Om konflikthåndtering

Louise Arnfeldt er psykolog hos Wattar Gruppen, hvor hun både varetager en lang række undervisningsopgaver og ser klienter. Louise har forskelligartede opgavetyper og en mangfoldighed af personer, som hun enten underviser eller behandler. Derfor trækker Louise på et bredt repertoire af begreber og teorier inden for psykologiens virkefelt.

Læs resten af artiklen her