs (Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi) 2-årige grunduddannelse i kognitiv terapi.

Erhvervserfaring

Siden 2007 har jeg arbejdet med kognitiv adfærdsterapi som klinisk psykolog, og siden 2009 har jeg arbejdet i beskæftigelsesindsatsen med at udrede, motivere og støtte borgere i at nærme sig arbejdsmarkedet.

Forskning: Medvirket i metodeudviklingsprojektet, ”Genfind Dine Styrker” – et samarbejde mellem Kognitivt Psykologcenter og Københavns Kommune under puljen ”Fra Udsat Til Ansat” (2009-2010).

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Supervision: Praktikvejleder for psykologistuderende; intern supervision af yngre psykologer på vej mod autorisation samt supervisor på Kognitivt Psykologcenters psykoterapeutuddannelse.

Selvrefleksion: Arbejde med selvudvikling og egenomsorg på Kognitivt Psykologcenters psykoterapeutuddannelse, år 3 og 4.

Psykoterapi: Individuel og – gruppebehandling af mennesker med lavt selvværd, stresstilstande, depression, socialfobi, sygdomsangst, panikangst, komplekse og øvrige angsttilstande. Behandling af børn og unge samt familieterapi. Integrerer i vidt omfang Compassion Focused Therapy (Paul Gilbert) i min terapi. Arbejder bredt pga. lang erfaring og har særligt speciale inden for depression, angst (alle tilstande, herunder OCD), fødselsdepression, graviditet og fødsel, forældreskab, parforhold (herunder fysisk og psykisk vold), søvnløshed, belastningsreaktion, eksistentielle emner og religion/tro.

Personlige kompetencer:

Jeg møder mennesker i et ligeværdigt samarbejde med respekt, varme og engagement. Jeg er ægte optaget af at hjælpe med at udforske, forstå og forandre i en tryg og tillidsfuld relation.

Kristian Østergaard Melby

Kristian Østergaard Melby Aut. psykolog, Ekstern lektor, Københavns Universitet Profil

Uddannelse

Cand.psych. 2010, Københavns Universitet. Autoriseret i 2013. SAKTs (Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi) 2-årige grunduddannelse i kognitiv terapi, 2013.

Erhvervserfaring

Ekstern lektor i Social Psykologi ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
Instruktor i socialpsykologi ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet med undervisning af 4. semesters psykologistuderende samt internationale studerende i teoretisk socialpsykologi.
Lang erfaring med ressourceforløbsborgere i samarbejde med kommuner.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Psykoterapi: Individuelle samtaler, primært omkring angst, depression, lavt selvværd, autisme, ADHD, selvskade og borderline. Gruppeforløb og individuelle terapeutiske samtaler for personer med overvægt, vægtreducerende operationer samt spiseforstyrrelserne anoreksi og bulimi.

Undervisning: Mangeårig underviser på både Mentor – og Kognitiv Terapi uddannelserne.

Supervision: Supervisor på Center for Autisme og indenfor socialpsykiatrien.

 Laila Wattar Aut. psykolog Profil

Uddannelse

Cand.psych. 2009, Københavns Universitet. Autoriseret i 2017. SAKTs (Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi) 2-årige grunduddannelse i kognitiv terapi, 2013.

Erhvervserfaring

Forskningsassistent ved Harvard University, Boston, USA inden for det socialpsykologiske område, samt på Brown University, Providence, USA indenfor det socialpolitiske felt.

Konsulent for FN i New York, i afdelingen for social integration samt FNs ungeprogram.

Frivillig rådgiver og terapeut, Brunhilde Kvinderådgivning

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Individuel behandling med kognitiv terapi, Compassion Focused Therapy og Mindfulness af personer med depression og livskriser, alle angstformer, stress ramt lavt selvværd, sorg- og traumerelaterede problemstillinger.

Gruppeforløb for klienter med angst-, stress- og depressionsproblematikker, samt mindfulness meditation og assertionstræning.

Kan tilbyde psykoterapi på engelsk.

Udviklingskoordinator i forbindelse med udbudsansøgninger og projektansøgninger; resultatopgørelser; udvikling af nye forløb for borgere samt opbygge og vedligeholde samarbejdsaftaler med en bred vifte af aktører bl.a. frivillige- og interesseorganisationer, samt offentlige instanser.

Finn Bo Rüscher Aut. psykolog Profil

Uddannelse

Autoriseret ved Psykolognævnet (2018).
2-årig specialistuddannelse i kognitiv psykoterapi (2016-2018).
Cand.psych. ved Københavns Universitet (2014).
Udlandsstudier på York University, Toronto (2008) og Freie Universität, Berlin (2012).

Erhvervserfaring

Ansat som psykolog hos Wattar Gruppen siden januar 2015. Arbejdet som psykolog og praksiskandidat (samtaleterapi med klienter med lægehenvisning (2015-2016)).
Psykolog på privat psykiatrisk klinik samt kursuscenter (2014).
Studentermedhjælper hos Wattar Gruppen (2012-2014).

