LÆRERMENTOR & SPS

Kursusstart 2024: 4. september / 2025: 30. januar

OM KURSET

Et kursus over 4 dage, som ruster dig til at varetage SPS-rollen på en ungdomsuddannelse.

Kurset er målrettet dig, der som SPS-vejleder, studievejleder eller lærer yder SPS-støtte til elever eller kursister med psykiske funktionsnedsættelser. Eller dig, der har behov for viden om, hvordan du bedst muligt tager hensyn til disse elever i undervisningen.

Kursusdatoer

2024 hold: 4. sep / 5. sep / 1. okt / 11. nov.

2025 hold: 30. jan / 31. jan / 10. mar / 8. apr.

Kurset er opbygget med en løbende taksonomisk progression. På de første 2 dage får du en grundlæggende baggrundsviden om diagnoser og indblik i kognitive teorier og metoder. Du vil efterfølgende kunne anvende en bred palet af redskaber til målrettet arbejde med forandring, motivation, struktur og samtale. Dag 3 og 4 tilføjer nye emner og har samtidig fokus på praksis, så du efter endt kursus dels kan analysere og vurdere, hvilken støtte, der vil være bedst i en given situation, og dels kan designe og planlægge støtteforløb både individuelt og for grupper.

Kursets læringsmål:

Dag 1 og dag 2

 • Forstå rollen og arbejdet som SPS-støttegiver og/eller SPS-mentor.  
 • Indsigt i forskellige ungdomsuddannelsers håndtering af SPS-indsatsen. 
 • Viden hvordan diagnoserne ADHD, autisme, OCD, angst og depression påvirker studieevnen.
 • Anvende SMART-modellen til at arbejde med mål og delmål.  
 • Viden om kognitive teorier og metoder. 
 • Forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd. 
 • Viden om den sokratiske dialog og forskellige spørgsmålstyper. 
 • Anvende redskaber, der styrker motivation.
 • Kunne identificere de enkelte trin i forandringscirklen og vurdere, hvilke redskaber, der vil kunne støtte eleven/kursisten i de enkelte trin. 
 • Vurdere, hvilken støtte den enkelte elev vil have størst gavn af.

Dag 3

 • Anvende og vurdere styrker og svagheder ved de enkelte redskaber, og metoder til at arbejde med mål, forandringer og motivation. 
 • Anvende sokratiske spørgsmål i en coachende/målstyret samtale. 
 • Viden om eksekutive udfordringer som følge af forskellige psykiske diagnoser.  
 • Viden om redskaber og strategier til at håndtere de eksekutive udfordringer. 


Dag 4

 • Viden om Compassion Focused Therapy (CFT), som er en nyere retning inden for kognitiv terapi.  
 • Viden om de tre følelsessystemer til at forstå og forklare følelser og følelsesregulering. 
 • Anvende CFT som selvomsorg og omsorg for kollegaer og elever. 
 • Viden om fordele og ulemper ved gruppevejledning som psykoedukation i forbindelse med bl.a. eksamensangst og social færdighedstræning. 
 • Kunne vurdere, sammensætte og afholde et gruppevejledningsforløb.


Kursets overordnede læringsmål: Kurset ruster dig til at vurdere, hvilken støtte eleven/kursisten har størst gavn af. Og til løbende at tilpasse støtten, så eleven/kursisten kontinuerligt opnår det maksimale læringsudbytte i de enkelte læringssituationer og generelt på uddannelsen.

Kurset er målrettet dig, der som SPS-vejleder, studievejleder eller lærer yder SPS-støtte til elever eller kursister med psykiske diagnoser. Eller dig, der har behov for viden om, hvordan du bedst muligt tager hensyn til elever med diagnoser i undervisningen.

Kurset gennemføres af erfarne undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på hver deres undervisningsområde, herunder kognitive psykologer, samt en tidligere gymnasielærer og vejleder med stor erfaring.

Sted: Kurset afholdes i Wattar Gruppens lokaler på Holbergsgade 14, 4. sal, 1057 København K.

Kursusdatoer 2024: Kurset forløber over følgende dage i 2024: 4. september, 5. september, 1. oktober & 11. november.

Kursusdatoer 2025: Kurset forløber over følgende dage i 2025: 30. januar, 31, januar, 10. marts og 8. april.

Du kan vælge at deltage alle fire dage eller de første to.

Tid: Kurset afholdes i tidsrummet 9.00-15.30.

Pris for 4 dage: 7.800 kr. ekskl. moms pr. person *

Pris for 2 dage: 4.800 kr. ekskl. moms pr. person *

* Mulighed for rabat ved tilmelding af flere medarbejdere. Ring og hør mere på: 71 91 74 95

Kontakt Maria Lommer, Faglig leder for Trivsel & læring, på tlf.:33 11 22 84 eller skriv til info@wattar-gruppen.dk og hør nærmere.

Det siger vores studerende

Bliv kontaktet

Har du spørgsmål eller ønsker du at reservere en plads? Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt. 

Wattar Gruppen nyhedsmail

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Wattar Gruppens nyhedsmail og hold dig opdateret på vores online fyraftensmøder, nyeste artikler, kommende arrangementer og meget mere. 

Verified by MonsterInsights