Wattar Gruppen medarbejdere

Resultater

Wattar Gruppen har udført to undersøgelser med henholdsvis 78 borgere, der afsluttede et forløb hos Wattar Gruppen i perioden 1. oktober 2011 til 20. januar 2012, og 450 borgere, som afsluttede forløb før d. 14. marts 2011. Her er nogle af det resultater, som vi fik ud af det. 

Den første undersøgelse viser, at 30 procent af borgerne ved forløbets afslutning havde bevæget sig så meget tættere på arbejdsmarkedet, at de enten er startet i praktik, uddannelse, ordinær beskæftigelse eller vurderes klar til det. Cirka 16 procent blev afklaret i forhold til anden relevant behandling, for eksempel misbrugsbehandling eller psykiatrisk behandling.

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Derudover har en stor del af borgerne, som har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet i op til 30 år gjort fremskridt. Borgere med en ledighed mellem 6 til 30 år får lige så meget ud af forløbet som borgere med kortere ledighed. Der er altså ingen forskel i progressionen mod arbejdsmarkedet, om borgeren har været ledig i længere eller kortere tid.

Af den anden undersøgelse fremgår det at forløbet, især blandt de unge borgere har haft en særlig positiv effekt. Blandt borgerne under 30 år var der således 40 procent, der et år efter endt forløb var blevet selvforsørgende, kommet i ordinær beskæftigelse, uddannelse, løntilskud eller revalidering.

Wattar Gruppen ApS, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609