Projekter og puljer

Wattar Gruppen deltager løbende i forskellige beskæftigelses- og uddannelsesfremmende projekter og puljer i samarbejde med offentlige institutioner. Her kan du læse mere om nogle af de projekter, vi har deltaget i.

Mestring af sygdom og job (2015)

Vores projekt ’Mestring af sygdom og job’ er blevet imødekommet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Vi skal i dette projekt i 2015 samarbejde med en række kommuner landet over, og udarbejde samt afholde en række kurser for borgere og jobcentermedarbejdere til fastholdelse af borgere med kronisk eller langvarig sygdom på arbejdsmarkedet.

Unge på vej, Faxe Kommune LBR projekt (2012)

Projektets formål er at støtte unge med psykiske vanskeligheder i at påbegynde en kompetencegivende uddannelse og/eller styrke arbejdstilknytningen. I projekt ”Unge på vej” skal deltagerne tilegne sig de nødvendige psykologiske redskaber, der gør dem i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb eller kommer i arbejde.

Projekt Reload, Jobcenter Gladsaxe (2010-2012)

Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter samarbejder med Jobcenter Gladsaxe om Projekt Reload, et virksomhedsrettet forløb for unge med psykiske vanskeligheder under Arbejdsmarkedsstyrelsen. Målet med projektet er at gøre unge med svære psykiske vanskeligheder til fremtidens arbejdskraft i stedet for fremtidens førtidspensionister. Wattar Gruppens rolle i projektet har været undervisning af mentorerne fra virksomhedscentrene i forhold til de udfordringer der kan være i forbindelse med at være mentor for en borger med psykiske udfordringer samt screening af deltagere til projektet og psykoedukationsforløb i gruppe.

Genfind dine Styrker (2009-2010) - Metodeudviklingsprojekt i Københavns Kommune

Målgruppen var kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune, der på grund af angst, fobi, panik og depressionsproblemer ikke kunne finde beskæftigelse. Borgere blev tilbudt behandling og arbejdspladspraktik over en 40 ugers periode. Efter forløbet har 91 % af deltagerne opnået tilknytning til arbejdsmarkedet i form af højere uddannelse, anden skolegang, praktik eller deltidsarbejde. Resultaterne viser endvidere en nedgang i deltagernes angst- og depressionstilstande og en forbedring af deres livskvalitet. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune har evalueret projektet således: “Projektets indsats dækker en målgruppe med et stort behov for relevante tilbud, og projektets indsats har vist imponerende resultater for denne gruppe.”

Kursus for personer med ADHD/ADD (2010) - Metodeudviklingsprojekt Københavns Kommune

Projektets formål var at lære personer med ADHD at magte de krav arbejdsmarkedet stiller, således at de ville kunne deltage på arbejdsmarkedet. 12 ud af de 18 deltagere opnåede en tydelig progression mod beskæftigelse:

  • 9 deltagere startede i arbejdsprøvning/praktikforløb af 3 – 7 måneders varighed
  • 3 deltagere gik i gang med uddannelse under forløbet

I alt opnåede 67 % en tydelig progression mod beskæftigelse.

Wattar Gruppen ApS, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609