Et opdateret og internationalt blik på kognitiv terapi

En stor del af det særlige ved Wattar Gruppens 2-årige specialistuddannelse i kognitiv psykoterapi er, at man som studerende opnår et opdateret og internationalt blik på kognitiv terapi. Dette skyldes i høj grad, at de undervisere, som Wattar Gruppen har inviteret til Danmark i forbindelse med uddannelsen, er internationalt anerkendte. En af disse internationalt velrenommerede undervisere er Norman B. Epstein.

Norman B. Epstein er foregangsmand inden for udviklingen af kognitiv adfærdsterapi for familier og par. Epstein er ph.d. og professor ved universitetet i Maryland i USA. Han har skrevet en lang række af bøger og artikler om familie- og parterapi og er i øjeblikket særligt interesseret i tværkulturelle studier af par og familier. Han har derfor i løbet af de seneste år rejst meget til Kina for at undervise og holde seminarer.

Antonia Sumbundu, psykolog ved Wattar Gruppen og medstifter af den nye kognitive specialistuddannelse, er meget begejstret for, at en så berejst og populær herre vil komme til Danmark for at undervise. ”Vi er rigtig spændte på, hvad han kan bidrage med. Vi kan se, at hans arbejde er rigtig vigtigt og interessant, og vi glæder os til at se, hvordan han formidler det spændende arbejde til de studerende,” siger Antonia.

Det, der gør Epstein interessant, er som nævnt, at han er en af de førende specialister inden for kognitiv terapi, som arbejder med familie- og parterapi. Samtidig har han som en af de eneste på området specialiseret sig i at undersøge, hvordan vestlige modeller inden for familie- og parterapi kan overføres til andre kulturer. Om Epsteins arbejde, fortæller Antonia: ”(…) han medtænker kulturel baggrund som en faktor og betydningen deraf for overførelse af psykologiske modeller og interventioner. Dvs. at han mener, at vi ikke automatisk og ureflekteret, kan overfører vestlige forståelser og behandlingsmetoder til en anden kulturel kontekst. Det synes jeg er spændende og relevant, da jeg oplever et stigende behov for at kunne medtænke kulturel baggrund som faktor på en nuanceret og kvalificeret måde.”

Selvom Epstein er berejst, har han aldrig været i Danmark før, og det gør ikke hans besøg mindre interessant. ”Han er endnu ikke så kendt i Danmark. Han har aldrig været i Danmark for at undervise eller holde foredrag før, så man kan derfor sige, at vi bringer en helt ny viden til Danmark.” siger Antonia.

Skrevet af Lea Sefeld