Informationsmøde hos Wattar Gruppen

Kurser for Jobcentre

Wattar Gruppen udbyder også opkvalificererende kurser til medarbejdere på jobcentrene:

Mentorkursus

Wattar-Gruppens 2-dages mentorkursus giver dig kompetencer og redskaber til at kunne varetage et job som mentor i beskæftigelsesindsatsen og til at kombinere din egen faglighed med mentorfunktionen.

 

På kurset vil du få færdigheder og viden så du kan udøve mentorfunktionen i kombination med din faglighed. Du vil lære grundlæggende færdigheder i mentorering ud fra den kognitive teori og metode, positiv psykologi, problemløsning og den motivationsskabende samtale.

 

Udgangspunktet for mentoreringen er, at borgerne gennem kognitiv mentorering lærer at tage udgangspunkt i deres egne styrker og ressourcer for at kunne udvikle og forandre sig herimod beskæftigelse og uddannelse.

Kursets indhold og tilrettelæggelse

Undervisningen forløber over 2 dage og afholdes med teorigennemgang vekslende med praktiske øvelser og træning.

 

– Introduktion til mentorrollen og mentoropgaver
– Kognitiv teori og metode, sokratisk dialog og empatisk lytning
– Motivationsskabende dialog og styrker og værdier fra positiv psykologi
– Problemløsning med anvendelse af SMART mål
– Psykoedukation om psykiske lidelser

Selvomsorg og stresshåndtering - opnå balance i arbejds- og privatliv

På kurset i selvomsorg og stresshåndtering lærer du at tage bedre vare på dig selv i en krævende hverdag og undgå udbrændthed.

Målet er, at du får større personligt overskud i din hverdag og bliver bedre til at navigere i forhold til hvad der er vigtigt for dig. Kurset er for dig der ønsker viden om stress og ønsker at blive bedre til at håndtere stress og lære at tage bedre vare på dig selv.

Med udgangspunkt i kognitiv teori og metode, mindfulness meditation og selvomsorg træner vi problemløsning i hverdags- og arbejdslivet med værktøjer til klar og tydelig kommunikation, til forøgelse af selvværd, selvtillid og til mestring af stress. Du vil lære at reagere hensigtsmæssigt på stress og dermed opnå kontrol, balance og sammenhæng i tilværelsen og genfinde dit psykiske overskud.

 

Kurser kan også skræddersyes efter ønsker og behov, f.eks.:

• Samtaleteknik med anvendelse af Positiv psykologi
• Den motiverende samtale i beskæftigelsesindsatsen

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609