Vægtløse tanker – vejen til et varigt vægttab

Vejen til et varigt vægttab kræver ikke blot motion og kostplaner. At tabe sig kræver et mentalt overskud og selvværd. Når selvværdet bliver større, skabes der et fundament, som gør det nemmere for personer, der lider af overvægt, at nå langsigtede mål som f.eks. varigt vægttab. I den forbindelse er den kognitive terapi og positive psykologi effektive behandlingsformer, som kan anvendes til at øge både overskud og selvværd hos overvægtige.

I denne artikel vil Kristian Østergaard Melby, autoriseret psykolog og specialist i spiseforstyrrelser og overvægt, give dig inspiration og en række konkrete kognitive værktøjer, som kan bruges i det terapeutiske arbejde til at øge selvværdet, bearbejde accepten af kroppen, fremme langtidsholdbare valg og hermed være med til at skabe en positiv forandring for klienten.

Overvægt og manglende selvværd

I det moderne samfund ser vi en tendens til, at det tynde kropsideal er dominerede, og det at være slank er tilknyttet en række positive associationer.

Overvægtige bliver derimod i højere grad stigmatiseret og vurderet negativt. Det betyder, at overvægtige personer kan blive mødt med fordomme og negative holdninger på baggrund af deres vægt. Dette kan føre til, at disse personer får svært ved at finde job, bliver forskelsbehandlet, har dårligere livskvalitet, lider af lavere selvværd, isolation samt depression.

Overvægtige ender ofte i en ond cirkel, hvor utallige mislykkedes slankekure, manglende selvtillid og frygten for endnu et nederlag er dominerende. At tabe sig bliver derfor en kompliceret beslutningsproces, hvor det kræver en stor og markant mental overtalelsesproces, at begynde endnu et forsøg på vægttab.

Derfor er det nødvendigt at opbygge mentalt overskud og selvværd før det er muligt at fremme et varigt vægttab. Når selvværdet bliver større, skabes der også et fundament, som gør det nemmere for overvægtige personer at nå de langsigtede mål.

Vejen til varigt vægttab via kognitiv terapi og positiv psykologi

At tabe sig er derfor både en fysisk og mental udfordring, men der er hjælp at hente i den kognitive terapi og positive psykologi. Nyere forskningsstudier viser nemlig, at terapiformen er den mest effektive behandlingsform for overvægt sammenlignet med andre former for behandling.
 

Den kognitive terapis ophav i adfærdsterapien gør den særlig effektiv ved at fokusere på klientens nuværende problematik og giver redskaber, der gør det lettere at klare svære situationer. Når målet er at hjælpe folk til at tabe sig, virker adfærdsterapien derfor primært ved at støtte patienten i at følge diæt-strategier og ved at opmuntre til mere fysisk aktivitet. Dette gøres konkret ved at arbejde med motivation, tydelige målsætninger, at nedsætte for høje forventninger og skabe en god samarbejdsrelation mellem klient og terapeut.

Når adfærdsterapien kombineres med kognitiv terapi, lægges der vægt på at identificere uhensigtsmæssige tanker og handlemønstre, der forhindrer vægttab og ændre dem til selvværds- og selvtillidsbetonede tanker og handlemønstre, der er mere hensigtsmæssige i forhold til at opnå det ønskede vægttab.

Klienten bliver gennem terapien sat i stand til at skabe en umiddelbar forandring gennem specifikke kognitive og metakognitive teknikker.

Den positive psykologi arbejder derudover med at hjælpe klienten til at finde sine egne styrkesider og sætte fokus på vigtige psykologiske processer som taknemmelighed og accept. Taknemmelighed er med til at flytte klientens fokus fra et negativt fokus f.eks. en hård opvækst præget at mobning i forbindelse med slankekure, som er mislykkedes og kritiske kommentarer fra andre mennesker til et fokus på gode livsbevarende elementer såsom taknemmelig samt accept af egen krop, humør og styrker.

Tre kognitive metoder til øget selvværd og varigt vægttab

Der er forskellige metoder og teknikker til, hvordan du som terapeut kan anvende den kognitive terapi til at styrke selvværdet hos klienten, skabe positive forandringer og et varigt vægttab. Kristian Østergaard Melby har opstillet 3 metoder, som kan være til inspiration til dit fremtidige arbejde:

1

Opnå positiv forandring gennem en god samarbejdsalliance

Personer, som er overvægtige, kommer ofte med en bagage, hvor mislykkede behandlingsforløb og frygten for afvisning er dominerende. Derfor har de brug for tillid og forståelse, som kan skabes igennem en god samarbejdsalliance med terapeuten. Som terapeut er det derudover vigtigt, at der bliver arbejdet på at opstille realistiske målsætninger og nedsætte overdrevne perfektionistiske forventninger, som er en risikofaktor for at få endnu nederlag.

2

Brug selvovervågningsværktøjer til at forstå spisetrangen

Selvovervågnings skemaer kan være med til at give overblik og skabe en forståelse for hvilke situationer, der forøger spisetrangen hos en person. Ved at registrere hvad man spiser, i hvilke situation, hvilke tanker og følelser man har forud, under og efter spisningen og indskrive dette i et skema, så kan man få indsigt i spisesituationen og derved få mulighed for bedre at kunne kontrollere sine handlinger fremadrettet.

3

Fra selvkritik til selvværd: Skab en kærlig indre dialog

Overvægtige personer med lavt selvværd er ofte meget selvkritiske og har en hård tone i deres indre dialog. Det gør, at de bliver kede af det, triste eller stressede. Disse følelser medfører ofte en trang til at spise, som en følelsesmæssig reaktion på de negative oplevelser. Derfor er det nødvendigt, at personen som er overvægtig forstår, at denne selvkritik ikke er en hensigtsmæssig strategi, da den blot forværrer tingene, øger spisetrangen. Derved sætter det en stopper for at nå målet.

 

Selvkritikken kan dog ændres ved at tilføje en mere venlig og medfølende stemme, som kan være med til at fjerne de negative tanker og trangen til at spise. Når børn er triste, hjælper kærlige ord. Og det samme gælder også på egne negative tanker. Man kan fx inde i sig selv sige: ”Du er god nok som du er”, ”det er ok” og ”jeg er her for dig”.