Den færdiguddannede kognitive psykoterapeut

Hver sommer uddannes et hold nye kognitive psykoterapeuter efter at have afsluttet Wattar Gruppens 4-årige kognitive psykoterapeutuddannelse. Nu på torsdag den 16. juni fejrer vi dimissionen af ni kognitive psykoterapeuter. Vi glæder os til at fejre dem og uddele diplom, kappe og hat.

Kognitiv psykoterapeut Lene Vittrup, som afsluttede uddannelsen i 2009, fortæller i denne artikel, hvordan hun integrerer det kognitive i sit arbejde.

Lene arbejder som karriererådgiver i Magistrenes A-kasse (a-kassen for humanister og scient.er), hvor hun bl.a. vejleder ledige i forbindelse med deres jobsøgning. I dette arbejde inddrager hun aktivt den viden, hun har med sig fra Wattar Gruppens psykoterapeutuddannelse. Lene rådgiver nemlig de ledige ud fra en særlig, kognitiv tilgang.

Helt konkret baserer Lene bl.a. sin rådgivning på såkaldte ”kognitive samtaler”. Disse tilbyder hun ledige, der har svært ved at ”sælge sig selv”, ledige, der tror, at kun faglighed tæller, ledige med stress eller lavt selvværd og ledige, der af andre grunde står i en position, hvor de har svært ved at få et job.

I de kognitive samtaler præsenterer Lene den ledige for kognitive strategier og teknikker, som vedkommende kan anvende i hverdagen, og som kan hjælpe ham/hende til at tackle dagligdagens problemer og konflikter. Målet er, at den ledige herigennem kan opnå større accept af sig selv og opbygge et større psykisk overskud, hvilket er vigtigt i en jobsøgningsproces, der ofte kan aktivere socialfobi, selvværdsproblematikker, depression, angst og lign. hos den ledige.

Effekten af Lenes kognitive karriererådgivning

For at skildre hvilken effekt, Lenes kognitive samtaler kan have for den ledige, følger her to historier om personer, der har været igennem et rådgivningsforløb hos Lene.

Den første er Christian på 35 år, som er cand.polit. og har været ledig gennem næsten fire år.

En personlighedstest og samtaler har vist, at Christian tidligere var ”uden social selvtillid, afhængig af andres accept, konfliktsky og meget konsensussøgende, indadvendt og usikker, organisatorisk uselvstændig og passiv i samarbejdssituationer.” Dertil har kognitive samtaler vist, at hans store frygt var afvisning.

På baggrund heraf blev Lene og Christian enige om at arbejde på flere planer: Dels udarbejdede de ansøgninger og CV, dels holdt de kognitive samtaler omkring Christians tilbageholdenhed.

De kognitive samtaler synliggjorde, hvorledes Christians tænkning forhindrede ham i at handle hensigtsmæssigt i forhold til at søge job. I forlængelse heraf gav Lene ham nogle små øvelser, hvor han skulle teste, om det frygtede (nemlig en afvisning) virkelig ville ske. Helt konkret skulle Christian ud at prøve sine grænser af og søge jobs, for så at se hvad der ville ske. Ville verden bryde sammen, eller ville det være en positiv oplevelse?

Resultatet af Lenes og Christians arbejde blev, at Christian fik udviklet et målrettet og relevant CV og ansøgning i forhold til sine kompetencer, at han begyndte at søge uopfordrede jobs med større entusiasme, og at han kunne gennemføre en jobsamtale uden en overvældende frygt for at blive afvist. Alt dette medførte, at Christian efter tre måneder fik et job (AC-arbejde inden for hans faglige område).

Naturligvis er Christian ikke gået fra at være ekstremt introvert til ekstremt ekstrovert, og der vil fortsat være meget personligt at arbejde videre med. Men han fik arbejde efter at have været ledig i næsten fire år – i høj grad som en følge af hans og Lenes kognitive samtaler.

Styr uden om ledighedsstress

En anden person, der har været igennem et rådgivningsforløb hos Lene, er Kirsten på 57 år, som er cand.mag. i tysk og dansk og har været ledig i to år.

Kirsten har 25 års erhvervserfaring som sproglærer og indvandrerunderviser samt en efteruddannelse i ”Dansk som fremmedsprog” ved Københavns Universitet. Hun har imidlertid fået alle sine jobs via mund-til-mund-metoden og har derfor aldrig skrevet en jobansøgning.

Kirsten blev derfor handlingslammet og undveg gennem hele jobsøgningsprocessen – en handlingslammelse, der undrede og forvirrede hende, og som hun var indstillet på at arbejde med.

Hun deltog derfor i Lenes workshop ”Styr uden om ledighedsstress”, et kognitivt gruppeforløb på 2 moduler à 5 timer. Her blev gruppen præsenteret mere indgående for kognitiv adfærdsteori.

Workshoppen var tilrettelagt sådan, at de i gruppen kunne arbejde med hinanden og spejle sig i hinandens historier for derigennem at erfare, hvorledes negativ tænkning fungerer som forhindring i ens jobsøgningsproces. I forlængelse heraf nåede Kirsten frem til erkendelsen: ”Hver gang jeg skal lave en ansøgning, så blokerer jeg.”

Årsagen til Kirstens blokering var en følelse af, at ”hun i virkeligheden ikke var særlig fantastisk”, og en idé om, at ”hvis hun skrev rosende om sig selv og overbeviste en arbejdsgiver til en jobsamtale, så ville hun nok ikke kunne leve op til det, hvis hun fik jobbet”.

Lene besluttede derfor, ligesom med Christian, at give Kirsten et par øvelser, der skulle hjælpe hende til at ændre sine uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre – øvelser, der alle var meget grænseoverskridende for Kirsten.

For det første skulle Kirsten skrive jobansøgninger, opfordrede såvel som uopfordrede, hvor hun ikke tøvede med at fremhæve sine kompetencer. For det andet skulle Kirsten undersøge blandt venner og tidligere kolleger, hvad de synes, hun er god til, og hvorfor de godt kan lide hende. Og for det tredje fik Kirsten jobsamtaletræning, hvor hun skulle øve sig i at omtale sig selv som det kompetente og dygtige menneske, hun er.

Resultatorienteret

Resultatet af at Kirsten på denne måde fik sat ord på sin problematik, blev, at hun efter tre måneder fik job som projektleder på et motivations- og afklaringsprojekt for ledige kvinder med etnisk baggrund.

Historierne om Christian og Kirsten, der gik fra at være ledige gennem flere til at få job, er et vidnesbyrd om den positive effekt, Lenes kognitive karriererådgivning kan have for mennesker, der på grund af manglende psykisk overskud står i en position, hvor de har svært ved at få et job.

I sin egenskab af kognitiv psykoterapeut tilfører Lene med andre ord sit job som karriererådgiver en vigtig dimension – nemlig en dimension, hvor der er blik for det menneske, der skal ud at have et nyt job.

Vil du gerne læse mere om Wattar Gruppens 4-årige kognitive psykoterapeutuddannelse, så klik her.

Skrevet af Benjamin Jul Olsen