Tag-arkiv: kognitiv terapi

Kognitive overvejelser over Sygdomsangst

Skrevet d. 19 marts, 2020
Ulla Wattar Kognitive overvejelser over Sygdomsangst. Corona.

I denne Corona tid er sygdomsangst helt forståeligt

Ja sygdomsangst i disse Corona tider er ganske forståelig. Vi har en rationel usikkerhed, nervøsitet og uro når vi overvejer, hvad der sker. Vi ser ud på de tomme gader og forholder os hele tiden til, at vi og vore nærmeste – og alle andre kan blive smittede. Så vi må passe på.

H.C. Andersen havde sygdomsangst og mange andre godtfolk som ham. Mange af os er blevet nervøse, når vi har hørt om sygdomme. Hypokondri har tidligere været den officielle diagnose og nu hedder det sygdomsangst – og handler om en overdreven angst for at have eller få en sygdom.

Lige nu handler indholdet i vores angste tanker ofte om Corona: min næse løber – det må være Corona – og hvis vi fortsætter med tiltagende katastrofale tanker: jeg bliver alvorligt syg, smitter de ældre i min familie – og enten kommer jeg eller de på hospitalet – og det går helt galt!

Den onde cirkel

Ja, tænker man skræmmende tanker bliver man bange.

Og så fæstner opmærksomheden sig om vores krop – hvad kan jeg mærke? Vi kan mærke meget fordi angsten tænder kroppen og så bliver vi mere bange og angsten bekræfter vore tanker. Vi kommer ind i en ond cirkel.

Den ”onde cirkel” som forstærker og vedligeholder frygt og sygdomsangst er også et eksempel på, hvordan det, at vi er orienterede mod potentielle trusler kan medføre en forvrængning i opmærksomheden og dermed vores bedømmelse af den situation vi er i.

Hvis du forestiller dig en skala fra ubehagelig til behagelig fra -10 til +10, så har de fleste af os let ved at bemærke ubehag på -1, mens følelsen for velbehag/behag skal helt op på +5  for at få vores opmærksomhed.

Mindre intense behagelige øjeblik passerer ubemærket forbi. Vi kan korrigere denne forvrængning ved bevidst at være opmærksom på positive tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger.

Hvordan kommer vi ud af Den onde cirkel?

For at reducere angsten har vi heldigvis en række håndgreb, som er rettet mod den onde cirkels elementer:

Vi bliver mere angste af at have skræmmende tanker – så vi skal ændre dem eller lade dem være. Måske skal vi venligt sige til os selv, at vi følger de retningslinjer, der er afstukket fra regeringens side – og bliver indendørs.

Vi kan tænke på, at vi har et godt sundhedsvæsen, som kan tage sig af os. Derfor kan vi lade vore tanker være, lade dem flyve forbi os, lægge dem bag os og flytte vores opmærksomhed til andre ting.

Ja – se tv (ikke om Corona), læse en bog, tale med andre eller stirre ud i luften. Du kan selv bestemme, hvad du vil underholde dig selv med, hvor du rette din opmærksomhed hen.

Og så er der sikkerhedsadfærden – det du gør for at sikre dig mod de scenarier, du kan forestille dig – jeg må hellere: købe mad til flere måneder – så jeg ikke kommer til at sulte, jeg må hele tiden mærke efter om jeg er blevet syg – ringe til andre og høre om de er syge, spise særlige vitaminer eller.

Men sikkerhedsadfærd er med til at fastholde os i den onde cirkel – så det er tilstrækkeligt, hvis du følger de retningslinjer, vi har fået at vide af regeringen, at vi skal følge. Og HUSK balance i det som du giver din opmærksomhed.

Vi er i det her sammen. Du er ikke alene. Vi skal holde fysisk afstand, ikke følelsesmæssig afstand. Send masser af gode tanker til dig selv og andre, og overvej, hvordan vi kan hjælpe hinanden.

Skrevet af Ulla Wattar

At lære hvordan det føles godt

Skrevet d.

”At lære hvordan det føles godt” – Besøg af Professor Barney Dunn

I slutningen af februar havde vi besøg af Professor Barney Dunn fra University of Exeter i England. Vi havde inviteret ham til at undervise vores studerende på Psykoterapeutuddannelsen og Specialistuddannelsen. Derudover deltog flere af vores egne psykologer også.

