2 dages workshop med Melanie Fennell

At overvinde lavt selvværd

med Melanie Fennell, PhD, UK
D. 20. – 21. juni 2022, kl. 9.00-16.00, København

En transdiagnostisk kognitiv-adfærdsterapeutisk tilgang

2 dage med læringsmodeller, til at kunne arbejde professionelt med selvværdsproblematikker.

Introduktion til workshoppen:

Lavt selvværd er et af de mest almindelige problemer, man støder på i klinisk praksis. Det er forbundet med en bred vifte af følelsesmæssige, interpersonelle og mentale problemer og kan gøre det svært for klienter at få gavn af psykoterapi eller at forblive raske efter endt behandling. Lavt selvværd kan underminere klienternes evne til at leve et tilfredsstillende liv og udvikle nære og sunde relationer. 

Workshoppens indhold:

Du vil igennem 2 dages praksisnær og meget interaktiv workshop blive præsenteret for en kognitiv model for, hvordan selvværd udvikles og hvordan du som terapeut kan bryde den onde cirkle af ængstelige forudsigelser og selvkritisk tænkning der vedligeholder lavt selvværd. Den Kognitive model giver terapeut og klient mulighed for at forstå og overskue det, der kan virke som en forvirrende blanding af mange forskellige og ikke relaterede problemer. Den danner endvidere grundlag for en række af kognitive adfærdsinterventioner, der er udviklet til at reducere selvkritiske tankemønstre, og etablere og styrke oplevelsen af selvaccept, medfølelse og selvværd.

 

Tilgangen integrerer teori og metoder fra klassisk kognitiv adfærdsterapi (CBT) for angst og depression med strategier til ændring af vedvarende negative overbevisninger om selvet. Som terapeut hjælpes du til at arbejde effektivt med klienter, hvis vanskeligheder måske krydser diagnosegrænser eller ikke umiddelbart kan afgrænses til en bestemt diagnose eller problemstilling. 

Efter workshoppen kan du som deltager:

 •        • Definere lavt selvværd ud fra et kognitivt perspektiv
 •        • Identificere de grundlæggende principper, der bidrager til
 •           CBT’s transdiagnostiske styrke
 •        • Beskrive, hvordan lavt selvværd og manglende selvaccept
 •           udvikles og opretholdes
 •        • Udarbejde en kognitiv sagsformulering for lavt selvværd
 •        • Trække på en række metoder til at hjælpe klienter med at
 •           udvikle et nyt forhold til gamle, uhensigtsmæssige
 •           overbevisninger om selvet (“metakognitiv bevidsthed”)
 •        • Opstille, gennemføre og evaluere effektive adfærdseksperimenter.
 •        • Sætte spørgsmålstegn ved de “beviser”, som klienter
 •           baserer deres negative selvopfattelser på
 •        • Hjælpe klienter med at etablere og styrke nye, mere afbalancerede
 •           og medfølende perspektiver på sig selv

Hvem henvender workshoppen sig til:

Psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, socialrådgivere og andre fagpersoner, som arbejder med at øge mental sundhed hos med klienter med lavt selvværd.
Der forudsættes grundlæggende kendskab til den kognitive model og metode. 

Undervisningsform:

Deltagerne mulighed for at erfaringsudveksle og træne metoderne gennem praktiske øvelser. Der bliver lagt vægt på, at det lærte efterfølgende umiddelbart kan anvendes i praksis. 

Workshoppen foregår på engelsk.

Pris:

3.250,- kr.
I prisen er inkluderet kaffe, the, vand i løbet af dagen

Tilmelding og Betaling:

Tilmelding sker ved udfyldning af formularen. 
Der er begrænset antal pladser.

Efter tilmelding fremsendes faktura. (anfør evt EAN eller CVR nr.)

Sted:

Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S.

Arrangør:

Wattar-Gruppen – kognitivt psykologcenter
info@wattar-gruppen.dk
Tlf.:33112284

For yderligere oplysninger om arrangementet:

Kontakt Bente Boe på 33112284

Udfyld formularen for at tilmelde dig workshoppen.

Om underviseren:

Melanie Fennell, PhD, er klinisk psykolog og en af pionererne indenfor CBT i Storbritannien. Som forskningskliniker på Oxford University Department of Psychiatry har hun bidraget udvikling og evaluering af evidensbaserede behandlinger af en række angstlidelser, depression og PTSD, både med CBT og Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT). Melanie er en af grundlæggerne af Oxford Cognitive Therapy Centre, et internationalt anerkendt ekspertisecenter inden for CBT-uddannelse og supervision. Hun har omfattende erfaring som terapeut, underviser og supervisor i CBT og MBCT. Hun har udviklet og ledet en række kurser, der er akkrediteret af Oxford University på diplom- og masterniveau. 

Melanie Fennells primære interesse er at formidle praktiske kliniske færdigheder indenfor en klar teoretisk ramme. Hun har skrevet bredt om CBT ved depression og lavt selvværd for terapeuter og klienter. Hendes bog “At overvinde lavt selvværd” (Ny revideret udgave 2018, Klim) er en klassiker indenfor selvhjælpslitteratur og anbefalet af Storbritanniens læselise “Reading Well for Mental Health”. Bogen er solgt i mere end 750.000 eksemplarer og er blevet oversat til mange sprog inklusiv dansk. I 2002 blev hun, af medlemmerne af British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (BABCP), kåret som “Most Influential UK Cognitive Therapist” og i 2013 blev hun kåret som æresmedlem.

Wattar Gruppen har et mangeårigt godt samarbejde med Melanie Fennell og vi ser frem til, at byde Melanie Fennell velkommen tilbage til Danmark og dermed give mulighed for at lære af en af de største kapaciteter på området.

Melanie Fennell (2)

Wattar Gruppen ApS, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609