Informationsmøde hos Wattar Gruppen

Assertiv Kommunikation

Med et kursus i assertiv kommunikation og konfliktløsning kan du blive bedre til at udtrykke dine følelser og holdninger, blive bedre til at samarbejde og løse konflikter samt lære at kommunikere mere klart og direkte.

Hvad er assertiv kommunikation?

Assertionstræning er ”at lære at kommunikere på en respektfuld måde” – dvs. en måde der ikke virker undertrykkende, hverken overfor dig selv, eller andre. Assertion er ensbetydende med at stå fast på sine holdninger og synspunkter, udtrykke ærlige følelser og udøve personlige rettigheder, uden at krænke andres.
Assertionstræning er også træning i konfliktløsning. Ved at arbejde med assertiv kommunikation bliver du bedre til at samarbejde og løse de konflikter der måtte opstå på arbejdspladsen eller i privatlivet. Det handler om, at du skal gøre dig synlig, sige hvad du tænker og varetage dine interesser og behov.

Hvornår har man brug for at være assertiv?

Du kan bruge din viden om at kommunikere assertivt i alle dagligdags situationer: på arbejdet, i studiesammenhænge, sammen med venner, familie, hjemme, på café/restaurant, i butikker m.v.

Hvad lærer man på kurset?

Vi tager udgangspunkt i dine og de andre deltageres personlige erfaringer fra arbejds- og privatlivet. På kurset lærer du bl.a. om dine personlige rettigheder: at have ret til at udtrykke dine behov, at have ret til at ændre mening, at kunne sige nej, at have ret til at blive ladt i fred samt at kunne sætte grænser for krævende kolleger, kunder eller klienter.
Vi arbejder med din forholde- og udtryksmåde og en stor del af kurset består af praktiske øvelser, der illustrerer pointerne, og styrker dig til mødet med lignende situationer. Det kunne f.eks. dreje sig om at komme med klare, specifikke anmodninger, håndtere egen/andres kritik, arbejde med kropssprog, udtrykke følelser, tage imod komplimenter, turde sige fra osv.

Kursusform

Kurset løber over 3 gange á 3 timer. Efter kurset vil der være 1 opfølgningsgang á 2 timer.

Tidspunkt

Kurset kan ligge både formiddag, eftermiddag eller aften. For virksomheder og organisationer er pris og deltagerantal efter aftale.

Startdato

Dato for næste kursus                Antal mødegange                Varighed                Antal deltagere                Pris
Assetive Kommunikation 3 3 uger* 4-6 4.200,-

* Justeres efter deltagerantallet.

Wattar Gruppen ApS, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609