Tag-arkiv: kognitivterapi

Hvad er Den Kognitive Vinge?

Skrevet d. 5 juli, 2019

Om Wattar Gruppens Specialistuddannelse i Moderne Kognitiv Terapi

Wattar Gruppen er et psykologcenter hvis kerne har dybe rødder i kognitiv metode og teori. Alle vores uddannelser tager udgangspunkt i den kognitive tilgang. Men som alt andet så forandrer den kognitive teori og metode sig, og det gør Wattar Gruppens uddannelser dermed også.

Derfor hedder den 2-årige specialistuddannelse ikke længere Den Kognitive Paraply. Den Kognitive Paraply var for os et billede på at de nyere retninger var bundet op på et ”højere” punkt. Men nu ser vi det mere som en Kognitiv Vinge – altså en række ligeværdige tilgange, der alle har samme udspring.

Hvad er forskellen på moderne og klassisk CBT?

Jeg satte mig ned med de to ledere af specialistuddannelsen, Antonia Sumbundu og Ulla Wattar, som begge er undervisere på uddannelsen, og har mange års erfaring med udvikling af uddannelser, for at finde hoved og hale i det nye navn og indhold på uddannelsen.

Antonia Sumbundu fortæller: ”De sidste 20 år har vi set en enorm udvikling af nye teoretiske, videnskabelige og tekniske fremskridt indenfor CBT (kognitiv terapi). Det vi kalder for moderne CBT. Ved at bruge den klassiske CBT som fundament for den moderne CBT, får man som terapeut en god forståelse for, hvad der er fællesnævnerne for de forskellige nyere retninger, og får herigennem en ”bredere” vifte (vinge om man vil, red.) af terapeutiske teknikker.”

Antonia Sumbundu fortsætter: ”Moderniseringen af CBT betyder ikke, at vi tager afstand fra det, som vi ved virker. Det betyder, at vi raffinerer og udvider vores terapeutiske interventioner på baggrund af nyere videnskabelige fund og udvikling af behandlingsmodellerne”.

Er en paraply og en vinge ikke næsten det samme?

De nye retninger, som er en del af Wattar Gruppens specialistuddannelse i kognitiv terapi, er følgende:

  • Acceptance & Commitment Therapy (ACT)
  • Compassion Focused Therapy (CFT)
  • Meta Kognitiv Terapi
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Det er med disse nyere retninger, at man som deltager på udannelsen kan udbygge sit kendskab til og sin værktøjskasse indenfor kognitiv terapi.

Det er, som Antonia Sumbundu ovenfor siger, ikke en afstandstagen fra klassisk kognitiv terapi, men rettere en nuancering af denne. En metodebank til dig som terapeut, der kan gøre dig dygtigere til at tilpasse terapiforløb til den enkelte klient.

Men hvorfor er det vigtigt at skifte navn fra Den Kognitive Paraply til Den Kognitive Vinge?

Ulla Wattar fortæller om navneskiftet: ”Billedet med en Paraply fik emnerne på udannelsen til at virke underordnet det store emne, som er kognitiv terapi. Det er stadig kognitiv terapi, der er kernen i uddannelsen. Med en vinge, tænker vi, at billedet bliver, at emnerne er ligestillede og en del af den moderne kognitiv terapi, som har sit teoretiske fundament i den klassiske teori og metode. De er altså alle sammen ligeværdige facetter af paletten, som vi kalder moderne kognitiv terapi.”

”Det er vigtigt for os, som et Kognitivt Psykologcenter, at følge med i, hvad der sker indenfor feltet og være med til at videreformidle alle de nye retninger. De nyere modeller repræsentere hver på sin vis et pionerarbejde, der har givet ny forståelse for menneskelig lidelse, og hvordan udvikling kan fremmes. De tilbyder alle nyskabelser inden for psykoterapeutiske teknikker og teoretisk forståelse. De nyere retninger har ændret fokus fra en udpræget medicinsk model over menneskelig lidelse til en model, der vægter oplevelse af mening og formål i livet. Dette har været en enorm vigtig og spændende udvikling.”

Ulla Wattar forsætter afslutningsvis: ”Det er også på baggrund af ønsket om at videreformidle nyeste viden indenfor feltet, at vi gør meget ud af inviterer førende internationale og nationale klinikere og forskere til at undervise på uddannelsen. Vi ønsker at uddanne dygtige folk, der er passionerede omkring at lære nyt og opnå nye kompetencer.”

