Tag-arkiv: specialistuddannelse

At lære hvordan det føles godt

Skrevet d. 19 marts, 2020

”At lære hvordan det føles godt” – Besøg af Professor Barney Dunn

I slutningen af februar havde vi besøg af Professor Barney Dunn fra University of Exeter i England. Vi havde inviteret ham til at undervise vores studerende på Psykoterapeutuddannelsen og Specialistuddannelsen. Derudover deltog flere af vores egne psykologer også.

Barney Dunn besøger Wattar Gruppen

Professor Barney Dunn fra University of Exeter, England.

En af deltagerne ved Barney Dunns undervisning om ”At lære hvordan det kan føles godt: Opbygning af positivitet med CBT hos depressive klienter” var Finn Bo Rüscher, psykolog ved Wattar Gruppen.

”Det var et inspirerende kursus. Barney Dunn underviste i, hvordan man kunne integrere teorier fra den kognitive vinge, altså hvordan man kunne forbinde klassisk CBT med nyere tilgange.” fortæller Finn Bo, og forklarer:

”Han viste os en fin integreret model, hvor man tager fat i forskellige dele af teorier og bruger det til klienter med moderat til svær depression”.

“Vi (Wattar Gruppens psykologer, red.) kunne alle nikke genkendende til Barney Dunns måde at arbejde på, da den ligger lige til højrebenet for os. Det er den måde vi arbejde på i hverdagen og stemmer fint overens med den måde, vi har tilrettelagt vores uddannelser på.  Barney Dunns model var samlende og elegant.”

Det handler om at brede positiviteten ud

”Hans undervisning gav mig inspiration til mit arbejde med svært depressive klienter, som nogle gange kan være udfordrende.” fortæller Finn Bo.

Finn Bo fortæller, at Barney Dunn blandt andet underviste i en anderledes brug teknikken ”nedadgående pil”, som Finn Bo og Wattar Gruppen i det hele taget, arbejder med allerede. Barney Dunns undervisning peger dog på en ny måde at bruge teknikken, nemlig som en ”opadgående pil”.

Teknikken ”opadgående pil” går ud på, at man tager udgangspunkt i en positiv ting hos klienten, og graver dybere og dybere, til man finder frem til, hvilke positive værdier, der ligger til grund. Så tager man udgangspunkt i dem. Man spørger fx: ”Hvad gør du allerede nu, som er i overensstemmelse med den her værdi?”

Finn Bo forklarer: ”Hans oplæg handlede om, hvordan man forstærker det positive, og ikke hvordan man reducerer det negative. Personer der lider af depression, har tendens til at generalisere negative tanker, og negligere positivitet. Derfor handlede undervisningen om at brede det positive ud over flere aspekter i livet og generalisere de positive tanker.”

Barney Dunn underviser specialistuddannelse i kognitiv terapi

Barney Dunn underviser Wattar Gruppens studerende og psykologer.

 

Barney Dunn – En dygtig formilder

”Hans undervisning indeholdt på sin vis ikke noget, som jeg ikke kendte til i forvejen. Men jeg synes, at jeg fik en masse nye nuancer og inspiration i forhold til den teori og metode jeg allerede anvender i mit arbejde.” fortæller Finn Bo og fortsætter:

”Hele hans undervisning var bygget op omkring, hvordan han selv arbejder med sine klienter – på den måde, at han fx var dygtig til at integrere os i undervisningen. Han var en god formidler”

 ADepT – Augmented Depression Therapy

Barney Dunn arbejder ud fra og er ledende forsker bag tilgangen ADepT som står for: Augmented Depression Therapy. Som tidligere nævnt handler ADepT om at forstærke positiviteten hos den depressive, frem for kun at fokuserer på at reducere negativiteten. Forskningen bag viser, at folk der lider af depression kan forlænges i denne tilstand, hvis de ikke oplever positivitet. Derfor mener Barney Dunn, at man med ADepT kan sikre, at klienter med depression kan få det bedre også på længere sigt, hvis man fokuserer på at ændre klientens negativitet til positivitet.

