Kognitiv terapi uddannelse

Besøg af Norman Epstein

Wattar Gruppen inviterer løbende førende psykologer, klinikere og forskere til København for at undervise på vores psykoterapeutuddannelse og holde personale såvel som kursister opdateret i den nyeste forskning.

Vi har haft besøg af den amerikanske psykolog og professor ved University of Maryland, Dr. Norman Epstein. Han afholdt 2 dages undervisning for de studerende på vores 2-årige specialist uddannelse i kognitiv terapi og 4-årige Kognitive Psykoterapeutuddannelse. Norman Epstein underviste i sit speciale område: kognitiv terapi for par og familier. På tredje dagen underviste han Wattar Gruppens personale – og også denne dag i kognitiv terapi for par og familier.

Vi benyttede lejligheden til at stille Professor Norman Epstein et par spørgsmål, så vi kan videregive nogle af hans ’kloge’ ord til læserne. Vi kom ind på forskellige emner vedrørende hans forhold til kognitiv terapi.

1) Hvorfor har du valgt at specialisere dig i kognitiv par- og familieterapi?

”Da jeg gik på universitetet, begyndte jeg at læse om Aaron Beck og det arbejde, som han havde lavet. Det passede godt med min egen generelle forståelse af, hvordan mennesker bliver påvirket af den måde, hvorpå de tænker om verden, fortolker situationer, og hvordan alle mennesker har deres egen subjektive forståelse. Det blev klart for mig, hvor stærkt et redskab kognitiv metode er. Kognitiv terapi gav mening for mig på den måde”, fortæller Norman Epstein om sit valg af kognitiv terapi som specialeemne. Norman Epstein valgte yderligere at specialisere sig indenfor par- og familieterapi, som han fortæller således om:

”Jeg var med i et klinisk psykologi-program på University of California, Los Angeles, hvor min første sag var med en familie. Jeg var meget fascineret af familieprocessen. De kom på grund af deres barn. Det var dog tydeligt, at barnets opførsel var påvirket af de andre i familien. Jeg laver stadig individuel terapi, men folks velbefindende afhænger også langt hen ad vejen af deres tætte relationer. Det betyder så meget, at jeg besluttede, at det var det område, som jeg ville fokusere på.”

2) Hvilke tendenser, tror du, vil dominere CBT fem år fra nu?

”Kognitiv terapi har allerede udviklet sig meget fra Becks oprindelige teori. Der bliver kigget langt mere på ACT og Mindfulness nu, så jeg synes allerede, at kognitiv terapi har udviklet sig meget. Jeg tror, at kognitiv terapi begynder at handle mere om kulturel sensitivitet. Vi er påvirket af vores tætte relationer, men vi er også påvirket af den kultur, som vi vokser op i. ”,  fortæller Epstein og uddyber:

”Behandlere begynder at få øjnene op for, at hvis man tager standard CBT og anvender det på samme måde uafhængigt af, hvor personerne bor, lever, og hvad deres kulturelle baggrund er, så mister man nogle afgørende elementer. Vores basale skemaer er delvist påvirket af den kultur, som vi kommer fra. Der er allerede sket en udvikling i den retning, men jeg tror, at det kommer til at ske endnu mere i fremtiden.”

3) Hvis du skulle give os i Wattar Gruppen et råd om, hvordan vi kan levere den mest effektive psykoterapeutiske behandling for vores klienter, hvad ville det råd så være?

”I har allerede psykologer, der udfører familie- og parterapi. Det er jeg fortaler for, derfor kan jeg kun opfordre til, at I gør det endnu mere. Som jeg sagde til min undervisning, så oplever jeg, at når jeg sidder til individuelle sessioner, så fortæller folk meget om deres familie og venner. I familieterapien oplever jeg dem sammen med de mennesker. Det giver muligheden for et virkelighedstjek, men også til at bryde ind og ændre på nogle af tingene”, fortæller Epstein om hans oplevelse med familieterapien og fortsætter:

”Jeg kan sidde med patienter, som fortæller, at de er deprimerede, og hvor kede han / hun er over deres ægteskab. Med familieterapien får jeg mulighed for at arbejde direkte med problemet, i rummet, når de sidder der”, slutter professor Norman Epstein.

Skrevet af: Valdemar Stengaard Hansen