 Information om den kommende specialistuddannelse hos Wattar Gruppen:

Er du blevet interesseret i den 2-årige specialistuddannelse i Moderne Kognitiv Terapi hos Wattar Gruppen, så kan du læse mere om uddannelsen her: https://wattar-gruppen.dk/uddannelse/2-aarig-specialistuddannelse/

Hvis du har nogle spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til os på 33 11 22 84, eller skrive en mail til info@wattar-gruppen.dk – så har du mulighed for at blive ringet op af udannelseslederne: Ulla Wattar eller Antonia Sumbundu.

Næste holdstart er d. 26. august 2019.

Skrevet af Lea Sefeld

Når Wattar Gruppens studerende ”mærker terapien selv”

Skrevet d. 12 december, 2018

Det er anden gang, vi har besøg af den britiske psykolog Ross White, og endnu en gang var det en forrygende succes. Her kan du læse mere om hans undervisning og Acceptance & Commitment Therapy.

Det er et stort ønske for Wattar Gruppen altid at give vores studerende den nyeste viden indenfor kognitiv terapi. Vi inviterer derfor dygtige forskere, klinikere og psykologer til at give gæsteundervisninger indenfor deres specialområder. I den forbindelse inviterede vi Ross White, PhD, klinisk psykolog og ansat ved University ofLiverpool, Institute of Psychology, Health and Society, til København for at undervise i Acceptance & Commitment Therapy, også kendt som ACT. Ross White har blandt andet gjort sig bemærket i 2018 ved at vinde AHRC/Wellcome/UKRI ‘Health Humanities Best International Research’ Award. Han er samtidige i fuld gang med forskningsprojektet COSTAR.

Det er anden gang  vi har inviteret Ross White til at undervise de studerende på vores 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi  og Kognitiv Psykoterapeutuddannelse

Hvad er ACT

Ross White til ACT undervisning for Wattar Gruppen
Billedtekst: Billedet erfra Ross Whites Twitter-konto, hvor han skriver følgende:cRoss G. White‏ @RossGWhite  21. nov.
“I enjoyed my visit to Copenhagen & having the opportunity to deliver a 2-day workshop on Acceptance & Commitment Therapy. Hopefully I have persuaded some of this great bunch of people to come to Dublin in June 2019
 @myACBS #ACBSWC https://contextualscience.org/wc17 

En af Wattar Gruppens deltagende psykologer Nicoline Balslev Bechmann forklarer her i kort form, hvad ACT er:

Acceptance and Commitment Therapy er en terapiform, som har fokus på ”at få øje på” og styrke individers værdier, således at de kan arbejde hen mod at leve et værdibaseret liv.”,

Nicoline uddyber ydermere, hvornår ACT kan anvendes i arbejdet med klienter: 

“Terapiformen kan bruges til at behandle psykiske lidelser, men også til at leve med svære kroniske tilstande som for eksempel kronisk sygdom, smerter eller psykiske symptomer. Ved brug af blandt andet mindfulness lærer terapiformen individer at have en større ”psykologisk fleksibilitet”. Det vil sige, at man lærer nye måder at håndtere udfordringer og fysisk eller psykisk smerte på.”

At mærke terapien selv

Nicoline forklarer også om, hvordan Ross White er som underviser. Han har en meget inkluderende måde at undervise på, der “tvinger” kursisterne til selv at afprøve terapien på egen krop. Nicoline fortæller:

Ross White havde en spændende tilgang til undervisningen, som, udover en klassisk indføring i ACT-teori og værktøjer, også bestod i, at deltagerne skulle ”mærke” terapien selv – dette gennem fælles mindfulness øvelser og løbende tid til selvrefleksion. Det betød, at man kunne perspektivere terapien til eget liv.”

Kurset var en stor succes, og alle lærte en masse nyttigt, som de kan tage med sig videre i deres arbejde med deres klienter.

”Vi lærte blandt andet metoder til at identificere værdier hos vores klienter, samt terapeutiske redskaber til at lære klienter at distancere sig fra sine tanker og se dem i et nyt perspektiv – blandt andet gennem sproglige og fysiske metaforer”, fortæller Nicoline Balslev Bechmann, psykolog hos Wattar Gruppen.

Skrevet af Lea Sefeld