Besøg af Tom Barth

Barth Motiverer Wattar

Den norske psykolog, Tom Barth, var i september inviteret forbi Wattar Gruppen for at undervise vores kognitive personale. Emnet, der blev undervist i, var Motivational Interviewing, som er det felt, Barth er specialiseret i og har skrevet flere bøger om blandt andre bogen Motiverende intervju- samtaler om endring.

Den motivationsskabende samtale

Tom Barth forklarer selv Motivational interviewing, som på dansk går under navnet motiverende samtale, således:

”Kernen i den motivationsskabede samtale er at finde personens egne indre motivationer frem og bygge en udviklingsproces på dem, i stedet for at finde ud af hvad der mangler og så tilføre det personen. Begge tilgange er hjælpsomme, men de er grundlæggende forskellige i deres fokus. Man kan opnå nogle ting med den ene, som man ikke kan med den anden” fortæller Barth om den teknik, som han har specialiseret sig i, og forklarer videre, hvad det var, der fangede ham ved denne tilgang;

Det var menneskesynet bagved, der tiltalte mig, da jeg valgte dette område som speciale. Det er en grundlæggende ydmyghed og måske en lidt naiv tro på, at alle mennesker besidder de løsninger, de behøver.”


De vil få mindre modstand, og de vil få et bedre samarbejde med deres klienter. 

– Tom Barth

Det siger Wattar Gruppen

I videoen nedenfor kandu høre Wattar Gruppens psykolog, Finn Bo Rüscher, fortælle, hvilke pointer hantog med sig fra undervisningen med Barth:

(Artiklen fortsætter under videoen)

Bedre resultater

Som Rüscher påpeger, så er der nogle forskelle i processen, som vedrører den motiverende samtale, og de der hører til kognitiv terapi. Tom Barth ser også nogle klare forskelle i de to metoder:

”I forhold til kognitiv terapi vil det ofte være sådan, at man har givet klienterne nogle instruktioner og accepteret den kognitive påvirkning. I den motiverende samtale vil jeg i højere grad spørge ind til, hvad klienten tænker om denne instruktion, og få ham eller hende til at sige noget positivt om den. Så får vi en bedre gennemførelsesgrad”, forklarer Barth, men forskellene betyder ikke, at de to tilgange ikke kan anvendes i samspil:

”Jeg ved, at Wattar Gruppen har en base i den kognitive terapi. Jeg kan se på kognitive terapeuter, at hvis de bruger samtaleteknikken som et redskab i motivationssamtalen, så tror jeg, de får bedre resultater. De vil få mindre modstand, og de vil få et bedre samarbejde med deres klienter. Så indenfor den kognitive ramme, tror jeg, at man får nytte af at mestre denne samtaleteknik”, forklarer Barth og uddyber:

 ”Vi ved, at det i kognitiv terapi er baggrunden for aktivitet, som er helt afgørende for, at klienterne kan lære det, de skal. Og her er det nyttigt at arbejde aktivt med baggrundsmotivationen i behandlingen. Det er det, man kan bruge mine teknikker til i samarbejde med den kognitive teknik.”

Af Valdemar Stengaard Hansen