Du kan læse mere om ADepT og forskningsprojektet her: https://www.exeter.ac.uk/mooddisorders/research/currentprojects/adept/

 

Synes du, at det lyder spændende?

Hvis du synes, at undervisningen med Barney Dunn lyder inspirerende og spændende, så kan du nu tilmelde dig vores 2-årige specialistuddannelse i kognitiv psykoterapi. Vi har opstart den 24. og 25. august 2020. Du kan læse mere om vores uddannelse og downloade en ansøgningsblanket her:

https://wattar-gruppen.dk/uddannelse/2-aarig-specialistuddannelse/

 

Skrevet af Lea Sefeld

Undervisning om ny forskning indenfor depression på Specialistuddannelsen

Skrevet d. 25 februar, 2020

Den 24. og 25. februar 2020 har vi glæden af at kunne byde Barney Dunn velkommen som underviser på vores specialistuddannelse i moderne kognitiv terapi.

Barney Dunn, Ph. D og førende forsker indenfor depressions området. Underviser på Wattar Gruppens specialistuddannelse i Kognitiv terapi.
Barney Dunn, Ph.D. har en doktorgrad i klinisk psykologi, og ansat som professor ved Mood Disorder Center ved Exeter University.

Barney Dunn skal undervise vores studerende over to dage i emnet ”At lære hvordan det kan føles godt: Opbygning af positivitet med CBT hos depressive klienter”. Barney Dunn har en doktorgrad i klinisk psykologi, og er ansat som professor ved Mood Disorder Center ved Exeter University, hvor han både forsker og underviser.

”Barney Dunn er en af de førende forskere og klinikere i forhold til nye måder at inddrage opbygning af positivitet i CBT-behandling, og samtidig minimere risikoen for, at det positive fokus opfattes som “overoptimisme” af klienter.” fortæller Antonia Sumbundu, der er undervisningsansvarlig for Wattar Gruppens specialistuddannelse.

Antonia glæder sig meget til at overvære undervisningen, og fortæller her kort, hvad overskriften for undervisningen dækker over:

”Kognitiv terapi for depression har tidligere primært haft fokus på ændring af negativ tænkning og følelser. Men dette er ved at ændre sig, da det i stigende grad er klart, at anhedoni – reduktion i evnen til at opleve glæde – også er centralt for udløsning og vedligeholdelse af depression, især ved mere kroniske forløb. Forøgelse af positive følelsesmæssige oplevelser og positiv informationsbearbejdning vinder indpas i CBT-litteraturen og får mere fokus i behandlingen.”

Hvem er Barney Dunn?

Barney Dunn er som sagt en af de førende forskere indenfor området, og han fokuserer i øjeblikket på at udvikle måder at arbejde med anhedoni i depression. Hvis du har lyst til at læse mere om hans arbejde og projektet: ADepT: A research study of Augmented Depression Therapy, kan du klikke her:

https://www.exeter.ac.uk/mooddisorders/research/currentprojects/adept/

Udover at forske arbejder Barney Dunn også som klinisk psykolog, og her interesserer han sig meget for at arbejde med at behandle følelser og interpersonelle vanskeligheder hos klienter med depression og personlighedsforstyrrelser ved hjælp af en blanding af CBT, CAT (kognitiv analytisk terapi) og DBT (dialektisk adfærdsterapi).

Alt i alt tegner det til at blive et par rigtigt spændende dage i selskab med Barney Dunn – et par dage, som både vi i Wattar Gruppen, og vores studerende ser meget frem til.

Kunne du også tænke dig at komme med til lignende undervisning?

Vores Specialistuddannelse i Kognitiv Terapi har opstart igen 24.-25. august 2020. Der er åbent for tilmeldinger, og der er stadig ledige pladser.

Du kan læse mere om uddannelsen her:

https://wattar-gruppen.dk/uddannelse/2-aarig-specialistuddannelse/