Velkommen til Wattar Gruppen

Kognitiv terapi

Hos Wattar Gruppen hjælper vi dig til at opnå større livskvalitet gennem kognitiv terapi. Vores behandlere både er uddannede og certificerede.

Beskæftigelse

Hos Wattar Gruppen er vi specialiserede i at matche borgere og arbejdsgivere gennem en individuel og fleksibelt tilrettelagt beskæftigelsesindsats.

Uddannelse

Hos Wattar Gruppen har vi over 25 års erfaring i at udbyde både korte og længerevarende uddannelsesforløb inden for det kognitive felt.

Videnscenter

Hos Wattar Gruppen arbejder vi for at udvikle og forankre evidensbaseret viden, der fremmer den sociale bæredygtighed.

Vi er Wattar Gruppen

Hos Wattar Gruppen arbejder vi med at styrke menneskers trivsel både privat og på arbejdspladsen gennem beskæftigelsesfremmende indsatser, uddannelser og kurser samt kognitiv terapi, coaching og rådgivning. Vi er stolte over at kunne tilbyde en bred palette af innovative og effektfulde initiativer, der fremmer den sociale bæredygtighed.

Det er fællesnævneren for os alle hos Wattar Gruppen, at vi brænder for at hjælpe mennesker. Vi tilbyder et varmt, velkommende og favnende miljø, hvor der er rart at komme for både samarbejdspartnere, kursister, klienter og medarbejdere. 

Deltag i vores gratis fyraftensmøder

Tilmeld dig Wattar Gruppens nyhedsmail for Trivsel & Læring og deltag gratis i vores online fyraftensmøder.
Når du tilmelder dig nyhedsmailen holder vi dig opdateret på aktuelle kurser og arrangementer med fokus på trivsel og læring.

Du vil også automatisk modtage links til alle vores kommende online fyraftensmøder. Vi glæder os til at se dig!

Previous slide
Next slide

Den kognitive tilgang

Hos Wattar Gruppen arbejder vi med afsæt i den kognitive tilgang, som er en af de mest effektive og forskningsmæssigt veldokumenterede metoder til behandling af personer med følelsesmæssige udfordringer.

Behandling baseret på den kognitive tilgang tager udgangspunkt i sammenhængen mellem klientens tanker, følelser og adfærd. Her undersøger vi den måde, klienten tænker om sig selv, om andre og om sin omverden på, med henblik på at bryde med negative tankespiraler og i stedet opnå mere positive og konstruktive tanker.

Verified by MonsterInsights