Barney Dunn besøger Wattar Gruppen

Professor Barney Dunn fra University of Exeter, England.

En af deltagerne ved Barney Dunns undervisning om ”At lære hvordan det kan føles godt: Opbygning af positivitet med CBT hos depressive klienter” var Finn Bo Rüscher, psykolog ved Wattar Gruppen.

”Det var et inspirerende kursus. Barney Dunn underviste i, hvordan man kunne integrere teorier fra den kognitive vinge, altså hvordan man kunne forbinde klassisk CBT med nyere tilgange.” fortæller Finn Bo, og forklarer:

”Han viste os en fin integreret model, hvor man tager fat i forskellige dele af teorier og bruger det til klienter med moderat til svær depression”.

“Vi (Wattar Gruppens psykologer, red.) kunne alle nikke genkendende til Barney Dunns måde at arbejde på, da den ligger lige til højrebenet for os. Det er den måde vi arbejde på i hverdagen og stemmer fint overens med den måde, vi har tilrettelagt vores uddannelser på.  Barney Dunns model var samlende og elegant.”

Det handler om at brede positiviteten ud

”Hans undervisning gav mig inspiration til mit arbejde med svært depressive klienter, som nogle gange kan være udfordrende.” fortæller Finn Bo.

Finn Bo fortæller, at Barney Dunn blandt andet underviste i en anderledes brug teknikken ”nedadgående pil”, som Finn Bo og Wattar Gruppen i det hele taget, arbejder med allerede. Barney Dunns undervisning peger dog på en ny måde at bruge teknikken, nemlig som en ”opadgående pil”.

Teknikken ”opadgående pil” går ud på, at man tager udgangspunkt i en positiv ting hos klienten, og graver dybere og dybere, til man finder frem til, hvilke positive værdier, der ligger til grund. Så tager man udgangspunkt i dem. Man spørger fx: ”Hvad gør du allerede nu, som er i overensstemmelse med den her værdi?”

Finn Bo forklarer: ”Hans oplæg handlede om, hvordan man forstærker det positive, og ikke hvordan man reducerer det negative. Personer der lider af depression, har tendens til at generalisere negative tanker, og negligere positivitet. Derfor handlede undervisningen om at brede det positive ud over flere aspekter i livet og generalisere de positive tanker.”

Barney Dunn underviser specialistuddannelse i kognitiv terapi

Barney Dunn underviser Wattar Gruppens studerende og psykologer.

 

Barney Dunn – En dygtig formilder

”Hans undervisning indeholdt på sin vis ikke noget, som jeg ikke kendte til i forvejen. Men jeg synes, at jeg fik en masse nye nuancer og inspiration i forhold til den teori og metode jeg allerede anvender i mit arbejde.” fortæller Finn Bo og fortsætter:

”Hele hans undervisning var bygget op omkring, hvordan han selv arbejder med sine klienter – på den måde, at han fx var dygtig til at integrere os i undervisningen. Han var en god formidler”

 ADepT – Augmented Depression Therapy

Barney Dunn arbejder ud fra og er ledende forsker bag tilgangen ADepT som står for: Augmented Depression Therapy. Som tidligere nævnt handler ADepT om at forstærke positiviteten hos den depressive, frem for kun at fokuserer på at reducere negativiteten. Forskningen bag viser, at folk der lider af depression kan forlænges i denne tilstand, hvis de ikke oplever positivitet. Derfor mener Barney Dunn, at man med ADepT kan sikre, at klienter med depression kan få det bedre også på længere sigt, hvis man fokuserer på at ændre klientens negativitet til positivitet.

Du kan læse mere om ADepT og forskningsprojektet her: https://www.exeter.ac.uk/mooddisorders/research/currentprojects/adept/

 

Synes du, at det lyder spændende?

Hvis du synes, at undervisningen med Barney Dunn lyder inspirerende og spændende, så kan du nu tilmelde dig vores 2-årige specialistuddannelse i kognitiv psykoterapi. Vi har opstart den 24. og 25. august 2020. Du kan læse mere om vores uddannelse og downloade en ansøgningsblanket her:

https://wattar-gruppen.dk/uddannelse/2-aarig-specialistuddannelse/

 

Skrevet af Lea Sefeld

Undervisning om ny forskning indenfor depression på Specialistuddannelsen

Skrevet d. 25 februar, 2020

Den 24. og 25. februar 2020 har vi glæden af at kunne byde Barney Dunn velkommen som underviser på vores specialistuddannelse i moderne kognitiv terapi.

