Vejen tilbage til arbejdsmarkedet

Hvordan vender man tilbage til hverdagen efter at have fået en depression? Og hvordan bliver man i stand til at komme tilbage på det arbejdsmarked, man før plejede at være en del af? Disse spørgsmål har Lena haft tæt inde på livet gennem det seneste års tid.

I starten af 2015 blev Lena kaldt ind af sin chef, der fortalte hende, at der på arbejdspladsen gik rygter om, at hun ikke var til at stole på. Til trods for møder med sine overordnede (afdelingschefen og HR-chefen) kunne Lena imidlertid ikke få fortalt, hvad rygterne mere konkret dækkede over, og hvem de stammede fra.

Afdelingschefen blev direkte vred på Lena over, at hun ville til bunds i sagen og fortalte hende, at ”hun selv måtte tænke over, hvordan sådan et rygte om hende kunne opstå” – hvilket var svært for Lena, der i bund og grund ikke vidste, hvad hun havde gjort.

Som følge af at Lena intet kunne få at vide om rygterne begyndte hun at mistænke alle på arbejdspladen og lukke af over for kollegerne. Episoden gnavede i hende, og hun begyndte i højere og højere grad at mistrives på arbejdet.

Denne udvikling ledte frem til, at Lena i sommeren 2015 fik en depression. Den 30. juni sygemeldte hun sig, og efter hun havde været syg i fem uger, gav hendes chef hende beskeden om, at hun var fyret.

Lena blev derfor i midten september tilknyttet et jobcenter i Københavnsområdet, og efter sit første møde på stedet blev hun tilbudt at deltage i Wattar Gruppens kursus ’Mestring af Sygdom og Job’. Som navnet angiver, er målet med kurset at lære at mestre en tilværelse præget af sygdom. Derudover får kursusdeltageren nødvendige redskaber til på sigt at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Mestringskurset

For Lena var særligt to af de øvelser, som hun blev introduceret for på mestringskurset, meget givende. Den ene af disse er den såkaldte ”Positiv dagbog”. I denne dagbog skal man på daglig basis skrive om nogle af de små ting i hverdagen, der gør en glad. Meningen er, at man på denne måde kan få sit fokus flyttet over på nogle af de positive aspekter ved tilværelsen. Om effekten af at bruge ”Positiv dagbog” fortæller Lena: 

”Ved at bruge ”Positiv dagbog” kunne jeg se, at det ikke var alting, der var sort i mit liv. Jeg havde også rigtig gode ting, som jeg kunne skrive ned. Pludselig kunne jeg gå tilbage og tænke: ’Nå, ja, der var også den søndag, da min søn kom, hvor vi spillede spil og havde en rigtig god aften.’”

For Lena var det svært at skrive i dagbogen i starten: ”Jeg havde det jo rigtig dårligt på det tidspunkt, så det var svært at komme på noget. Men efterhånden som tiden gik, og jeg hørte, hvad de andre kursusdeltagere havde skrevet, så blev jeg bedre og bedre til at bemærke de gode oplevelser i min egen dagligdag, og det blev nemmere at udfylde siderne i dagbogen.”

Udover ”Positiv dagbog” blev også de særlige vejrtrækningsøvelser fra mindfulness-meditation, som kursusdeltagerne blev præsenteret for på kurset, et vigtigt redskab for Lena til at få det bedre med sig selv.

Ved disse mindfulness-øvelser fik deltagerne trænet deres opmærksomhed, så de bedre kunne fokusere på nuet og undgå at blive fanget af negative tanker og følelser. Øvelserne lærte også deltagerne at være mere åbne og rolige, så de bedre kunne møde deres udfordringer med accept, rummelighed og overblik. Om øvelserne fortæller Lena:

”Mindfulness-øvelserne gav mig en ro, fordi de var gode til at få tankerne hen på noget helt andet. De gav mig også en styrke i at vide, jeg faktisk var god nok, som jeg var. Når jeg fx kunne mærke, at jeg kørte op og begyndte at føle mig skidt tilpas, så kunne jeg bruge øvelserne til at sætte mig ned og trække vejret på en ordentlig måde for så at blive rolig igen.”

For Lena har ”Positiv dagbog” og mindfulness-øvelserne været vigtige redskaber, der har givet hende en større selvkontrol, og som har gjort,

at hun ikke længere har samme behov for hjælp, som hun havde, før hun startede på mestringskurset. Udover disse øvelser har det for Lena været en stor gevinst ved kurset, at hun har mødt andre mennesker, der har stået i samme situation som hende selv.

”Jeg troede jo før kurset, at jeg var den eneste i hele verden, der havde det sådan her. Men på kurset lærte jeg andre mennesker at kende, der var i samme båd som mig. Det var med til at give mig en vished om, at der ikke er noget galt med mig som menneske, fordi jeg har det sådan her. Og det var rigtig vigtigt for mig at nå til den erkendelse, at jeg ikke er alene i hele verden, og at der også er nogle, der gerne vil lytte på mig.”

Efter kurset

Efter kurset har Lena fundet en helt anden balance i sit liv, ligesom hun nu meget bedre kan kontrollere sit liv, end hun kunne før.

Lena er desuden kommet tilbage på arbejdsmarkedet. I februar 2016 fik hun tilbudt et vikariat i en bank, hvor hun arbejder som kunderådgiver. Desværre er der ikke mulighed for, at Lena kan få videre ansættelse i banken, efter hendes vikariat er ophørt, men hun er alligevel ikke i tvivl om, hvad det har givet hende at komme tilbage i arbejde:

”Det har givet mig mere energi at komme ud og være sammen med andre mennesker. Også bare det at have noget at stå op til. Jeg skal op og af sted, for der er nogen, der venter på mig. Jeg kan ikke bare blive liggende, hvilket jeg jo kunne, da jeg stadig var sygemeldt. Og jeg kan godt lide følelsen af, at nogen har forventninger til mig.”

I det hele taget føler Lena, at hun igen er i stand til at varetage et fuldtidsjob – hvilket jo også er, hvad hun gør i sit nuværende job som kunderådgiver. For Lena er dette i høj grad en følge af de redskaber, hun har fået igennem mestringskurset:

”Jeg ved slet ikke, hvor jeg havde været, hvis ikke det var for det her kursus, hvor jeg har fået nogle af de her teknikker, og hvor jeg har oplevet, at der faktisk er andre, der er i samme situation som mig. Så havde jeg måske stadig været sygemeldt.”

Er du interesseret i at læse mere om kurset ’Mestring af Sygdom og Job’, kan du klikke her.

Skrevet af Benjamin Jul Olsen