Udviklings- og afklaringsforløb

Udvikling og afklaring af borgerens arbejdsevne

Formålet med dette forløb, er at udvikle og afklare borgerens arbejdsevne via virksomhedspraktik. I samarbejde med borgeren finder vi den praktik, der bedst kan facilitere dette. Forløbet vil bidrage med dokumentation til borgerens sag i Jobcenteret, herunder den forberedende del til brug i Rehabiliteringsteamet. Forløbene indeholder typisk følgende elementer:

1

Individuelt samtaleforløb, hvor konsulenten afklarer kompetencer, udviklingsmuligheder og eventuelle skånehensyn samt ressourcer og barrierer i forhold til hjælp til tilknytning til arbejdsmarkedet i samarbejde med borgeren.

2

Virksomhedspraktik, hvor formålet er at afdække, udvikle samt dokumentere arbejdsevnen. Derudover afklarer og indfrier vi de beskæftigelsesmål, der er aftalt i fællesskab.

Vi støtter op om en god dialog mellem borger og virksomhed og fokuserer på den arbejdsrelevante udvikling, optræning og afklaring.

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609