Vil du være psykoterapeut?

Kan du lide at arbejde med mennesker? Interesserer du dig for psykologi og personlig udvikling? Så overvejer du måske at blive psykoterapeut. Her kan du læse mere om Wattar-gruppens kognitive psykoterapuet uddannelse og hvad vores nuværende og tidligere kursister har fået ud af deres uddannelse.

Uddannelsen som kognitiv psykoterapeut giver dig viden og færdigheder, så du kan opnå terapeutiske kompetencer, som gør dig i stand til at hjælpe andre mennesker med at skabe en positiv forandring i forhold til det, som er svært for dem i livet.

Udgangspunktet for vores uddannelse er den kognitiv teori og metode, som er den mest effektive og forskningsmæssigt veldokumenterede samtalebehandling til personer med følelsesmæssige problemer. Den kognitive terapi hjælper klienten til at komme ud over sine vanskeligheder ved at ændre tanker og adfærd, så den følelsesmæssige reaktion også ændres. Det sker i tæt samarbejde mellem terapeut og klient, som i fællesskab arbejder på at identificere, forstå og løse problemerne.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Med en uddannelse som kognitiv psykoterapeut er der forskellige arbejdsmuligheder i fremtiden. Du kan arbejde som psykoterapeut med egen praksis, hvor du kan tage klienter i terapi. Du kan dog også bruge uddannelsen til at forbedre dine kompetencer på din normale arbejdsplads, som eksempelvis socialrådgiver, sygeplejerske eller lignende arbejde med mennesker.

Vi har taget en snak med Caroline Costa og Malene Munksgaard, som hhv. er tidligere og nuværende studerende på uddannelsen til kognitiv psykoterapeut. De giver dig et indblik i, hvad de har fået ud af uddannelsen, og hvordan du kan bruge den i praksis.

Kognitiv terapi i psykiatrien

Caroline Costa er uddannet sygeplejerske og arbejder på Frederiksberg hospital. Her er hun beskæftiget i psykiatrien med voksne i individuel behandling eller gruppeterapi, hvor hun bruger den kognitive terapi som behandlingsform. Caroline fik uddannelsen til kognitiv psykoterapeut betalt af Frederiksberg hospital, så hun kunne udføre psykoterapi og sikre en høj terapeutisk faglig kvalitet i behandlingen af patienter.

Caroline Costa blev færdiguddannet i 2013. Gennem uddannelsen har hun fået en terapeutisk forankring i den kognitive terapi og en hel værktøjskasse fuld af mulige kognitive værktøjer, som hun kan bruge i behandlingen. Det har styrket hendes færdigheder:

Jeg er blevet mere bevidst om, hvordan jeg gennem mine metoder og fremgangsmåder kan bygge et terapiforløb op på. Det har medført, at jer er mere struktureret, som gør, at jeg er bedre i stand til at holde den dagsorden, der udarbejdes med patienten fra gang til gang,” forklarer Caroline Costa.

For Caroline Costa har det haft stor betydning, at uddannelsen har været af høj faglig kvalitet og er godkendt af psykoterapeutforeningen.

”Vi blev bedømt af interne såvel eksterne eksaminatorer med aflevering af videooptagelse. Det sikrede, at vi kunne udføre en kvalificeret kognitiv terapi for vores klienter, da vi bestod 4. års eksamen.” afslutter Caroline.

Udover at bruge den kognitive terapi i det daglige arbejde i psykiatrien, så tager Caroline også private klienter i hendes fritid.

Psykoterapi og selvudvikling

Malene Munksgaard er uddannet socialrådgiver og arbejder i Gribskov kommune med misbrugsbehandling. Hun er på 4. år af uddannelsen til kognitiv psykoterapeut og bliver færdig til sommer 2014.
 

Malene valgte at uddanne sig til kognitiv psykoterapeut, da hun ønskede at få mere ud af samtalerne med borgerne og komme spadestikket dybere end ved rådgivning. Med uddannelsen har Malene fået effektive værktøjer, som giver flere muligheder i arbejdet med borgerne.

”Jeg har lært den kognitive model, som jeg allerede har implementeret i mit daglige arbejde. Derudover har jeg fået en masse værktøjer til både individuelle samtaler og gruppebehandling, så jeg kan tilrettelægge forløb efter hvilken form for behandling og terapi, som er nødvendigt for den enkelte,” forklarer Malene Munksgaard.

Det er dog ikke kun fagligt, men også personligt at Malene har udviklet sig og fået mere viden. Malene har fået en større selvforståelse og blevet bedre til at samarbejde med kollegaer og håndtere situationer på den mest hensigtsmæssige måde.

På længere sigt drømmer Malene om, at blive selvstændig og arbejde som kognitiv psykoterapeut.

Krav til optagelse

Uddannelse og erfaring

Det kræves som udgangspunkt, at du har en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog. Har du en uddannelse på tilsvarende niveau, er der mulighed for optagelse efter en konkret vurdering, som baseres på din alder, modenhed, motivation.
 

Herudover skal du efterfølgende have praktisk anvendelse af uddannelsen i minimum 3 år eller anden relevant erhvervserfaring. Hos Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter stiller vi endvidere et krav om at du skal være ansat inden for et felt hvor det er muligt at anvende den kognitive adfærdsterapi i forbindelse med dit daglige arbejde for at sikre, at du har klienter/brugere/borgere som du kan arbejde med i supervisionen.

Modenhed og motivation

Hvis du har en videregående uddannelse, der ikke er relevant og ikke af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, så har du mulighed for at blive optaget efter en konkret vurdering. Optagelsen baseres på en personlig samtale, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf.