Beskæftigelsespsykologi

Wattar Gruppen udfører Beskæftigelsespsykologi med afsæt i Klinisk psykologi og Kognitiv adfærdsterapi, som er et tilbud for aktivitetsparate borgere i beskæftigelsesindsatsen.

Hos Wattar Gruppen motiverer, hjælper og støtter vi borgere til at komme nærmere arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi tager afsæt i vores specialistviden og erfaring med den kliniske psykologi – især kognitiv adfærdsterapeutisk evidensbaseret behandling af mennesker med psykiske problemer.

Målet med Beskæftegelsespsykologi

I beskæftigelsesindsatsen er vores hovedmål at støtte op omkring borgernes udvikling hen i mod beskæftigelse og uddannelse og væk fra psykisk lidelser. Det sker gennem vores specialist viden, hvor vi har et indgående teoretisk og praktisk kendskab til borgeres forskellige psykiske lidelser. Derfor ved vi, hvilken indsats der er nødvendig og mest effektiv. Vi bruger vores viden om klinisk psykologi og psykisk sygdom til at formindske den psykiske lidelses hindrende betydning for en borgers mulighed for at opnå og fastholde beskæftigelse.

 

Vi kender til de særlige problemer, som borgere med psykiske vanskeligheder kan have og få, når de møder ’systemet’. Derfor kan vi støtte den enkelte borger i at genvinde tiltroen til andre og fremtiden og tilliden til sig selv. For mange er hverdagen blevet uoverskuelig. Depression og angst – og alvorlige psykiske sygdomme gør, at nogle borgere ikke kan fremmøde, ikke kan komme til tiden, ikke ønsker at tale med andre, har lidt nederlag og givet op. De oplever måske systemet som en trussel, der stiller krav, de ikke kan honorere. Vi samarbejder med borgeren i borgerens tempo, og giver ham eller hende tillid til, at de kan udvikle sig i sikkerhed og være trygge, så de kan begynde at i talesætte deres værdier og ønsker.

 

Med udgangspunkt i jobcenterets bestilling støtter, hjælper og flytter vi de barrierer, som står i vejen for borgere, som har psykiske såvel som sociale og sundhedsmæssige vanskeligheder, således at de kan komme i og fastholde beskæftigelse eller uddannelse. Vi arbejder individbaseret men også med psykoedukation i grupper, med afspænding og fysisk træning med en psykolog, som træner og andre metoder, der er nødvendige for, at borgere kan udvikle sig.

 

I vores beskæftigelsesrettede forløb udfører vi ikke egentlig psykologisk behandling. Hvis det er nødvendigt, så foreslår vi borgerne at søge behandling igennem det offentlige system. Dette sker via henvendelse til egen praktiserende læge.

Specialister i beskæftigelsespsykologi

Wattar Gruppens personale, som arbejder med beskæftigelsesindsatsen, er specialister i at kombinere klinisk og beskæftigelses psykologi. Vi udfører vores arbejde som fagpersoner og støtter op omkring borgernes udvikling hen i mod beskæftigelse og uddannelse og væk fra psykisk lidelser. Vores specialistviden sikrer mod, at borgernes psykiske problemer uforvarende forstærkes yderligere. Vi ved, hvordan et praktiksted skal forberedes og kan støtte værten i at forstå en borger med psykiske vanskeligheder. Vi tager gerne hjem til borgere, fordi det måske er nødvendigt, at borgeren mødes i hjemmet.


I det hele taget er det en del af vores kliniske træning at sørge for, at samarbejdet skrider frem i passende tempo, når vi samarbejder med en borger. Det er en af de kliniske færdigheder, som vi kan bruge i beskæftigelses-indsatsen.  I vores fagsprog hedder det timing og pacing. Det kan oversættes med at intervenere på det rigtige tidspunkt og i det rigtige tempo.

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609