Besøg af Ross White

Den 24. januar havde Wattar Gruppen besøg af den britiske psykolog Ross White som gæsteunderviser på Wattar Gruppens 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi. White er specialiseret inden for Acceptance and Commitment Therapy, forkortet ACT. En behandlingsmetode inden for den 3. bølge af kognitiv adfærdsterapi.

Vi stillede Ross White et par spørgsmål. Vi kom ind på hans syn på ACT og på den udvikling, behandlingsmetoden i disse år er ved at gennemgå.

Læs hele artiklen her