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Psykoterapi: Både individuelle forløb, par- og gruppeforløb. Visitationssamtaler og samtaleterapi. Udredning, afklaring og vurderinger.
Samtaleforløb med fokus på depression og livskriser. Alle angstformer, inkl. specifikke fobier. Stress. Selvværdsproblematikker. Selvudvikling. Sorg- og traumerelaterede problemstillinger. Personlighedsforstyrrelser.
Kan også tilbyde psykoterapi på tysk (Psychotherapie auch auf Deutsch möglich wenn erwünscht).

Undervisning: Undervisning af sundhedsfagligt personale, undervisning og supervision på Wattar Gruppens psykoterapeutuddannelse, samt mestringskurser for borgere henvist af samarbejdende kommuner.
Emner: Kognitiv teori og metode, medfølelsesbaseret terapi (CFT), positiv psykologi og assertiv kommunikation.

Supervision: Supervisere på psykoterapeutuddannelsen.

Mentorstøtte: Specialiserede mentorforløb for borgere via beskæftigelsesindsatsen.

Mette Albertsen

Mette Albertsen Aut. psykolog Specialist og supervisor i psykoterapi Profil

Uddannelse

Cand. Psych. (1989). Autoriseret. Voksenunderviseruddannelsen modul 1, Roskilde Universitet (1993). Specialist i psykoterapi (2003). Supervisor i psykoterapi (2007). Løbende vedligeholdelse af efteruddannelse med kurser, deltagelse i konferencer m.m.

Erhvervserfaring

Psykolog for Erhvervscenter Espelunden samt Center for forebyggelse af selvmord, Bispebjerg Hospital.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Psykoterapi: individuel behandling af mennesker med angstlidelser, depression og selvværdsproblematikker. Fokus på arbejdsevneafklaring, sundhedspsykologiske problemstillinger, medfølelsesfokuseret terapi, eksistentielle problemstillinger og trichotillomani. Coaching: livscoaching og coaching af mentorer. Undervisning: underviser på Wattar Gruppens 1-årige grunduddannelse i kognitiv terapi, den 3-årige overbygningsuddannelse til kognitiv psykoterapeut samt den kognitive coachinguddannelse. Supervision og egenterapi af psykologer og andre faggrupper.

Kai Evan Petersen

Kai Evan Pedersen Seniorkonsulent. Aut. psykolog, klinisk psykolog. Specialist i psykoterapi og sundhedspsykologi med supervisorkompetence i begge specialer. Profil

Uddannelse

Cand. Psych. Klinisk psykolog. Aut. specialist i psykoterapi og sundhedspsykologi med supervisorkompetence i begge specialer. Toårig lederuddannelse i organisations- og personaleledelse.

Erhvervserfaring

Individuelle-, par-, og familiesamtaler. Eksistentielle kriser, livskriser. Samarbejdsproblemer på arbejdspladsen. Problemafklarende samtaler. Aggressionsforvaltning. Ledelsesproblematikker. Supervision af psykologer i videreuddannelse til  autorisation samt specialister inden for psykoterapi og sundhedspsykologi.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Psykoterapi: individuel behandling af stress, angst, depression, manglende selvværd. Alvorlig sygdom, dødsfald, sorg og krisebehandling. Specialviden inden for psykosocial kræftbehandling.

 Meri Jensen Cand.psych. Profil

Uddannelse

Erhvervserfaring

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Antonia Sumbundu

Antonia Sumbundu Cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi Profil

Uddannelse

Erhvervserfaring

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Mariann Lagesen Pettersen

Mariann Lagesen Pettersen Cand.psych.Aut. Profil

Uddannelse

Cand. Psych. 2013. Autoriseret i 2018. Den 2-årige Kognitive Specialistuddannelse, hos Wattar Gruppen.

Erhvervserfaring

Psykolog hos anden aktør i beskæftigelsesindsatsen.

Har tidligere arbejdet på en klinik for misbrug og afhængighed, som arbejder efter Minnesota modellen.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Ansat som psykolog siden 2016, hvor jeg har arbejdet som specialiseret mentor og psykolog.

Supervision: Supervisor for År 1 på Kognitivt Psykologcenters psykoterapeutuddannelse.

Underviser på:
Mestrings kurserne, der er skabt til sygemeldte borgere, som har angst, stress, depression eller fysiske lidelser.

Stress og Trivselsvejleder uddannelsen, som er en opkvalificerende uddannelse, særligt til ledige.

Jeg synes, at det er spændende at arbejde med værdier, motivation til forandring, og generelt se på hele menneskets livsstil og livsførelse. Dertil kommer sundhed, krop, motion, stress, angst og selvværd.

Personlige kompetencer

Jeg er god til at skabe relationer til de mennesker jeg møder. Jeg oplever, at jeg er tillidsvækkende og tryg. Jeg har en genuin interesse i og empati for de mennesker jeg møder.

