Hvad er Den Kognitive Vinge?

Om Wattar Gruppens Specialistuddannelse i Moderne Kognitiv Terapi

Wattar Gruppen er et psykologcenter hvis kerne har dybe rødder i kognitiv metode og teori. Alle vores uddannelser tager udgangspunkt i den kognitive tilgang. Men som alt andet så forandrer den kognitive teori og metode sig, og det gør Wattar Gruppens uddannelser dermed også.

Derfor hedder den 2-årige specialistuddannelse ikke længere Den Kognitive Paraply. Den Kognitive Paraply var for os et billede på at de nyere retninger var bundet op på et ”højere” punkt. Men nu ser vi det mere som en Kognitiv Vinge – altså en række ligeværdige tilgange, der alle har samme udspring.

Hvad er forskellen på moderne og klassisk CBT?

Jeg satte mig ned med de to ledere af specialistuddannelsen, Antonia Sumbundu og Ulla Wattar, som begge er undervisere på uddannelsen, og har mange års erfaring med udvikling af uddannelser, for at finde hoved og hale i det nye navn og indhold på uddannelsen.

Antonia Sumbundu fortæller: ”De sidste 20 år har vi set en enorm udvikling af nye teoretiske, videnskabelige og tekniske fremskridt indenfor CBT (kognitiv terapi). Det vi kalder for moderne CBT. Ved at bruge den klassiske CBT som fundament for den moderne CBT, får man som terapeut en god forståelse for, hvad der er fællesnævnerne for de forskellige nyere retninger, og får herigennem en ”bredere” vifte (vinge om man vil, red.) af terapeutiske teknikker.”

Antonia Sumbundu fortsætter: ”Moderniseringen af CBT betyder ikke, at vi tager afstand fra det, som vi ved virker. Det betyder, at vi raffinerer og udvider vores terapeutiske interventioner på baggrund af nyere videnskabelige fund og udvikling af behandlingsmodellerne”.

Er en paraply og en vinge ikke næsten det samme?

De nye retninger, som er en del af Wattar Gruppens specialistuddannelse i kognitiv terapi, er følgende:

  • Acceptance & Commitment Therapy (ACT)
  • Compassion Focused Therapy (CFT)
  • Meta Kognitiv Terapi
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Det er med disse nyere retninger, at man som deltager på udannelsen kan udbygge sit kendskab til og sin værktøjskasse indenfor kognitiv terapi.

Det er, som Antonia Sumbundu ovenfor siger, ikke en afstandstagen fra klassisk kognitiv terapi, men rettere en nuancering af denne. En metodebank til dig som terapeut, der kan gøre dig dygtigere til at tilpasse terapiforløb til den enkelte klient.

Men hvorfor er det vigtigt at skifte navn fra Den Kognitive Paraply til Den Kognitive Vinge?

Ulla Wattar fortæller om navneskiftet: ”Billedet med en Paraply fik emnerne på udannelsen til at virke underordnet det store emne, som er kognitiv terapi. Det er stadig kognitiv terapi, der er kernen i uddannelsen. Med en vinge, tænker vi, at billedet bliver, at emnerne er ligestillede og en del af den moderne kognitiv terapi, som har sit teoretiske fundament i den klassiske teori og metode. De er altså alle sammen ligeværdige facetter af paletten, som vi kalder moderne kognitiv terapi.”

”Det er vigtigt for os, som et Kognitivt Psykologcenter, at følge med i, hvad der sker indenfor feltet og være med til at videreformidle alle de nye retninger. De nyere modeller repræsentere hver på sin vis et pionerarbejde, der har givet ny forståelse for menneskelig lidelse, og hvordan udvikling kan fremmes. De tilbyder alle nyskabelser inden for psykoterapeutiske teknikker og teoretisk forståelse. De nyere retninger har ændret fokus fra en udpræget medicinsk model over menneskelig lidelse til en model, der vægter oplevelse af mening og formål i livet. Dette har været en enorm vigtig og spændende udvikling.”

Ulla Wattar forsætter afslutningsvis: ”Det er også på baggrund af ønsket om at videreformidle nyeste viden indenfor feltet, at vi gør meget ud af inviterer førende internationale og nationale klinikere og forskere til at undervise på uddannelsen. Vi ønsker at uddanne dygtige folk, der er passionerede omkring at lære nyt og opnå nye kompetencer.”

 Information om den kommende specialistuddannelse hos Wattar Gruppen:

Er du blevet interesseret i den 2-årige specialistuddannelse i Moderne Kognitiv Terapi hos Wattar Gruppen, så kan du læse mere om uddannelsen her: https://wattar-gruppen.dk/uddannelse/2-aarig-specialistuddannelse/

Hvis du har nogle spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til os på 33 11 22 84, eller skrive en mail til info@wattar-gruppen.dk – så har du mulighed for at blive ringet op af udannelseslederne: Ulla Wattar eller Antonia Sumbundu.

Næste holdstart er d. 26. august 2019.

Skrevet af Lea Sefeld