Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter

Kognitivt Psykolog Netværk

I Kognitivt Psykolog Netværk (KPN) har alle psykologer et kognitivt udgangspunkt. Netværket er et arbejdsfællesskab, der har et fælles psykologisk behandlingsmål og er forankret i fagligt dygtige kognitive psykologer. Blandt psykologerne i netværket er der fokus på at levere den bedst mulige behandling for den enkelte kunde.

Samarbejdet i KPN er baseret på tillid og åbenhed. Wattar Gruppen understøtter et tæt og tillidsfuldt professionelt samarbejde med den enkelte psykolog. I vores professionelle fællesskab har den enkelte psykolog et handlerum med plads til deres professionalisme og faglighed i forhold til opgavens udførelse. Dette handlerum bliver samtidig løbende kvalificeret gennem feedback og dialog, der understøtter den enkeltes kernefaglighed og udvikling, og forbinder denne med Wattar Gruppens målsætninger.

Vi arbejder vedvarende og aktivt med balancen mellem at fastholde overblikket fra central vis, og sikre egen ansvarstagen frabehandlerens side. Ansvaret for progression er derfor delt på en sådan måde, at behandleren med løbende screeningstests varetager sit ansvar for progressionen i det enkelte forløb, mens Wattar Gruppens centrale administration er tovholder på, at der er tilstrækkelig progression på tværs af behandlerens forløb. Således opgør vi løbende statistik på de tilbudte ydelser og behandlere.

Fakta og overblik

Kognitivt Psykolog Netværk omfatter for nuværende 210 selvstændige psykologer.

Der vil være en naturlig til- og fragang til netværket, og vi arbejder derfor kontinuerligt på at udvide og vedligeholde netværkets størrelse med fagligt kvalificerede psykologer. Dette gøres bl.a. ved at:

gøre det attraktivt at være en del af KNP, ved at tilbyde

 • Workshops med eftertragtede oplægsholdere
 • Faglig inspiration
 • Webinarer
 • Supervision
 • Mv.

Vi arbejder aktivt på at opretholde og vedligeholdeligeværdigt samarbejde, så psykologerne føler sig fagligt respekteret og imødekommet. Dette gør vi ved at tilbyde god service og sørge for et smidigt og professionelt samarbejde og administration.

Kategorisering af netværk

Psykologerne, der indgår i netværket, angiver selv hvilke specialkompetencer, de har. Kategoriseringen af specialer vil således bero på godkendte specialistuddannelser, relevant efteruddannelse, psykologens CV og erfaring med målgruppen og det givne behandlingsområde.

Vi er ikke en specialist godkendt instans, og vi læner os derfor op ad, hvilke godkendelser de har fået fra Dansk Psykolog Forening. Vi tester således ikke psykologerne speciale, men har en tillid og forventning til, at psykologerne selv beskriver en faglig vurdering af deres speciale, ekspertise og interesseområde.

 • 93 af netværkets nuværende psykologer er specialiseret i at arbejde med problematikker på arbejdspladsen, herunder stress, mobning, mistrivsel, mf.
 • 34 har en godkendt Specialistuddannelse
 • 9 er neuropsykologer
 • 2 er specialpsykologer

50 % af psykologerne i Kognitivt Psykolog Netværk har ydernummer med KPNs aktuelle dækning har alle kunder maksimalt 35 minutters kørsel til nærmeste psykolog.

 

Geografisk opdeling:

 • Region Hovedstaden:  34 %
 • Region Sjælland:   15 %
 • Region Syddanmark:   18 %
 • Region Midtjylland:   22 %
 • Region Nordjylland:   11 %

Wattar Gruppen sørger for at have systemer, der kan understøtte psykologernes arbejde og levere driftsikker administration, faglig ledelse og sparring, således at vi i sidste ende kan levere de bedste ydelser for vores kunder.

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609