Barney Dunn, Ph. D og førende forsker indenfor depressions området. Underviser på Wattar Gruppens specialistuddannelse i Kognitiv terapi.
Barney Dunn, Ph.D. har en doktorgrad i klinisk psykologi, og ansat som professor ved Mood Disorder Center ved Exeter University.

Barney Dunn skal undervise vores studerende over to dage i emnet ”At lære hvordan det kan føles godt: Opbygning af positivitet med CBT hos depressive klienter”. Barney Dunn har en doktorgrad i klinisk psykologi, og er ansat som professor ved Mood Disorder Center ved Exeter University, hvor han både forsker og underviser.

”Barney Dunn er en af de førende forskere og klinikere i forhold til nye måder at inddrage opbygning af positivitet i CBT-behandling, og samtidig minimere risikoen for, at det positive fokus opfattes som “overoptimisme” af klienter.” fortæller Antonia Sumbundu, der er undervisningsansvarlig for Wattar Gruppens specialistuddannelse.

Antonia glæder sig meget til at overvære undervisningen, og fortæller her kort, hvad overskriften for undervisningen dækker over:

”Kognitiv terapi for depression har tidligere primært haft fokus på ændring af negativ tænkning og følelser. Men dette er ved at ændre sig, da det i stigende grad er klart, at anhedoni – reduktion i evnen til at opleve glæde – også er centralt for udløsning og vedligeholdelse af depression, især ved mere kroniske forløb. Forøgelse af positive følelsesmæssige oplevelser og positiv informationsbearbejdning vinder indpas i CBT-litteraturen og får mere fokus i behandlingen.”

Hvem er Barney Dunn?

Barney Dunn er som sagt en af de førende forskere indenfor området, og han fokuserer i øjeblikket på at udvikle måder at arbejde med anhedoni i depression. Hvis du har lyst til at læse mere om hans arbejde og projektet: ADepT: A research study of Augmented Depression Therapy, kan du klikke her:

https://www.exeter.ac.uk/mooddisorders/research/currentprojects/adept/

Udover at forske arbejder Barney Dunn også som klinisk psykolog, og her interesserer han sig meget for at arbejde med at behandle følelser og interpersonelle vanskeligheder hos klienter med depression og personlighedsforstyrrelser ved hjælp af en blanding af CBT, CAT (kognitiv analytisk terapi) og DBT (dialektisk adfærdsterapi).

Alt i alt tegner det til at blive et par rigtigt spændende dage i selskab med Barney Dunn – et par dage, som både vi i Wattar Gruppen, og vores studerende ser meget frem til.

Kunne du også tænke dig at komme med til lignende undervisning?

Vores Specialistuddannelse i Kognitiv Terapi har opstart igen 24.-25. august 2020. Der er åbent for tilmeldinger, og der er stadig ledige pladser.

Du kan læse mere om uddannelsen her:

https://wattar-gruppen.dk/uddannelse/2-aarig-specialistuddannelse/

Faglig fordybelse, fornyelse og fornøjelse – 2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi

Skrevet d. 21 februar, 2019

26. august 2019 vil endnu et hold tage hul på en 2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi. Det vil blive en uddannelse fuld af ny viden, og input fra internationale fagfolk, der med stor passion underviser i deres specialområder. En 2-årig uddannelse, der giver dig mulighed for at specialisere dig, møde andre fagfolk og fordybe dig i de emner, der tiltrækker dig. Alt dette får du – i hvert fald, hvis du spørger Mariann Pettersen, der tog uddannelsen fra 2016-2018.

Mariann Pettersen er uddannet psykolog og har arbejdet for Wattar Gruppen siden 2016. I 2016-2018 deltog hun på den 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi. Dette gjorde hun, ” (..) fordi jeg elsker at studere, blive klogere og tilegne mig faglig viden omkring det, jeg brænder for, nemlig psykologi og terapi.” fortæller Mariann.

