Gratis mestringsforløb

Mestring af opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD o.a. for unge og voksne

-en evidensbaseret indsats

OBS: Vi har fået utroligt mange henvendelser og har oprettet ekstra hold for at imødekomme efterspørgslen.
Derfor har vi pt lukket for flere tilmeldinger. Skulle der igen blive plads, opdaterer vi herinde.

Wattar Gruppen tilbyder, i samarbejde med Socialstyrelsen, et mestrings- og træningsprogram (R&R2), som har fokus på at lære unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelser, dvs. ADHD og tilsvarende vanskeligheder, at håndtere deres kognitive, følelsesmæssige og sociale udfordringer.

Som et særligt pilotprojekt i februar 2022, er muligt at deltage i kurset uden betaling.

Er det noget for dig?
Både som ung og voksen, kan du opleve udfordringer i hverdagen. Du bruger måske mere energi på at tolke, opfatte og sortere i daglige indtryk end andre? Du kan have svært ved at strukturere, planlægge eller koncentrere dig. Du oplever måske en usikkerhed i samarbejdet med andre mennesker eller der opstår ofte konflikter, hvor du tænker ”hvordan havnede jeg i denne situation?”

Kan du genkende ovenstående og har du et ønske om at blive bedre til at tackle og håndtere disse udfordringer, så kan dette kursus være noget for dig.

Kan jeg starte?
For at vide om du er egnet til at starte, skal du kontakte os via nedenstående formular eller mail info@wattar-gruppen.dk for at lave en aftale om en indledende samtale. I denne samtale, udfylder vi i fællesskab et screeningsværktøj RATE-S.

Målgruppe

Kurset er målrettet unge og voksne personer med ADHD, opmærksomhedsproblemer og problemer med impulskontrol, som mangler vigtige færdigheder og værdier med hensyn til konstruktiv planlægning, strukturering og prosocial adfærd, og som udviser forskellige former for forstyrrende og antisocial adfærd i hjemmet, i skolen, på arbejdspladser eller i lokalsamfundet.

Gennem deltagelse på kurset, vil du få et bedre fundament for at mestre dit hverdagsliv.

Positiv effekt for deltagere
Ifølge Socialstyrelsen, er R&R2 den eneste sociale indsats til unge og voksne med ADHD og tilsvarende vanskeligheder, der har dokumenteret effekt.

Der er gennemført to implementeringsrunder af programmet i Danmark, og Socialstyrelsens evalueringer viser blandt andet:

  • Deltagerne oplever fremskridt i forhold til ADHD-symptomer og øvrige vanskeligheder
  • Både deltagerne og deres omgivelser vil typisk opleve fremgangen som markant

Se en video her fra en tidligere deltager

Indhold og varighed

Undervisningen er oplevelsesbaseret og består af 15 kursusgange á 2 timers varighed, 1 gang ugentligt.

Forløbet er opdelt i fem kernemoduler, med et specifikt tema hver gang, som alle har til hensigt at understøtte din positive udvikling.

Igennem kurset vil du lære at håndtere dine kognitive udfordringer og udvikle grundlæggende problemløsningsfærdigheder, færdigheder i at håndtere følelser, sociale situationer samt blive mere tydelig omkring dine værdier.

PAL – en betydningsfuld og vigtig samarbejdspartner
En vigtig del af kurset er, at du har et samarbejde med en PAL (Participants Aid for Learning).

Din PAL støtter og hjælper dig med at få oversat det du lærer på kurset til din dagligdag. Mellem hver kursusgang har du kontakt med din PAL og taler om, hvad du har lært og hvordan du kan bruge det i din hverdag.

Du vælger selv din PAL. Din PAL kan være en fra dit netværk for eksempel en ven, et familiemedlem eller, en person du har tillid til. 

Sådan tilmelder jeg mig
Der er begrænset antal pladser til rådighed og vi optager løbende og efter ”først-til-mølle” princippet.

Tøv derfor ikke med at kontakte os hurtigst muligt.

Udfyld nedenstående formular ELLER Skriv en mail til info@wattar-gruppen.dk i emnefeltet skal du skrive ”Tilmelding, Mestringskursus”. I mailen skal du kun skrive dit navn, e-mail og telefonnummer.

Så tager vi kontakt til dig snarest muligt for at lave aftale om det første individuelle møde, hvor vi har et indledende interview og screening.

For at anmode om deltagelse i kurset, er det en forudsætning at du er motiveret for at gennemføre kurset og forpligter dig til fremmøde, med undtagelse af sygdom eller anden uopsættelig hændelse.

Praktisk information

  • Kurset afholdes om onsdagen
  • Mødested: Holbergsgade 14, København K.
  • Kursusstart: Onsdag den 2. marts, kl. 9:30 – 11.30 eller 13:00 – 15:00
  • Det er uddannede og certificerede R&R2-trænere fra Wattar Gruppen, der afholder programmet.