Tag-arkiv: specialist

Undervisning om ny forskning indenfor depression på Specialistuddannelsen

Skrevet d. 25 februar, 2020

Den 24. og 25. februar 2020 har vi glæden af at kunne byde Barney Dunn velkommen som underviser på vores specialistuddannelse i moderne kognitiv terapi.

Barney Dunn, Ph. D og førende forsker indenfor depressions området. Underviser på Wattar Gruppens specialistuddannelse i Kognitiv terapi.
Barney Dunn, Ph.D. har en doktorgrad i klinisk psykologi, og ansat som professor ved Mood Disorder Center ved Exeter University.

Barney Dunn skal undervise vores studerende over to dage i emnet ”At lære hvordan det kan føles godt: Opbygning af positivitet med CBT hos depressive klienter”. Barney Dunn har en doktorgrad i klinisk psykologi, og er ansat som professor ved Mood Disorder Center ved Exeter University, hvor han både forsker og underviser.

”Barney Dunn er en af de førende forskere og klinikere i forhold til nye måder at inddrage opbygning af positivitet i CBT-behandling, og samtidig minimere risikoen for, at det positive fokus opfattes som “overoptimisme” af klienter.” fortæller Antonia Sumbundu, der er undervisningsansvarlig for Wattar Gruppens specialistuddannelse.

Antonia glæder sig meget til at overvære undervisningen, og fortæller her kort, hvad overskriften for undervisningen dækker over:

”Kognitiv terapi for depression har tidligere primært haft fokus på ændring af negativ tænkning og følelser. Men dette er ved at ændre sig, da det i stigende grad er klart, at anhedoni – reduktion i evnen til at opleve glæde – også er centralt for udløsning og vedligeholdelse af depression, især ved mere kroniske forløb. Forøgelse af positive følelsesmæssige oplevelser og positiv informationsbearbejdning vinder indpas i CBT-litteraturen og får mere fokus i behandlingen.”

Hvem er Barney Dunn?

Barney Dunn er som sagt en af de førende forskere indenfor området, og han fokuserer i øjeblikket på at udvikle måder at arbejde med anhedoni i depression. Hvis du har lyst til at læse mere om hans arbejde og projektet: ADepT: A research study of Augmented Depression Therapy, kan du klikke her:

https://www.exeter.ac.uk/mooddisorders/research/currentprojects/adept/

Udover at forske arbejder Barney Dunn også som klinisk psykolog, og her interesserer han sig meget for at arbejde med at behandle følelser og interpersonelle vanskeligheder hos klienter med depression og personlighedsforstyrrelser ved hjælp af en blanding af CBT, CAT (kognitiv analytisk terapi) og DBT (dialektisk adfærdsterapi).

Alt i alt tegner det til at blive et par rigtigt spændende dage i selskab med Barney Dunn – et par dage, som både vi i Wattar Gruppen, og vores studerende ser meget frem til.

Kunne du også tænke dig at komme med til lignende undervisning?

Vores Specialistuddannelse i Kognitiv Terapi har opstart igen 24.-25. august 2020. Der er åbent for tilmeldinger, og der er stadig ledige pladser.

Du kan læse mere om uddannelsen her:

https://wattar-gruppen.dk/uddannelse/2-aarig-specialistuddannelse/

Hvad er Den Kognitive Vinge?

Skrevet d. 5 juli, 2019

Om Wattar Gruppens Specialistuddannelse i Moderne Kognitiv Terapi

Wattar Gruppen er et psykologcenter hvis kerne har dybe rødder i kognitiv metode og teori. Alle vores uddannelser tager udgangspunkt i den kognitive tilgang. Men som alt andet så forandrer den kognitive teori og metode sig, og det gør Wattar Gruppens uddannelser dermed også.

Derfor hedder den 2-årige specialistuddannelse ikke længere Den Kognitive Paraply. Den Kognitive Paraply var for os et billede på at de nyere retninger var bundet op på et ”højere” punkt. Men nu ser vi det mere som en Kognitiv Vinge – altså en række ligeværdige tilgange, der alle har samme udspring.

Hvad er forskellen på moderne og klassisk CBT?

Jeg satte mig ned med de to ledere af specialistuddannelsen, Antonia Sumbundu og Ulla Wattar, som begge er undervisere på uddannelsen, og har mange års erfaring med udvikling af uddannelser, for at finde hoved og hale i det nye navn og indhold på uddannelsen.

