Jobcentre

Hos Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter samarbejder vi med jobcentre rundt om i landet. Her tilbyder vi beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb til ledige borgere. Det sker gennem en håndholdt, koordineret og helhedsorienteret indsats rettet mod at formindske eller fjerne de psykiske barrierer, der står i vejen for en udvikling mod beskæftigelse eller uddannelse.

 

I vores arbejde med borgerne fokuserer vi på ressourcer og kompetencer ud fra kognitiv metode, positiv psykologi og coaching og baner derfra vejen til arbejde og uddannelse.

Aktive tilbud til sygemeldte borgere

Wattar Gruppen tilbyder aktive tilbud til sygemeldte borgere. Indsatsen har fokus på, at sygemeldte borgere hurtigst muligt vender tilbage til arbejde eller står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere

Beskæftigelsespsykologi

Wattar Gruppen udfører Beskæftigelsespsykologi med afsæt i Klinisk psykologi og Kognitiv adfærdsterapi, som er et tilbud for aktivitetsparate borgere i beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Mestringsforløb

Mestringsforløbet er et 6-ugers kursus for sygemeldte borgere. Formålet med forløbet er, at borgerne kommer hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Mestringsforløb for psykisk sårbare

Wattar Gruppen udfører mestringsforløb for psykisk sårbare kontanthjælpsmodtagere.

Læs mere

Fleksjobforløb

Jobsøgningsforløb for ledige fleksjobbere tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte borgers kompetancer, ønsker og skånehensyn.

Læs mere

Udviklings- og afklaringsforløb

Formålet med dette forløb, er at udvikle og afklare borgerens arbejdsevne via virksomhedspraktik. I samarbejde med borgeren finder vi den praktik, der bedst kan facilitere dette.

Læs mere

Kurser for medarbejdere i Jobcentre

Wattar Gruppen udbyder også opkvalificererende kurser til medarbejdere på jobcentrene. 2-dages mentorkursus giver dig kompetencer og redskaber til at kunne varetage et job som mentor i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Forløb for borgere

Kurser målrettet borgere med psykiske vanskeligheder og som kan bestilles af jobcentre og socialforvaltninger. Kurserne kan bestilles både enkeltvis eller være et led i et samlet forløb.

Læs mere

Mentorforløb

I et mentorforløb hos Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter bliver borgeren tildelt en dygtig mentor, der hjælper og støtter borgerne i din kommune, som led i en uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats.

Læs mere

Jobrettet kurser for ledige

Som ledig har du mulighed for at få bevilliget 6 ugers uddannelse gennem jobcenter eller din a-kasse. Vores online kurser for ledige er godkendte på de regionale og nationale positivlister.

Læs mere

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609