Aktive tilbud til sygemeldte borgere

Wattar Gruppen tilbyder aktive tilbud til sygemeldte borgere. Indsatsen har fokus på, at sygemeldte borgere hurtigst muligt vender tilbage til arbejde eller står til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Vi tilbyder beskæftigelsesrettede forløb til borgere med psykiske, fysiske eller komplekse udfordringer. Det sker gennem en håndholdt, koordineret og helhedsorienteret indsats rettet mod at formindske eller fjerne de barrierer, der står i vejen for en udvikling mod beskæftigelse eller uddannelse. I vores arbejde med borgere fokuserer vi på ressourcer og kompetencer ud fra kognitiv teori og metode, positiv psykologi og motivationsskabende interviewning.

Målgruppe

Målgruppen for Wattar Gruppens tilbud er sygemeldte borgere med psykiske, fysiske og/eller komplekse udfordringer.

Målgruppen er primært sygemeldte borgere i visitationskategori 2 med psykiske eller fysiske udfordringer, hvor fuld raskmelding forventes at ske senere end 8 uger.

Indsatsen er også rettet mod sygemeldte borgere fra visitationsgruppe 3, i jobafklaringsforløb, ressourceforløb og på kontanthjælp, med en uafklaret helbredssituation og/eller komplekse og sammensatte problemer, hvor der er behov for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

Arbejdspladsbaseret indsats

Hvis borger er i ansættelse ved sin sygemelding, fokuserer vores tilbud på at fastholde borgeren i sit arbejde. Vores personale sikrer en målrettet og præcis indsats mod borgerens tilbagevenden til arbejdsplads. For sygemeldte uden arbejde, fokuserer tilbuddet på at etablere løntilskudsstillinger og/eller virksomhedspraktik.

Kognitiv mentorstøtte

Wattar Guppen tilbyder kognitiv mentorering som et aktivt redskab i tilbuddet, som udføres i tråd med vores faglige psykologviden. Kognitiv mentorering er et anvendeligt redskab til at hjælpe og støtte borgeren mod at komme tilbage til arbejdsmarkedet og i øvrigt hjælpe og støtte borgeren til at opnå sine mål.

Vejledning og opkvalificering

Den enkelte borger tilbydes en vifte af vejledning og opkvalificeringstilbud som medvirker til at forbedre og stabilisere den sygemeldtes psykiske og/eller fysiske tilstand og afdække og udvikle borgerens faglige og sociale kompetencer med henblik på raskmelding og tilbagevenden til arbejde eller arbejdsmarkedet. Wattar Gruppen tilbyder blandt andet kurser i håndtering af psykisk og fysisk lidelse, stress og mindfulness meditation, angst og depression, redskaber til arbejdspladsfastholdelse, afspænding, styrke- og konditionstræning.

Fysisk træning med sundhedspsykolog og fysioterapeut

Wattar Gruppens tilbud til borgere, som er sygemeldte med fysiske lidelser vejledes og styres af vores fysioterapeut i samarbejde med vores sundhedspsykolog.

I nogle tilfælde vil det være mest hensigtsmæssigt med en fortrinsvist fysisk indsats, mens der i andre tilfælde vil være brug for at kombinere en fysisk og psykisk indsats. Indsatsen er helhedsorienteret og fokuserer på samspillet mellem de fysiske og psykiske processer.

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609