Antonia Sumbundu fortæller: ”De sidste 20 år har vi set en enorm udvikling af nye teoretiske, videnskabelige og tekniske fremskridt indenfor CBT (kognitiv terapi). Det vi kalder for moderne CBT. Ved at bruge den klassiske CBT som fundament for den moderne CBT, får man som terapeut en god forståelse for, hvad der er fællesnævnerne for de forskellige nyere retninger, og får herigennem en ”bredere” vifte (vinge om man vil, red.) af terapeutiske teknikker.”

Antonia Sumbundu fortsætter: ”Moderniseringen af CBT betyder ikke, at vi tager afstand fra det, som vi ved virker. Det betyder, at vi raffinerer og udvider vores terapeutiske interventioner på baggrund af nyere videnskabelige fund og udvikling af behandlingsmodellerne”.

Er en paraply og en vinge ikke næsten det samme?

De nye retninger, som er en del af Wattar Gruppens specialistuddannelse i kognitiv terapi, er følgende:

  • Acceptance & Commitment Therapy (ACT)
  • Compassion Focused Therapy (CFT)
  • Meta Kognitiv Terapi
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Det er med disse nyere retninger, at man som deltager på udannelsen kan udbygge sit kendskab til og sin værktøjskasse indenfor kognitiv terapi.

Det er, som Antonia Sumbundu ovenfor siger, ikke en afstandstagen fra klassisk kognitiv terapi, men rettere en nuancering af denne. En metodebank til dig som terapeut, der kan gøre dig dygtigere til at tilpasse terapiforløb til den enkelte klient.

Men hvorfor er det vigtigt at skifte navn fra Den Kognitive Paraply til Den Kognitive Vinge?

Ulla Wattar fortæller om navneskiftet: ”Billedet med en Paraply fik emnerne på udannelsen til at virke underordnet det store emne, som er kognitiv terapi. Det er stadig kognitiv terapi, der er kernen i uddannelsen. Med en vinge, tænker vi, at billedet bliver, at emnerne er ligestillede og en del af den moderne kognitiv terapi, som har sit teoretiske fundament i den klassiske teori og metode. De er altså alle sammen ligeværdige facetter af paletten, som vi kalder moderne kognitiv terapi.”

”Det er vigtigt for os, som et Kognitivt Psykologcenter, at følge med i, hvad der sker indenfor feltet og være med til at videreformidle alle de nye retninger. De nyere modeller repræsentere hver på sin vis et pionerarbejde, der har givet ny forståelse for menneskelig lidelse, og hvordan udvikling kan fremmes. De tilbyder alle nyskabelser inden for psykoterapeutiske teknikker og teoretisk forståelse. De nyere retninger har ændret fokus fra en udpræget medicinsk model over menneskelig lidelse til en model, der vægter oplevelse af mening og formål i livet. Dette har været en enorm vigtig og spændende udvikling.”

Ulla Wattar forsætter afslutningsvis: ”Det er også på baggrund af ønsket om at videreformidle nyeste viden indenfor feltet, at vi gør meget ud af inviterer førende internationale og nationale klinikere og forskere til at undervise på uddannelsen. Vi ønsker at uddanne dygtige folk, der er passionerede omkring at lære nyt og opnå nye kompetencer.”

 Information om den kommende specialistuddannelse hos Wattar Gruppen:

Er du blevet interesseret i den 2-årige specialistuddannelse i Moderne Kognitiv Terapi hos Wattar Gruppen, så kan du læse mere om uddannelsen her: https://wattar-gruppen.dk/uddannelse/2-aarig-specialistuddannelse/

Hvis du har nogle spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til os på 33 11 22 84, eller skrive en mail til info@wattar-gruppen.dk – så har du mulighed for at blive ringet op af udannelseslederne: Ulla Wattar eller Antonia Sumbundu.

Næste holdstart er d. 26. august 2019.

Skrevet af Lea Sefeld

Faglig fordybelse, fornyelse og fornøjelse – 2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi

Skrevet d. 21 februar, 2019

26. august 2019 vil endnu et hold tage hul på en 2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi. Det vil blive en uddannelse fuld af ny viden, og input fra internationale fagfolk, der med stor passion underviser i deres specialområder. En 2-årig uddannelse, der giver dig mulighed for at specialisere dig, møde andre fagfolk og fordybe dig i de emner, der tiltrækker dig. Alt dette får du – i hvert fald, hvis du spørger Mariann Pettersen, der tog uddannelsen fra 2016-2018.

Mariann Pettersen er uddannet psykolog og har arbejdet for Wattar Gruppen siden 2016. I 2016-2018 deltog hun på den 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi. Dette gjorde hun, ” (..) fordi jeg elsker at studere, blive klogere og tilegne mig faglig viden omkring det, jeg brænder for, nemlig psykologi og terapi.” fortæller Mariann.