Et rigt diskussionsforum og et møde med andre ligesindede

-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi - Mariann Pettersen
Mariann Pettersen – Billedet er fra DR programmet: Afsløret – hvor er min mentor (1:2)

Mariann Pettersen har været glad for at tage uddannelsen, og især var det en oplevelse for Mariann at indgå i det faglige fællesskab omkring uddannelsen. Hun fortæller:

”(..) man møder flere af sine kollegaer i et andet forum end normalt, samt at man møder andre psykologer og faggrupper, som kommer med sine perspektiver, hvilket gør det til et rigt og spændende diskussionsforum, både til undervisningen, men også til supervisionen.”

Mariann fortsætter og uddyber, hvordan uddannelse fik hende til at genopdage sin interesse for psykologien:

”Det bedste, jeg oplevede under uddannelsen, var nok, at jeg blev mindet om, hvorfor jeg valgte at læse til psykolog, da jeg også nu, som under mit studieforløb, oplevede en stor interesse, passion og lyst til at komme ud og prøve alt det nye, jeg lærte af undervejs.”

Med begejstring fortæller Mariann om uddannelsens lokale og internationale undervisere, der alle er specialister indenfor de områder de underviser i:

”Jeg synes, det var fantastisk at få lov til at blive undervist af professionelle klinikere og forskere, som har den nyeste viden indenfor sine specialområder. Jeg kan godt lide undervisning på engelsk, og jeg synes, at underviserne havde et enormt højt fagligt niveau.”

Uddannelsen lægger op til fordybelse og videre arbejde

Den 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi skal ses som et indblik i alle de retninger, der findes indenfor området, og hvordan de spiller sammen. Uddannelsen kan bruges til at få åbnet øjnene mod nye spændende tilgange til terapien og en fornyelse af ens kliniske arbejde.

Netop dette oplevede Mariann under uddannelsen:

”Jeg har brugt uddannelsen til at fordybe mig endnu mere i nogle af emnerne, for eksempel CFT (compassion focused therapy) som jeg ikke vidste så meget om i forvejen. Jeg er helt vildt begejstret over at have fået implementeret denne terapiform i mit repertoire af værktøj at trække på i terapien. Jeg forsøgte også undervejs i uddannelsen, at afprøve ting løbende med supervisionen i de forskellige emner. For eksempel når vi havde ACT (acceptance and commitment therapy) baseret supervision, forsøgte jeg at implementere elementer fra ACT ind i terapien, og det samme med CFT. For at få trænet mig i at bruge det aktivt.”

Mariann fortæller, at hun stadig bruger meget af det, hun lærte under specialistuddannelsen i sit daglige arbejde, og især tre emner har haft særlig betydning: CFT, Mindfulness og ACT.

Om uddannelsens indhold som en helhed og brugbarhed i sit arbejde, fortæller Mariann:  

”Det hele er meget anvendeligt, men hvad jeg bruger afhænger af hvilke klienter, borgere og grupper, jeg ser/behandler i dagligdagen. Jeg har rigeligt at tage af ved behov, da jeg selvfølgelig har gemt alt materialet som artikler og powerpoints fra alle undervisnings- og supervisions-gange vi havde.”

Anbefalelsesværdig uddannelse

Wattar Gruppens 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi får Mariann Pettersens varmeste anbefaling, og på spørgsmålet, om hun ville anbefale uddannelsen til en god ven, svarer hun:

”Hvis jeg skulle anbefale uddannelsen til en ven/kollega, ville jeg fremhæve det høje faglige niveau, både på undervisning og supervision, Wattar Gruppens store rummelighed med hensyn til at få byttet supervisionsdage for dem, der af flere årsager ikke kunne de givne datoer. Samt hvor godt man bliver taget hånd om i form af gode lokaler at holde undervisningen i og de dygtige mennesker man møder som også tager uddannelsen.”

Information om uddannelsen:

Hvis du ønsker at starte på det nye hold af den 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi, er der åben for tilmeldinger nu. Uddannelsen starter d. 26. august 2019. Du kan tilmelde dig ved at kontakte os på info@wattar-gruppen.dk eller ved at ringe til 33 11 22 84, så er vi klar til at hjælpe dig videre. Du er også velkommen til at kontakte os med spørgsmål, og du kan også læse meget mere via dette link: Specialistuddannelse i kognitiv terapi

Skrevet af Lea Sefeld