Positiv psykologi

Spørgsmålet om hvordan man lever lykkeligt har igennem årtusinder optaget mennesket og været udgangspunkt for mange filosofiske retninger. Det er samtidig også et spørgsmål, som hver enkelt person må tage stilling til. Vi kan nemlig selv være med til at bestemme, hvordan vi ønsker at leve, og om vi vil opnå større tilfredshed i livet. Kurset i positiv psykologi er et redskab til at komme i gang med at forbedre dit liv. Du kommer til at reflektere over, hvad det gode liv består i netop for dig. Du vil lære at tænke positivt, at styrke dit selvværd og dermed skabe mere glæde i dit liv.

Hvad er positiv psykologi

Traditionelt har psykologien haft til formål at afhjælpe lidelse og til at opnå følelsesmæssig og mental ligevægt. Den positive psykologi går skridtet videre. Den beskæftiger sig med, hvordan vi generelt bliver mere tilfredse med vores liv og bliver lykkeligere. Positiv psykologi bygger på mange års forskning i, hvorfor nogle mennesker er gladere for tilværelsen end andre. På baggrund af denne forskning har man fundet nogle fællesnævnere for, hvad der gør et menneske lykkeligt og udarbejdet en række retningslinjer for, hvordan man kan arbejde hen imod at opnå det gode liv.

Om kurset

På kurset vil du:

 

  • få konkrete redskaber til at forbedre din livskvalitet
  • lære at tænke mere positivt
  • lære at fastlægge mål og værdier for dit liv
  • lære at finde dine styrker og svagheder
  • lære at blive et gladere menneske

 

Kurset udbydes oftest til organisationer eller virksomheder, hvor en personalegruppe har lyst til at få viden og færdigheder i positiv psykologi. Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppediskussioner og individuelt arbejde og deltagerne får mulighed for at afprøve forskellige redskaber som kan anvendes efter kurset i deltagernes hverdag.

 

Kursusform

Undervisning 1 gang ugentligt á 3 timer i 6 uger. Herefter 1 opfølgningsgang á 2 timer.
For interesserede er det muligt at supplere undervisningen med individuelle samtaler.
Undervisningen ligger om eftermiddagen.

Startdato

Dato for næste kursus        Antal mødegange        Varighed        Antal deltagere        Pris
Positiv psykologi        6        6 uger*        8        4.675,-

* Justeres efter deltagerantallet.

 

Download brochure (PDF-format)

Wattar Gruppen ApS, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609