Et rigt diskussionsforum og et møde med andre ligesindede

-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi - Mariann Pettersen
Mariann Pettersen – Billedet er fra DR programmet: Afsløret – hvor er min mentor (1:2)

Mariann Pettersen har været glad for at tage uddannelsen, og især var det en oplevelse for Mariann at indgå i det faglige fællesskab omkring uddannelsen. Hun fortæller:

”(..) man møder flere af sine kollegaer i et andet forum end normalt, samt at man møder andre psykologer og faggrupper, som kommer med sine perspektiver, hvilket gør det til et rigt og spændende diskussionsforum, både til undervisningen, men også til supervisionen.”

Mariann fortsætter og uddyber, hvordan uddannelse fik hende til at genopdage sin interesse for psykologien:

”Det bedste, jeg oplevede under uddannelsen, var nok, at jeg blev mindet om, hvorfor jeg valgte at læse til psykolog, da jeg også nu, som under mit studieforløb, oplevede en stor interesse, passion og lyst til at komme ud og prøve alt det nye, jeg lærte af undervejs.”

Med begejstring fortæller Mariann om uddannelsens lokale og internationale undervisere, der alle er specialister indenfor de områder de underviser i:

”Jeg synes, det var fantastisk at få lov til at blive undervist af professionelle klinikere og forskere, som har den nyeste viden indenfor sine specialområder. Jeg kan godt lide undervisning på engelsk, og jeg synes, at underviserne havde et enormt højt fagligt niveau.”

Uddannelsen lægger op til fordybelse og videre arbejde

Den 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi skal ses som et indblik i alle de retninger, der findes indenfor området, og hvordan de spiller sammen. Uddannelsen kan bruges til at få åbnet øjnene mod nye spændende tilgange til terapien og en fornyelse af ens kliniske arbejde.

Netop dette oplevede Mariann under uddannelsen:

”Jeg har brugt uddannelsen til at fordybe mig endnu mere i nogle af emnerne, for eksempel CFT (compassion focused therapy) som jeg ikke vidste så meget om i forvejen. Jeg er helt vildt begejstret over at have fået implementeret denne terapiform i mit repertoire af værktøj at trække på i terapien. Jeg forsøgte også undervejs i uddannelsen, at afprøve ting løbende med supervisionen i de forskellige emner. For eksempel når vi havde ACT (acceptance and commitment therapy) baseret supervision, forsøgte jeg at implementere elementer fra ACT ind i terapien, og det samme med CFT. For at få trænet mig i at bruge det aktivt.”

Mariann fortæller, at hun stadig bruger meget af det, hun lærte under specialistuddannelsen i sit daglige arbejde, og især tre emner har haft særlig betydning: CFT, Mindfulness og ACT.

Om uddannelsens indhold som en helhed og brugbarhed i sit arbejde, fortæller Mariann:  

”Det hele er meget anvendeligt, men hvad jeg bruger afhænger af hvilke klienter, borgere og grupper, jeg ser/behandler i dagligdagen. Jeg har rigeligt at tage af ved behov, da jeg selvfølgelig har gemt alt materialet som artikler og powerpoints fra alle undervisnings- og supervisions-gange vi havde.”

Anbefalelsesværdig uddannelse

Wattar Gruppens 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi får Mariann Pettersens varmeste anbefaling, og på spørgsmålet, om hun ville anbefale uddannelsen til en god ven, svarer hun:

”Hvis jeg skulle anbefale uddannelsen til en ven/kollega, ville jeg fremhæve det høje faglige niveau, både på undervisning og supervision, Wattar Gruppens store rummelighed med hensyn til at få byttet supervisionsdage for dem, der af flere årsager ikke kunne de givne datoer. Samt hvor godt man bliver taget hånd om i form af gode lokaler at holde undervisningen i og de dygtige mennesker man møder som også tager uddannelsen.”

Information om uddannelsen:

Hvis du ønsker at starte på det nye hold af den 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi, er der åben for tilmeldinger nu. Uddannelsen starter d. 26. august 2019. Du kan tilmelde dig ved at kontakte os på info@wattar-gruppen.dk eller ved at ringe til 33 11 22 84, så er vi klar til at hjælpe dig videre. Du er også velkommen til at kontakte os med spørgsmål, og du kan også læse meget mere via dette link: Specialistuddannelse i kognitiv terapi

Skrevet af Lea Sefeld