Psykolog

Mentorforløb

I et mentorforløb hos Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter bliver borgeren tildelt en dygtig mentor, der hjælper og støtter borgerne i din kommune, som led i en uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats.

Formålet med et mentorforløb er at hjælpe borgeren til at gennemgå en forandringsproces, hvor vedkommende får struktur på sin hverdag. Derved bliver borgeren parat til at starte i ordinær uddannelse, arbejde eller til at deltage i beskæftigelsesfremmende tilbud. Hensigten er, at borgeren, efter en periode med mentorstøtte, selv skal kunne varetage hverdagen og et job eller uddannelse.

Hvem er vores mentorer?

Vores mentorer består af:

  • et team af psykologistuderende, som alle har en BA i psykologi og et års teoretisk universitets uddannelse i kognitiv terapi kombineret med praksis erfaring fra forskellige institutioner og organisationer.  For din kommune er der store fordele i at anvende mentorer med BA i psykologi i beskæftigelsesindsatsen, fordi I vil møde topenergiske og kvalificerede professionelle personer, som brænder for at få lejlighed til at bruge deres viden og færdigheder og gøre en forskel.
  • et team af mentorer som har en social-, sundheds- eller pædagogisk faglig baggrund og oftest mange års erfaring på arbejdsmarkedet. Disse personer har aktivt valgt at blive mentorer, fordi de har lyst til at bruge deres faglighed til at hjælpe og støtte andre hen i mod beskæftigelse og uddannelse. Vore mentorer har gennemgået et seks ugers intensivt kursus i kognitiv terapi eller coaching – fulgt af et særligt tilrettelagt tre dages kursus med vægt på kognitiv mentorering. Vores mentorer er udvalgt ud fra deres høje faglige ballast, samt fremragende kommunikations- og relationsevner og færdigheder.
  • derudover har vi specialiserede mentorer, som er autoriserede psykologer, psykiatrisk sygeplejesker og socialrådgivere, hvis der er krav til særlig professionel formåen for den enkelte borger.

Supervision af mentorere

Vores mentorer bliver støttet af vores specialister, som er kognitivt uddannede psykologer med stor erfaring indenfor beskæftigelsesområdet. Supervisionen foregår hver anden uge Alle mentorer har fri adgang til vores kompetente psykologers viden og erfaring, hvis de har brug for feedback eller støtte, når de udfører mentorering.

Mentorordningens metode og indhold

Fundamentet for vores mentorforløb er den kognitiv teori og metode, positiv psykolog. Vi lægger vægt på motivation og forandring hos de borgere, som vi arbejder med.

Overordnet er det mentors rolle at være med til at opmuntre og skabe betingelser for, at en borger kan progrediere mod opnåelse og fastholdelse i praktik, arbejde eller uddannelse. Mentoren har fokus på muligheder frem for begrænsninger med henblik på at støtte borgeren i at igangsætte eller gennemføre en nødvendig forandring. Mentor hjælper med at finde og tydeliggøre borgerens ressourcer, hjælpe borgeren med at fastholde ressourcerne, hjælpe med at udvikle disse og nye ressourcer. Mentorrollen er helhedsorienteret og omfatter også støtte til eller henvisning til autoriteter for praktiske, sociale og sundhedsmæssige problematikker, som er hindrende for borgers progression imod beskæftigelse.

Forandringscirklen

Mentor og borger opstiller i fællesskab en forandringsplan, som er rettet mod at gøre en borger motiveret for og i stand til at søge og gennemføre uddannelse, job eller beskæftigelsesfremmende tilbud. Forandringsplanen følger en trinvis udvikling kaldet “forandringscirklen”. Hvert trin støtter borgerens gradvise udvikling hen imod forandring, og forøger borgerens bevidsthed omkring muligheder og overvindelse af eventuelle barrierer.

Med udgangspunkt i beskæftigelsesmæssige mål kan mentorsamtalerne eksempelvis dreje sig om at motivere borgeren til forandring; at skabe struktur i hverdagen; at forbedre jobsøgning; at skrive ansøgninger; at øge viden om uddannelser og jobmuligheder og øge bevidsthed om egne kompetencer og ressourcer; få hjælp i andet regi; motivere for at komme i behandling for psykiske og fysiske problemer; at få støtte til at overholde aftaler; møde til tiden, og andet.

Du kan se nærmere på, hvem vores mentorer er her 

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609