Marcus Andersen

Marcus Andersen Cand.psych., eMBA, Ingeniør Profil

Uddannelse

Cand. psych. (2017), eMBA i forretningsudvikling, innovation og lederskab (2009), ingeniør (1994).

Erhvervserfaring

Gennem de seneste 3 år har Marcus været tilknyttet som mentor hos Wattar Gruppen. Marcus har over 20 års bred erhvervserfaring indenfor ledelse, projektleder i det private erhvervsliv samt som selvstændig konsulent.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Ansat som psykolog siden 2016, hvor jeg har arbejdet som specialiseret mentor og psykolog.

Supervision: Supervisor for År 1 på Kognitivt Psykologcenters psykoterapeutuddannelse.

Yder mentorstøtte til borgere herunder social- og specialiseret mentorforløb. Beskæftigelsesrettet indsats for borgere med behov for støtte til at komme tættere på arbejde eller uddannelse samt at få en mere velfungerende hverdag. Der arbejdes især med temaer fra hverdagen, selvværdsproblematikker, angst og depression. Desuden arbejder Marcus med virksomhedskonsulentforløb med fokus på at skaffe borger praktikplads samt at sikre, at praktikken forløber optimalt.

Nicoline Balslev Bechmann

Nicoline Balslev Bechmann Cand.psych. Profil

Uddannelse

Erhvervserfaring

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Emma Hedegaard - Mentor

  Cecilie Tranberg Holm, Cand.psych. Profil

Uddannelse

Cand.Psych, Københavns Universitet (2016).

Erhvervserfaring

Videnskabelig medarbejder hos Rigshospitalets neurobiologiske forskningsenhed på forskningsprojektet ”Kursus i personlig sundhed” (KPS-projektet 2013), et kursus baseret på meditation, kognitiv psykologi samt viden om kost, motion og søvn, nu kaldet ”Åben og Rolig”. Frivillig hos Ungdommens Røde Kors på projekt ”Ung På Linie/Ung Online” –et samtaletilbud til unge mellem 13 og 30 år, der mangler nogen at tale med om deres problemer og oplevelser. Psykologpraktikant hos Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Mentorforløb: Herunder social-, specialiseret- samt udskrivningsmentorforløb. Beskæftigelsesrettet indsats for borgere med behov for støtte til at komme tættere på arbejde eller uddannelse samt at få en mere velfungerende hverdag. Der arbejdes især med temaer fra hverdagen, selvværdsproblematikker, angst og depression. Desuden virksomhedskonsulentforløb med fokus på at skaffe borger praktikplads samt at sikre, at praktikken forløber optimalt.

Signe Søs Mehlsen, Cand.psych. Profil

Uddannelse

Cand.Psych fra Københavns Universitet (2017)

Erhvervserfaring

Ansat i Wattar Gruppen i 2018.

Tidligere projektmedarbejder med medarbejdertrivsel og -udvikling som primære arbejdsområder. Udvikling og drift af initiativer til at højne trivsel blandt kundeservicemedarbejdere, herunder udviklingssamtaler med medarbejdere, rådgivning af ledergruppen, interviews og statistiske analyser.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Projektleder på Wattar Gruppens Kognitivt Psykolognetværk (KPN) og samarbejdsaftaler omkring leverance af psykologydelser.

Mentorforløb som beskæftigelsesrettet indsats for borgere med behov for støtte til at komme tættere på arbejde eller uddannelse samt at få en mere velfungerende hverdag

Individuelle psykoterapeutiske samtaleforløb med personer hovedsageligt med depression og livskriser, alle angstformer, stress, samt lavt selvværd.

Psykolog hos Wattar Gruppen Matilde Sloth

Mathilde Sloth, Cand.psych. Profil

Uddannelse

Cand.Psych. fra Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Jeg har erfaring i at skræddersy individuelle samtaleforløb med klienten i fokus.

Desuden har jeg erfaring i kognitiv adfærdsterapi, ACT og mindfulness. Blandt andet fra tidligere ansættelser i Kognitiv Gruppen og Ungliv.dk

Jeg skrev speciale omkring sorg, og særligt omkring sorgen efter selvmord.

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Jeg arbejder både som mentor og psykolog.

Personlige kompetencer

Jeg forsøger altid at møde klienten, hvor de er og sammen fokusere på at genopbygge klientens ressourcer og tro på egne evner. Jeg går meget op i det relationelle aspekt, og bruger tid på få klienten til at føle sig tryg og mødt.

Psykolog hos Wattar Gruppen

Jacob Rantzau-Meyer, Cand.psych. Profil

Uddannelse

Cand.Psych.

Erhvervserfaring

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Jeg arbejder både som mentor og psykolog.

Personlige kompetencer

Psykolog hos Wattar Gruppen

Nele Marie Wittorf, Cand.psych. Profil

Uddannelse

Cand.Psych.

Erhvervserfaring

Arbejdsområder hos Wattar Gruppen

Jeg arbejder både som mentor og psykolog.

Personlige kompetencer