Wattar Gruppens mentorer hjælper borgere videre i livet

Hos Wattar Gruppen har vi et team af dygtige mentorer, der hjælper og støtter borgere med at komme tættere på arbejde eller uddannelse og til at få en mere velfungerende hverdag. Formålet med vores mentorstøtte er at hjælpe borgeren til at gennemgå en forandringsproces, hvor vedkommende får struktur på sin hverdag og bliver parat til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi samarbejder med en række kommuner og jobcentre i København og omegn, hvor vi støtter borgere i deres udvikling gennem et mentorforløb. En mentor kan blandt andet bruges til at skabe struktur i hverdagen for borgeren, forbedre jobsøgning, skrive ansøgninger, øge borgerens viden om uddannelse og jobmuligheder, øge borgerens bevidsthed om egne kompetencer og ressourcer, motivere for at komme i behandling for psykiske og fysiske problemer samt at støtte borgeren til at overholde aftaler og møde til tiden.

Vores mentorer har forskellig faglighed og personlig baggrund og erfaring fra arbejdsmarkedet og uddannelsesforløb. De har valgt at arbejde som mentorer, fordi de gerne vil hjælpe og støtte andre i deres tilværelse. Mentorerne er energiske og kvalificerede professionelle personer, som brænder for at få lejlighed til at bruge deres viden og færdigheder og gøre en forskel.

Vores mentorforløb

Fundamentet for vores mentorers arbejde er den kognitive teori og metode, som bliver kombineret med positiv psykologi, motivationsskabende dialog og konstant fokus på forandring og at borgeren opnår sine mål.

Overordnet er det mentors rolle at være med til at opmuntre og skabe betingelser for at borgeren kan opnå sine mål og få overskud til at komme tilbage på arbejdsmarkedet og blive der. Mentoren har fokus på muligheder frem for begrænsninger med henblik på at støtte borgeren i at igangsætte eller gennemføre en forandring. Mentoren hjælper med at finde og tydeliggøre borgerens ressourcer, og hvordan disse kan udvikles og skabe nye.

Mentorernes rolle er helhedsorienteret og omfatter også støtte til praktiske, sociale og sundhedsmæssige problematikker, som er hindrende for borgerens udvikling og forandring.