Metodespecifik supervision i gruppe – med Paul Salkovskis

God supervision kan have afgørende betydning for din udvikling og dygtiggørelse som kognitiv terapeut, og dermed også for opnåelse af gode behandlingsresultater. Paul Salkovskis er international førende ekspert i kognitiv terapi ved agorafobi, panikangst, sygdomsangst og OCD. Vi er glade for at kunne invitere til et 6 timers supervisionsseminar med Paul. Supervisionsseminaret er for dig, der arbejder med kognitiv terapi og som ønsker at opleve ekspert supervision med fokus på kognitiv sagsformulering og behandling af angstlidelser. Supervisionen kan enten være på dine terapeutiske forløb med personer, der har enklere eller mere komplekse angstlidelser. Supervisionen vil foregå på engelsk.

Form

Supervisionen tager udgangspunkt i deltagernes præsentation af egne behandlingsforløb. Inden supervisionsseminaret får du tilsendt information om, hvordan du kan forberede dig, og der laves aftaler om, hvem der medbringer audio- eller videooptagelser. For alle deltageres vedkomne forventes det, at man møder velforberedt og deltager aktivt.

Målgruppe

Det er en forudsætning for deltagelse på supervisionsseminaret, at du løbende har terapeutisk klientkontakt og har et grundlæggende kendskab til kognitiv behandling af angst. Det forventes på ingen måde, at du er ekspert i kognitiv terapi, og alle niveauer af erfaring – udover et grundlæggende kendskab – er velkommen.

Deltagerantal

Der er 12 pladser på supervisionsseminaret, hvoraf 9 pladser vil være forhåndsreserverede til psykologer og læger. De resterende 3 pladser vil være åbne for andre faggrupper. Timetallet tæller halvt i forbindelse med psykologers specialistuddannelse, således at et supervisionsseminar på 6 timer tæller som 3 timers supervision i forbindelse med din specialistuddannelse. Optagelse på seminaret foregår efter først til mølle princippet, så tilmeld dig gerne så tidligt som muligt.

Mere om Paul Salkovskis

Paul Salkovskis, Ph.D., er professor og leder af Ph.D.-uddannelsen i klinisk psykologi ved universitetet i Bath, UK. Han er tidligere professor ved Institute of Psychiatry, King’s College, London samt universitetet i Oxford. Paul har ydet adskillige centrale bidrag til kognitiv terapi, som vi kender det i dag, bl.a. ved at videreudvikle de kognitive modeller for OCD, agorafobi og sygdomsangst. Han har også formuleret begrebet ”sikkerhedsadfærd”, som er afgørende for den psykologiske forståelse af de vedligeholdende faktorer i angstlidelser og dermed også for behandlingen. Han har skrevet mere end 200 videnskabelige artikler og bogkapitler. Paul er en yderst erfaren og dygtig supervisor, som mestrer kunsten at give kyndig vejledning i anvendelse af adfærdseksperimenter og eksponering på et kognitivt grundlag.

Pris

Kr. 4.600 og inkluderer 6 timers supervision og forplejning (kaffe, the og let frokost).

Tid

Januar 2017

Sted

Wattar Gruppens lokaler, Holbergsgade 14. 4. sal, 1957 København K

Yderligere oplysninger

info@wattar-gruppen.dk, tlf: +45 33 11 22 84

Tilmelding

info@wattar-gruppen.dk