Særlige tiltag og hensyn pga. Covid-19

Vi har fokus på at opretholde god hygiejne og vi opfordrer derfor til, at du som det første vasker dine hænder ved ankomst til vores undervisningslokaler. Der vil desuden være håndsprit tilgængelig i undervisningslokalet. Vi har indrettet undervisningslokalet på en måde så vi kan sikre at vi overholder de gældende retningslinjer og anbefalinger.

I tilfælde af, at vi ikke kan afholde undervisningen som planlagt i Holbergsgade, på grund af anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med Covid-19, kan vi være nødsaget til at afvikle undervisning, supervision og selvrefleksion online i stedet for ved traditionelt fysisk fremmøde. Vi håber og forventer ikke, at det bliver nødvendigt, men hvis situationen opstår, er vi forberedt på at afvikle al undervisningsaktivitet online.

Såfremt du, pga. Covid-relaterede udfordringer (f.eks. testperiode, barn syg, mv.) er forhindret i at møde frem til undervisningen, vil vi gerne tilbyde, at du kan følge med i undervisningen via zoom, således, at du ikke går glip af undervisningen. Vi vil tage en åben dialog omkring dette på holdet, hvis situationen opstår. I den forgangne periode og i vores undervisning, har vi alle lært at være omstillingsparate og kreative – så vi håber, at vi i fællesskab kan være med til at støtte op omkring de udfordringer vi hver især kan komme til at opleve pga. Covid-19 restriktioner, anbefalinger og hensyn.