Sundhedsløsninger

Vi er mental sundhedsleverandør til arbejdspladser (offentlige og private), medarbejdere og medmennesker i hele Danmark. Vi tilbyder sundhedsløsninger i form af forebyggende indsatser, kognitiv terapi og psykologhjælp, supervision, undervisning og kurser mv. med den overordnede mission at hjælpe mennesker til at opnå større livskvalitet, velvære og balance i arbejds- og privatlivet gennem kognitiv terapi og metode.

På baggrund af et solidt psykologfagligt fundament inkl. nyeste, videnskabeligt baserede og veldokumenterede behandlingsmetoder, har Wattar Gruppen i dag forskellige aftaler med kommuner, regioner,organisationer, forsikringsselskaber samt private og offentlige virksomheder.

Vi tilbyder bl.a. følgende ydelser:

  • Visitation
  • Individuelle behandlingsforløb
  • Onlinebehandlingsforløb
  • Digitalplatform
  • Telefonisk kontakt
  • Psykoedukation

Wattar Gruppen

Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter er stiftet i 2006 med rødder i Fobiskolen tilbage fra 1990.Psykologiske ydelser har altid været vores kerneforretningsområde. Vi er en dynamisk virksomhed, som har været på forkant med udviklingen og tilbudt innovative og trendsættende behandlingsmetoder.

Vi har samarbejdet med forsikringsselskaber og andrevirksomheder gennem alle de år, vi har eksisteret. I 2017 vurderede vi, at tiden var inde til at forsøge at præge markedet for landsdækkende psykologiske ydelser. I overensstemmelse med vores mission, entrerede vi på psykologydelsesområdet, fordi vi mener, at vi kan optimere de eksisterendetilbud gennem et kognitivt orienteret samarbejds forhold mellem virksomhed, psykolog og kunde.

Den kognitive tilgang

Vi tilbyder udelukkende kognitive psykologsamtaler udført af kognitive psykologer. Kognitivt arbejde er målrettet og kan fremvise en høj behandlingseffektivitet. Når samtaleforløb udføres ud fra kognitive principper, formuleres udfordringerne som enkle, afgrænsede problemstillinger, hvorfra der opstilles konkrete behandlingsmål, som vil give positive ændringer i klientens liv.

Wattar Gruppen ApS, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609