Vægtløse tanker

Wattar-Gruppens kursus “Vægtløse tanker” henvender sig til dig, som ønsker at få et bedre liv. Målet med kurset er at gøre dig bedre til at anvende dine styrker og ressourcer aktivt og derved opnå en større livskvalitet – uanset din vægt. Kurset er baseret på kognitiv terapi og positiv psykologi. Forskning viser nemlig, at terapiformerne kan anvendes til at øge både overskud og selvværd hos overvægtige.

 

Når dit selvværd bliver større, skabes der et fundament, der gør det nemmere for dig at nå dine langsigtede mål. Det kunne være et bedre kropsbillede, en større selvtillid og måske et betydeligt vægttab. På kurset får du nogle værktøjer, som du i din hverdag kan bruge til at bearbejde accepten af din krop, øge dit aktivitetsniveau og fremme langtidsholdbare valg. Et af møderne er tilegnet nydelse og sanser. Her er omdrejningspunktet at smage på livet. Formålet med denne kursusdel er at opnå nye sanseindtryk, der kan fremme strategier til at spise på.

 

 

Læs mere om kurset ved at downloade brochuren (PDF-format)

Hvad får du ud af kurset?

  •        • Bedre selvværd – at du kan tage ansvar for egne succeser
  •        • Bedre fornemmelse for dig selv og din krop
  •        • Teknikker til at kontrollere overspisningssituationer
  •        • Samvær og nye oplevelser med andre mennesker
  •        • Større lyst til at agere på nye måder, der danner grobund for et mere positivt selvbillede og eventuelt også vægttab

       • Tidligere deltagere har oplevet at nå flere af deres mål, herunder både vægttab, et mærkbart bedre selvværd og flere positive aktiviteter i deres liv.


Kurset foregår i trygge rammer med en god atmosfære.

Hvem er underviserne?

For at sikre en alsidig tilgang til overvægt, er der fokus på krop, aktivitet og velvære, og flere forskellige fagpersoner underviser derfor på kurset: En psykolog med erfaring i overvægt og spisning, en psykolog/personlig træner, en diætist og en afspændingsterapeut.

Startdato

Dato for næste kursus                Antal mødegange                Varighed                Antal deltagere                Pris
Vægtløse tanker 7 x 3 7 uger* 10-12 2.950,-

* Justeres efter deltagerantallet.

Wattar Gruppen ApS, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609