Faglig fordybelse, fornyelse og fornøjelse – 2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi

26. august 2019 vil endnu et hold tage hul på en 2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi. Det vil blive en uddannelse fuld af ny viden, og input fra internationale fagfolk, der med stor passion underviser i deres specialområder. En 2-årig uddannelse, der giver dig mulighed for at specialisere dig, møde andre fagfolk og fordybe dig i de emner, der tiltrækker dig. Alt dette får du – i hvert fald, hvis du spørger Mariann Pettersen, der tog uddannelsen fra 2016-2018.

Mariann Pettersen er uddannet psykolog og har arbejdet for Wattar Gruppen siden 2016. I 2016-2018 deltog hun på den 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi. Dette gjorde hun, ” (..) fordi jeg elsker at studere, blive klogere og tilegne mig faglig viden omkring det, jeg brænder for, nemlig psykologi og terapi.” fortæller Mariann.

Et rigt diskussionsforum og et møde med andre ligesindede

-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi - Mariann Pettersen
Mariann Pettersen – Billedet er fra DR programmet: Afsløret – hvor er min mentor (1:2)

Mariann Pettersen har været glad for at tage uddannelsen, og især var det en oplevelse for Mariann at indgå i det faglige fællesskab omkring uddannelsen. Hun fortæller:

”(..) man møder flere af sine kollegaer i et andet forum end normalt, samt at man møder andre psykologer og faggrupper, som kommer med sine perspektiver, hvilket gør det til et rigt og spændende diskussionsforum, både til undervisningen, men også til supervisionen.”

Mariann fortsætter og uddyber, hvordan uddannelse fik hende til at genopdage sin interesse for psykologien:

”Det bedste, jeg oplevede under uddannelsen, var nok, at jeg blev mindet om, hvorfor jeg valgte at læse til psykolog, da jeg også nu, som under mit studieforløb, oplevede en stor interesse, passion og lyst til at komme ud og prøve alt det nye, jeg lærte af undervejs.”

Med begejstring fortæller Mariann om uddannelsens lokale og internationale undervisere, der alle er specialister indenfor de områder de underviser i:

”Jeg synes, det var fantastisk at få lov til at blive undervist af professionelle klinikere og forskere, som har den nyeste viden indenfor sine specialområder. Jeg kan godt lide undervisning på engelsk, og jeg synes, at underviserne havde et enormt højt fagligt niveau.”

Uddannelsen lægger op til fordybelse og videre arbejde

Den 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi skal ses som et indblik i alle de retninger, der findes indenfor området, og hvordan de spiller sammen. Uddannelsen kan bruges til at få åbnet øjnene mod nye spændende tilgange til terapien og en fornyelse af ens kliniske arbejde.

Netop dette oplevede Mariann under uddannelsen:

”Jeg har brugt uddannelsen til at fordybe mig endnu mere i nogle af emnerne, for eksempel CFT (compassion focused therapy) som jeg ikke vidste så meget om i forvejen. Jeg er helt vildt begejstret over at have fået implementeret denne terapiform i mit repertoire af værktøj at trække på i terapien. Jeg forsøgte også undervejs i uddannelsen, at afprøve ting løbende med supervisionen i de forskellige emner. For eksempel når vi havde ACT (acceptance and commitment therapy) baseret supervision, forsøgte jeg at implementere elementer fra ACT ind i terapien, og det samme med CFT. For at få trænet mig i at bruge det aktivt.”

Mariann fortæller, at hun stadig bruger meget af det, hun lærte under specialistuddannelsen i sit daglige arbejde, og især tre emner har haft særlig betydning: CFT, Mindfulness og ACT.

Om uddannelsens indhold som en helhed og brugbarhed i sit arbejde, fortæller Mariann:  

”Det hele er meget anvendeligt, men hvad jeg bruger afhænger af hvilke klienter, borgere og grupper, jeg ser/behandler i dagligdagen. Jeg har rigeligt at tage af ved behov, da jeg selvfølgelig har gemt alt materialet som artikler og powerpoints fra alle undervisnings- og supervisions-gange vi havde.”

Anbefalelsesværdig uddannelse

Wattar Gruppens 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi får Mariann Pettersens varmeste anbefaling, og på spørgsmålet, om hun ville anbefale uddannelsen til en god ven, svarer hun:

”Hvis jeg skulle anbefale uddannelsen til en ven/kollega, ville jeg fremhæve det høje faglige niveau, både på undervisning og supervision, Wattar Gruppens store rummelighed med hensyn til at få byttet supervisionsdage for dem, der af flere årsager ikke kunne de givne datoer. Samt hvor godt man bliver taget hånd om i form af gode lokaler at holde undervisningen i og de dygtige mennesker man møder som også tager uddannelsen.”

Information om uddannelsen:

Hvis du ønsker at starte på det nye hold af den 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi, er der åben for tilmeldinger nu. Uddannelsen starter d. 26. august 2019. Du kan tilmelde dig ved at kontakte os på info@wattar-gruppen.dk eller ved at ringe til 33 11 22 84, så er vi klar til at hjælpe dig videre. Du er også velkommen til at kontakte os med spørgsmål, og du kan også læse meget mere via dette link: Specialistuddannelse i kognitiv terapi

Skrevet af Lea Sefeld