Jobcentre

Hos Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter samarbejder vi med jobcentre rundt om i landet. Her tilbyder vi beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb til ledige borgere. Det sker gennem en håndholdt, koordineret og helhedsorienteret indsats rettet mod at formindske eller fjerne de psykiske barrierer, der står i vejen for en udvikling mod beskæftigelse eller uddannelse.

 

I vores arbejde med borgerne fokuserer vi på ressourcer og kompetencer ud fra kognitiv metode, positiv psykologi og coaching og baner derfra vejen til arbejde og uddannelse.

Forløb hos Wattar Gruppen

Aktive tilbud til sygemeldte borgere

Wattar Gruppen tilbyder aktive tilbud til sygemeldte borgere. Indsatsen har fokus på, at sygemeldte borgere hurtigst muligt vender tilbage til arbejde eller står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsespsykologi

Wattar Gruppen udfører Beskæftigelsespsykologi med afsæt i Klinisk psykologi og Kognitiv adfærdsterapi, som er et tilbud for aktivitetsparate borgere i beskæftigelsesindsatsen.

Mestringsforløb

Mestringsforløbet er et 6-ugers kursus for sygemeldte borgere. Formålet med forløbet er, at borgerne kommer hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet, hvad enten det er på deltid eller på fuldtid. På mestringskurset får deltagerne viden og praktiske redskaber, som de kan bruge til at tackle deres udfordringer, så de hurtigst muligt kan vende tilbage til beskæftigelse.

Mestringsforløb for psykisk sårbare

Wattar Gruppen udfører mestringsforløb for psykisk sårbare kontanthjælpsmodtagere. Mestringsforløbet kan være et meningsfuldt, aktivt forløb for kontanthjælpsmodtagere med psykiske lidelser og kan både indgå i et ressourceforløb og være et tilbud for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Fleksjobforløb

Jobsøgningsforløb for ledige fleksjobbere tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte borgers kompetancer, ønsker og skånehensyn. Virksomhedspraktikken bruges som et aktivt redskab til at udvikle kompetencer og åbne jobmuligheder.

Udviklings- og afklaringsforløb

Formålet med dette forløb, er at udvikle og afklare borgerens arbejdsevne via virksomhedspraktik. I samarbejde med borgeren finder vi den praktik, der bedst kan facilitere dette. Forløbet vil bidrage med dokumentation til borgerens sag i Jobcenteret, herunder den forberedende del til brug i Rehabiliteringsteamet.

Læs om tidligere projekter

Wattar Gruppen ApS, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609