Besøg af Nick Grey

Den 13.-14. marts 2017 havde Wattar Gruppen besøg af den britiske psykolog Nick Grey som gæsteunderviser på Wattar Gruppens 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi. Grey er specialiseret inden for PTSD, posttraumatisk stress syndrom. En psykisk tilstand, som opstår på baggrund af én eller flere traumatiske hændelser. En tilstand som har store konsekvenser for den udsatte.

Nick Grey er en af de toneangivende personer indenfor PTSD. Vi stillede ham et par spørgsmål om hans arbejde med PTSD og om hans syn på det at arbejde med PTSD inden for kognitiv adfærdsterapi.

Læs hele artiklen her.